توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد
تحلیل مقایسه‌ای الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی
استاد راهنما:
دکتر احمد شعبانی
استاد مشاور:
دکتر کامران ندری
مسعود دهنوی
بهمن ۱۳۹۳
چکیده
بانک‌ها، نهادهای مالی¬ای هستند که با جمع‌آوری سپرده‌ها، وام‌ها را خلق می‌کنند. هر کشوری بر اساس الگویی، سیستم بانکداری خود را بنا می¬نماید. در الگوی بانکداری متعارف که برگرفته از مکتب سرمایه¬داری است از یک طرف با قرض از افراد تحت عنوان سپرده به جمع¬آوری وجوه مازاد آن¬ها می¬پردازد و از طرف دیگر در بخش تخصیص منابع با دریافت مازادی تحت عنوان بهره آن را به متقاضیان وام می¬دهد. به دلیل منع «قرض با بهره» در اسلام، بانکداری متعارف نمی¬تواند الگوی مورد استفاده برای کشورهای اسلامی باشد. ایران و مالزی از سه دهه قبل، با تصویب قانون بانکداری بدون ربا به اجرای بانکداری اسلامی پرداختند. در الگوی بانکداری اسلامی با استفاده عقود اسلامی به فعالیت بانکداری پرداخته می¬شود.
در تحقیق حاضر سعی شده است با مقایسه¬ الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی، درک بهتری از بانکداری اسلامی ایجاد شود. به همین منظور با استفاده از روش مطالعۀ توصیفی و کتابخانه¬ای، الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی در مؤلفه¬های قانونی و ساختاری نظیر عقود مشارکتی، ریسک، نظارت، تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است و با بیان تفاوت-ها و تشابهات، تأکید می شود که دو عقد مشارکت و مضاربه نیاز به بررسی چالش¬ها و رفع موانع قانونی برای اجرای آن¬ها دارد. نظارت در الگوی بانکداری اسلامی مالزی چارچوبی قانومندتر از الگوی بانکداری اسلامی ایران دارد که پیشنهاد شده است با تشکیل گروهی فقهی تخصصی این مشکل در بانک¬های تجاری و بانک مرکزی ایران حل شود.
کلمات کلیدی: بانکداری اسلامی ایران، بانکداری اسلامی مالزی، بانکداری اسلامی، بانکداری مالزی
العنوان:تحلیل مقارن لنموذج المصرفیه الإسلامیه فی إیران و مالیزیا
الباحث: مسعود دهنوی
الأستاذ المشرف: الدکتور أحمد شعبانی
الأستاذ المساعد: الدکتور کامران ندری
الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه
المصارف هی المؤسسات المالیه التی تخلق القروض عن طریق جمع الودائع. وکل بلد یبنی نظامه المصرفی علی أساس نموذج خاص. وفی نموذج المصرفیه التقلیدیه یقوم المصرف فی المدرسه الرأسمالیه باقتراض الأموال من الناس کودیعه وبذلک یجمع أموالهم الفائضه، ومن ناحیه أخرى وفی قسم تخصیص الموارد یقوم بأخذ مبلغ فائض یسمّی بالفائده لیقرضه مقدمی الطلبات. وبسبب الحظر المفروض على «القرض مع الفائده» فی الإسلام، لایمکن استخدام المصرفیه التقلیدیه کنموذج للبلدان الإسلامیه. إیران ومالیزیا منذ ثلاثه عقود وبالموافقه علی قانون المصرفیه اللّارﺑویه قاما بتنفیذ المصرفیه الإسلامیه. فی نموذج المصرفیه الإسلامیه یتم النشاط المصرفی عن طریق استخدام العقود الإسلامیه.
فی هذه الدراسه حاولنا أن نقدم فهماً أفضل للمصرفیه الإسلامیه بالمقارنه مع النموذج المصرفیه الإسلامیه فی إیران و مالیزیا. ولذلک باستخدام منهج دراسه وصفیه وإسنادیه، تم بحث نموذج المصرفیه الإسلامیه فی إیران و مالیزیا حول العناصر القانونیه والهیکلیه کعقود المشارکه، المخاطر، الإشراف، تمویل الموارد المالیه والإقراض وقد ذکرنا أوجه الاختلاف والتشابه بالترکیز علی أن عقد المشارکه والمضاربه یتطلب دراسه التحدیات ورفع العوائق القانونیه لتنفیذها. الإشراف فی نموذج المصرفیه الاسلامیه لمالیزیا له إطار أکثر انتظاما بالنسبه إلی نموذج المصرفیه الإسلامیه لإیران بحیث اقتُرِح حل هذه المشکله عن طریق تشکیل لجنه قانونیه متخصصه فی المصارف التجاریه والبنک المرکزی الإیرانی.
الکلمات الأساسیه: المصرفیه الإسلامیه الإیرانیه، المصرفیه الإسلامیه المالیزیه، المصرفیه الإسلامیه، المصرفیه المالیزیه.

Abstract
Banks are financial organizations that create loans by collecting deposits. All countries build their banking systems based on a pattern. In the standard banking pattern, derived from the Capitalism school, on the one hand, it borrows deposits from people and collects excess fund. And on the other hand, in resource allocation section, it receives an excess called ”interest” and gives loans to the applicants. Because of forbidding “borrowing with interest” in Islam, the standard banking system can not be used as a pattern by Islamic countries. Iran and Malaysia have applied Islamic banking system since three decades ago by passing the law of interest-free banking. In the Islamic Banking pattern, they act by using Islamic contracts.
In this research, we have tried to make a better understanding of Islamic Banking Pattern, comparing Iran’s and Malaysia’s. And in order to reach this purpose, the Islamic Banking Patterns in Iran and Malaysia are studied from legal and structural view, like collaborative contracts, risk, supervision, procurement of funds and lending facilities, using descriptive and library method, and it is emphasized that collaborative and Mudaraba contracts need studying challenges and removing legal barriers to perform them by stating the differences and similarities. Supervision in Malaysia’s Islamic banking pattern has got more legal framework than Iran’s Islamic banking and it is suggested to form a specialized juridical team to solve business banks and central bank problems in Iran.
Keywords: Islamic Banking of Iran, Islamic Banking of Malaysia, Islamic Banking, Banking of Malaysia
Faculty of Islamic Stadies & Economics
Continuous M.A Islamic Stadies & Economics
A comparison analysis of Islamic banking pattern
in Iran and Malaysia
Supervisor:
Dr. Ahmad Sha`bani
Advisor:
Dr. Kamran Nadri
Masoud Dehnavi
February 2015

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه:تحلیل مقایسه‌ای الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی”