پایان‌نامه: الگوی تثبیت درآمد اسمی با ابزارهای غیر ربوی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی واقتصاد
پایان نامه دکتری رشته معارف اسلامی و اقتصاد
گرایش اقتصاد پول و بین الملل
الگوی تثبیت درآمد اسمی با ابزارهای غیر ربوی
استاد راهنما:
دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
اساتید مشاور:
۱-حجه الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضامصباحی مقدم
۲-دکتر محمد هادی زاهدی وفا
۳-دکترمهدی صادقی شاهدانی

دانشجو:علی باقری
تیر ۱۳۹۳
چکیده:
از اهداف مهم سیاستگذاری پولی کنترل تورم وکاهش نوسان های اقتصادی می باشد.سیاستهای اقتصادی ممکن است قاعده مند،استصوابی ویا باتکیه بر قاعده براساس مصالح و شرایط اقتصادی قابل تعدیل باشد. دردو مورد اخیر سیاست ها به صورت فعال ودر مورد قبلی بطور غیر فعال اعمال می گردند.در این رساله، دیدگاه شریعت اسلام نسبت به این موضوع از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد؛ نخست آن که حجم پول اعتباری می بایست مبتنی بر داراییهای حقیقی در بازار کالاشکل گیرد؛یعنی بازار پول نمی تواند مستقل از بازار کالا باشد.جهت دوم آن که نهادهای پیشرفته ای همانند “دِین”و”ذِمه”امکان گسترش قراردادهای مالی و تامین نیازهای اقتصادی رافراهم می سازد.
لزوم رابطه مستقیم میان سود وضمان معاوضی، ویژگی مشخصه دیدگاه اسلام نسبت به اصل موضوعه حداکثر سازی سود توسط بنگاه ها می باشد؛ بر اساس این اصل مقامات پولی نمی توانند از حق الضرب برای تامین مخارج دولت استفاده نمایند. توصیه می شود که سیاست گذاری پولی با توجه به این اصل فرموله شود.
در این رساله با استفاده از الگوی طراحی شده و تخمین معادلات آن و با استفاده از نظریه کنترل بهینه و کدهای نرم افزار متلب به استخراج قاعده پولی پرداخته ایم. قاعده بهینه نشان می دهد که حجم پایه پولی،به عنوان ابزار سیاست پولی، باید در جهت مخالف نوسانات تنظیم گردد تا تورم ونوسانات متغیرهای تولید و ارز کنترل گردد. براساس یافته های تجربی تحقیق، نرخ رشد بهینه پایه پولی در دوره بعد از انقلاب اسلامی بطور متوسط ۴۲/. درصد بوده است، و این بسیار کمتر از نرخ رشد تحقق یافته می باشد. بنابر یافته های تجربی و نظریه فقهی، پیشنهاد می شود که برای کنترل تورم، نوسانات تولید و ارز، مقامات پولی حجم پول پایه را متناسب با نرخ رشد حقیقی تولید تغییر دهند.
واژگان کلیدی: سیاست پولی، ضمان معاوضی، ربا، قواعدپولی، کنترل بهینه
العنوان: نموذج تثبیت الدخل الاسمی عبر الآلیات غیر الربویه
الطالب: علی باقری
الأستاذ المشرف: الدکتورسید أحمدرضا جلالی نائینی
الأساتذه المستشارون: حجه الإسلام والمسلمین الدکتورغلامرضا مصباحی مقدم
الدکتورمحمد هادی زاهدی وفا- الدکتورمهدی صادقی شاهدانی
الفرع الدراسیّ: الدّراسات الإسلامیه والاقتصاد
الخلاصه:
من أهم أهداف السیاسات النقدیه هی مراقبه التضخم وتقلیص التقلبات الاقتصادیه. السیاسات الاقتصادیه یمکن أن تکون ممنهجه أو قدیمکن تعدیلها علی أساس المصالح والظروف الاقتصادیه وذلک بالاعتماد علی القاعده والمنهج. و فی الحاله الأخیره یتم تطبیق السیاسات بشکل فعال فی حین یأتی هذا الأمر بشکل غیر فعال فی الحاله الأولی. تدرس هذه الأطروحه رؤیه الشریعه الإسلامیه حول هذا الموضوع من جانبین:
الجانب الأول هو أن حجم النقد الاعتباری یجب خلقه علی أساس الممتلکات الحقیقیه فی سوق البضائع، أی أنّ سوق النقد لا یمکن أن یکون بمعزل عن سوق البضائع.الجانب الثانی هو أن هناک قواعد متطوره مثل “الدین” و”الذمه” من شأنهما خلق إمکانیه توسیع العقود المالیه وتوفیر الحاجات الاقتصادیه.
وجوب العلاقه المباشره بین الربح والضمان المعاوضی هو من السمات البارزه لرؤیه الإسلام حول مبدأ تم وضعه لخلق الحد الأقصی للربح من قبل المؤسسات. وبناء علی هذا المبدأ، لیس بإمکان السلطات النقدیه استخدام حق الضرب لتوفیر نفقات الحکومه. ویٌقترح أن یتم وضع السیاسات النقدیه وفقاً لهذا المبدأ.
ولقد قمنا فی هذه الدراسه باستخراج القاعده النقدیه عبر النموذج المصمم وتقدیر معادلاته وکذلک باستخدام نظریه “التحکّم الأمثل” وأشفره برنامج مطلب (MATLAB). فقاعده “الأمثل” تبیّن أن حجم القاعده النقدیه بصفته آلیه للسیاسه النقدیه یجب تنظیمه علی صوره تخالف التقلبات، و ذلک بهدف مراقبه واحتواء التضخم وتقلبات مؤشرات الإنتاج والعمله. وبناء علی النتائج التجریبیه، کان إجمالی معدل النمو الأمثل للقاعده النقدیه بعد الثوره الإسلامیه حوالی ۴۲/۰، وهذا أقل بکثیر من معدّل النمو المحقق. وعلی أساس النتائج التجریبیه والرؤیه الفقهیه یُقترح أن تقوم السلطات النقدیه بتغییر حجم القاعده النقدیه وفقاً لمعدّل النمو الحقیقی، وذلک بهدف مراقبه التضخم وتقلبات الإنتاج والعمله.
الکلمات الأساسیه: السیاسه النقدیه، الضمان المعاوضی، الربا، القاعده النقدیه، التحکّم الأمثل.
Abstract
Foremost goals of monetary policy are control of inflation and management of economic fluctuations. Economic policies may be rule-based or discretionary by rules on the basis of benefits and economic conditions; In the latter case the policy is active and in the former case it is inactive or passive.
In the current dissertation ,the perspective of Islam’s legislative system toward this issue is investigated from two viewpoints; First, the magnitude of payment of credit money should be shaped, based on the factual properties of the commodity market. Therefore, the money market cannot be independent of the commodity market. Second, the developed constitutions, like “Debt” and “Obligation” can provide the extension of financial conventions and fund the economic needs.
The need of a direct relation between the profit and trade of liability, toward the postulate of profit maximizing by institutions, is considered to be a marked characteristic of Islam. According to this principle, the monetary authorities should not use seigniorage to finance government. It is recommended that monetary policy be formulated according to this principle.
We have researched into the extraction of monetary rules through the designed model and the estimation of its equations, the use of Optimal Control Theory and MATLAB Software Codes as The optimal rule indicates that the magnitude of the monetary based on the instrument of monetary policy, should be set in the opposite direction to the volatility so that inflation and the fluctuation variables of production and exchange rate get controlled. According to the empirical findings of this study, the optimal growth rate of the monetary base in the period after the Islamic Revolution has been an average of 0/42% percent, which is way below the actual growth rate. It is suggested that monetary authorities modify the monetary base relative to the growth rate of production for controlling inflation, fluctuations in production and exchange rate.
Keywords: Commercial liability , Money Rules , Usury, Obligation, Optimal Control.
Imam Sadiq(A.S.) University
Faculty of Islamic Studies & Economics
Disertation for P.H.D. of Islamic Studies & Economics
A Pattern for the stability of the nominal income
by means of non usury
Supervisor:
Dr.Seyed Ahmad Reza Jalali naini
Advisors:
Dr.Golamreza mesbahi moqadam
Dr.Mohammad mahdi zahedi vafa
Dr.Mahdi sadeqi shahdani
Student:
Ali baqeri
July 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, , ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: الگوی تثبیت درآمد اسمی با ابزارهای غیر ربوی”