پایا‌ن‌نامه: بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد: دانشگاه امام صادق۷)

رایگان

توضیحات

 دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

(گرایش صنعتی)

بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد: دانشگاه امام صادق۷)

استاد راهنما:

 دکتر علی رضائیان

استاد مشاور:

دکتر سید علی علوی

دانشجو:

محمد ثنائی‌فر

بهمن ۱۳۸۸

چکیده فارسی:

امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی[۱] به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می‌شود و مدیران به خوبی دریافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی[۲]، منابع انسانی سازمان می‌باشند، از این رو امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌های اختصاص یافته به آنها و حتی انجام وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه‌های جدّی مدیران سازمان‌‌ها می‌باشد، یکی از مباحث مطرح در این زمینه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی[۳] است که به عنوان اراده کارکنان برای انجام بیشتر و بالاتر از نقش‌هایی که به آنها واگذار شده است تعریف می‌شود.

پایان‌نامه حاضر به بررسی این مفهوم پرداخته و ابعاد و عوامل موثر بر آن را معرفی و به طور ویژه به بررسی رابطه آن با تعهد سازمانی[۴] در دانشگاه امام صادق۷ می پردازد.

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، پیمایشی و تحلیلی است. نویسنده در پایان و پس از آزمون فرضیات نتیجه گرفته که رفتار شهروندی سازمانی با تعهد عاطفی و هنجاری دارای رابطه مثبت و با تعهد مستمر دارای رابطه منفی می‌باشد.

واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، رفتار شهروندی سازمانی

الخلاصه:

ینظر الیوم فی المنظمات إلی الموارد البشریه کأهم مواردها، و قد أدرک المدراء أن أهم شیء فی الحصول علی المیزات التنافسیه هو الموارد البشریه. لذلک ازداد الاهتمام بموضوعیه التزام ووفاء الموارد البشریه بالمنظمات والأداء الأحسن للأدوار المختصه بهم، وکذلک أصبح قیامهم بواجبات أکثر من الأدوار الرئیسیه لهم من المخاوف المهمه لمدراء المنظمات. أحد المفاهیم الهامه فی هذا المجال، هو مفهوم سلوک المواطنه التنظیمیه الذی تم تعریفه کعزم الموظفین للقیام بأکثر من الواجبات الملقاه علی عاتقهم.

لقد قامت هذه الأطروحه بدراسه هذا المفهوم والأبعاد والأسباب المؤثره فیه، وخاصه علاقته مع بالالتزام التنظیمی فی جامعه‌ الإمام الصادق۷٫

إن هذا البحث یعتبر ضمن البحوث التطبیقیه من حیث الهدف والتحلیلیه من حیث المنهج. و قد استنتج الباحث فی‌ النهایه وبعد دراسه المفروضات أن للسلوک المواطنی التنظیمی علاقه إیجابیه بالالتزام العاطفی والمعیاری و علاقه سلبیه بالالتزام المستمر.

الکلمات الأساسیه: الالتزام التنظیمی، الالتزام العاطفی، الالتزام المثلی، الالتزام المستمر، سلوک المواطنه التنظیمیه

 

 

Abstract:

Nowadays, the human resource is regarded as the most important source of organizations. Managers have recognized that the human resource is the most important factor of competitive advantage. Therefore, nowadays, commitment and loyalty of human resource as well as the best practice of their roles and their extra-roles have gained the attention of the managers of organizations and have become one of the concerns of managers. One of the issues propounded here is related to the concept of organizational citizenship behavior which is defined as the will of employees to work more and is placed higher than the roles and duties given to them.

The thesis has studied this concept and different aspects and factors affecting it, especially its relationship with the organizational commitment at Imam Sadiq(a.s) University.

This research is a survey practical in its goal and analytical in its method. This research shows that organizational citizenship behavior has a positive relationship with emotional and normative commitment and has a negative relationship with continuous responsibility.

Keywords:

Organizational commitment, Affective commitment, Normative commitment, Continuous commitment, organizational citizenship behavior

 

 

Imam Sadiq University(a.s)

A THESIS

PRESENTED FOR THE DEGREE OF MASTER OF

ART IN MANAGEMENT SCIENCE

FACULTY OF ISLAMIC STUDIES AND

MANAGEMENT SCIENCE

A survey on The relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior (Case: Imam Sadiq(a.s) University)

SUPERVISOR:

ALI REZAIAN (PHD)

ADVISOR:

SEYED ALI ALAVI (PHD)

Student:

MOHAMMAD SANAEIFAR

February 2010

[۱] Human resources

[۲] Competitive advantage

[۳] Organizational citizenship behavior

[۴] Organizational commitment

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایا‌ن‌نامه: بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد: دانشگاه امام صادق۷)”