پایان‌نامه: تحلیل مقایسه‌ای نهادهای تکافل در کشورهای اسلامی در جهت ارائه راهکارهای تأسیس اولین نهاد تکافلی در ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته
گرایش اقتصاد اسلامی
تحلیل مقایسه‌ای نهادهای تکافل در کشورهای اسلامی در جهت ارائه راهکارهای تأسیس اولین نهاد تکافلی در ایران
استاد راهنما: دکتر محمد مهدی عسگری
استاد مشاور: دکتر حجت الله عبدالملکی
دانشجو: سجاد کلانتر مهرجردی
شهریور ۱۳۹۲

چکیده
اجرایی کردن الگوی تکافل در کشور به عنوان روشی جایگزین برای بیمه متعارف که مبتنی برعقود مشارکتی بوده و شبهات فقهی نظیر غرر، میسر و ربا بر آن وارد نمی‏باشد و از منظر اقتصادی نیز شکست‏های بازار ناشی از کژمنشی و کژگزینی بر آن وارد نمی‏باشد، نیازمند تغییراتی در ساختار حقوقی ـ اقتصادی کشور می‏باشد.
کشور ما به عنوان کشور پیشتاز در عرصه‏ی استفاده از ابزارهای اسلامی لازم است با ایجاد قانون تکافل ج.ا.ا که چارچوب کلی آن در این نگارش آورده شده است، اقدام به ایجاد صندوق تکافل در کشور از طریق بیمه مرکزی ، مؤسسات مالی و اعتباری و یا شرکت‏های بین‌المللی تکافلی نماید.
تشکیل سازمان تکافل مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته فقهی تکافل برای بررسی ابعاد فقهی فعالیت‏های تکافلی و انطباق با فقه عامه و شیعه، همچنین تشکیل هیئت امنا و هیئت مدیره و تعیین هیئت بازرسان تکافل مرکزی از اقدامات بعدی برای استحکام این نهاد در ساختار قانونی کشور می‌باشد.
واژگان کلیدی: بیمه متعارف، تکافل، غرر، ربا.

العنوان:دراسه مقارنه حول المنظّمات التکافلیّه فی الدّول الإسلامیّه لأجل تقدیم آلیّاتٍ لتأسیس أوّل منظّمه تکافلیّه فی إیران.
الأستاذالمشرف:الدکتورمحمّدمهدی عسکری
الأستاذالمساعد:الدکتورحجّهالله عبدالملکی
الطالب:سجّادکلانترمهرجردی
الفرع الدّراسی:الدّراسات الإسلامیّه والاقتصاد
الخلاصه:
یُعتبر تنفیذ نموذج التّکافل فی البلد، منهجًا بدیلًا من التّأمین المعهود، وهذا المنهج بما أنّه قد اُبتنی علی عقود المشارکه، لا ترد علیه الشّبهات الفقهیّه نحو الغرر والمیسر والرّبا، کما ترد علی التأمین المعهود. وبالنّظره الاقتصادیّه، لا تهدّد إخفاقات السّوق المنبثقهمن سوء الإداره، أرکانَ هذا المبنی ولکن، تنفیذ هذا النّموذج بحاجه إلی التّعدیلات الجوهریّه فی هیکله البلد القانونیّه والاقتصادیّه.
یبدو أنّ من الضّروریّ لبلدنا ایران – بصفه بلد أمامیّ فی مجال تجنید الآلات الإسلامیّه – أن یأخذ بالإقدام علی إیجاد صُندوق التّکافل فی البلد عبر التّأمین المرکزیّ والمؤسّسات المالیّه والاعتباریّه أو الشّرکات الدّولیّه التّکافلیّه. ویستلزم ذلک، تدوین قانون التّکافل للجمهوریّه الإسلامیّه، الّذی قد کفّلت هذه الدّراسه تبیین إطاره الکلّی.
هناک إنجازات أخری لتحکیم هذه المنظّمه فی هیکله البلد القانونیّه:
منها: تکوین دائره التّکافل المرکزیّه للجمهوریّه الإسلامیّه. ومنها: تکوین لجنه التّکافل الفقهیّه لدراسه التّضاعیف الفقهیّه للأعمال التّکافلیّه والمقارنهبین فقه السّنّه والشّیعه. ومنها: تکوین مجلس الإدارهوتحدید هیئه التّکافل الاستشاریّه المرکزیّه.
الکلمات الرّئیسه: التّأمین المعهود، التّکافل، الغرر، الرّبا.

Abstract
Applying the pattern of Takaful- which is based on partnership (participatory) contracts and it is free from misgivings such as Qarar, Meysar and Reba in Islamic view and free from market failures due to adverse selection and moral hazard in economic view- as a replacement method for conventional insurance, required some fundamental changes in economic and legal structures of Iran.
Iran as a pioneer of using Islamic financial instruments has to establish Takaful Law, which is explained in this thesis, in order to establish Takaful Fund in the country by Central Insurance of IRI, Financial Institutions or International Takaful and Retakaful Foundations.
Next steps to strength the Takaful Law in Iranian structural laws are: establishing Takaful Organization of IRI, establishing Takaful Committee for evaluating and adapting Takaful operations to Rules of Sharia in view of Shi’a and Sunni, and establishing board of directors and central Takaful Inspectors.
Key words: Conventional Insurance, Takaful, Qarar, Reba.

Imam Sadiq University (a.s)
Faculty of Islamic Studies and Economic
A thesis Presented for the Degree of master in the
Economic
(Islamic Economic)
A Comparative Analysis of Takaful Institutions in Islamic Conutries of present some/ guidelines Establishing the first Takaful Institution in Iran.
Supervisor:
Dr. Mohammad Mahdy Asgary
Advisor:
Dr. Hojjatollah Abdolmaleki
Student:
Sajjad Kelanter Mehrjardi
September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل مقایسه‌ای نهادهای تکافل در کشورهای اسلامی در جهت ارائه راهکارهای تأسیس اولین نهاد تکافلی در ایران”