توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان­‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

مشخصه ­های ارتباطات گروهی در کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

استاد راهنما:

دکتر مهدی محسنیان راد

استاد مشاور:

دکتر حسام الدین آشنا

دانشجو:

حامد آثاری

شهریور۱۳۹۲

چکیده:

این پژوهش به مطالعه مشخصه­های ارتباطات گروهی در کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز می­پردازد. کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز در سال ۱۳۷۶ توسط تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی در این شهر تأسیس گردید. پس از گذشت سه یا چهار سال از تاسیس این کانون تعداد مخاطبان ثابت جلسات هفتگی این مجموعه که از اقشار مختلف اجتماع بودند و اکثریت آن را جوانان تشکیل می­دادند، به هزاران نفر رسید. این پژوهش در­صدد پاسخ به این سوال است که «مشخصه­های ارتباطات گروهی در کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز چیست؟» و بدین منظور برخی از گروه­های کانون با روش مردمنگاری مورد مطالعه قرار گرفتند. داده­های اولیه­ی پژوهش از طریق مصاحبه ساختار ­نیافته با مسئولان کانون، مشاهده مشارکتی، مصاحبه مردمنگارانه و مطالعه اسناد، به دست آمد و برای تحلیل این داده­ها از روش تحلیل مضمونی کمک گرفته شد.

مشخصه­های ارتباطات گروهی حاصل از تحلیل داده­ها با عناوینی چون گروه کوچک، گروه در گروه، صمیمیت گروهی، طلبه- دانشجو، هنجارهای رویه­ای، نوجوان- جوان، هویت هیئتی، سیف، کافه تجدد و معانقه نامیده شدند. مشخصه نهایی حاصل از تحلیل­ها و تفسیرهای این پژوهش را باید «فروپاشی دائم مرزهای گروه کوچک در هیئت» نامید، بدین معنا که به دلیل ابهام در مرزهای هویتی گروه­های کوچکی که در دل هیئت به وجود آمده­اند، باید شاهد ظهور و انحلال دائمی این گروه­ها، در کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز بود.

کلیدواژه ها:

کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز، ارتباطات گروهی، گروه کوچک، مردمنگاری، تحلیل مضمونی، هیئت

العنوان: خصائص الإتصال علی مستوی المجموعات فی «مرکز رهپویان وصال الثقافی» بمدینه شیراز

الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی محسنیان راد

الأستاذ المساعد: الدکتور حسام الدین آشنا

الطالب: حامد آثاری

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والثقافه والإعلام

الملخص:

یدرس هذا البحث خصائص الإتصال علی مستوی المجموعات فی «مرکز رهپویان وصال الثقافی» بمدینه شیراز. تمّ تأسیس المرکز فی عام ۱۴۱۷ ه من قبل عدد من خریجی الجامعات فی مدینه شیراز. بعد مرور ثلاث أو اربع سنوات من إنشاء هذا المرکز، ارتفع عدد الأعضاء خلال اللقاءات الأسبوعیه إلی آلاف الأعضاء من مختلف شرائح المجتمع والغالبیه کانت من شباب. تسعی هذه الدراسه إلى الإجابه علی هذا السؤال: «ما هی خصائص الإتصالات علی مستوی المجموعات فی مرکز رهپویان وصال الثقافی؟» ولهذه الغایه درسنا عدداً من مجموعات المرکز استعانـهً بالمنهجیه الإثنوغرافیه وتمّ الحصول علی البیانات الأولیه للدراسه من خلال مقابلات عشوائیه مع مسؤولی المرکز و ملاحظه بالمشارکه و مقابلات الإثنوغرافیه و دراسه المستندات. ثمّ تمّ تحلیل هذه البیانات بإستخدام التحلیل الموضوعی.

سمّیت خصائص الإتصالات علی مستوی المجموعات الحاصله من تحلیل البیانات، بعناوین مثل المجموعه الصغیره، المجموعه فی المجموعه، الحمیمیه المجموعیه، طالب دینی- طالب جامعی، القواعد الإجرائیه، المراهقون- الشباب، الهویه المجلسیه، سیف، مقهی الحداثه والمعانقه. الخصیصه النهائیه الحاصله من التحلیلات و التفسیرات لهذه الدراسه بـ «الإنهیار الدائم لحدود المجموعه الصغیره فی مواکب مجلس العزاء» و هذا یعنی لأجل الغموض فی حدود الهویه للمجموعات الصغیره التی تتکوّن داخل مواکب مجلس العزاء، سنری تکوین و ذوبان الدائم لهذه المجموعات فی «مرکز رهپویان وصال الثقافی» بمدینه شیراز.

المصطلحات الرئیسیّه: مرکز رهپویان وصال الثقافی بمدینه شیراز، الإتصال علی مستوی المجموعات، المجموعه الصغیره، الإثنوغرافیا، التحلیل الموضوعی، مواکب مجلس العزاء

Abstract:

This research studies the characteristics of group communication in Rahpooyan Vesal Shiraz cultural organization. Rahpooyan Vesal Shiraz established in 1997 by a number of college graduates in the city of Shiraz. After three or four years from the creation of this organization the audience of weekly meetings reached to thousands of people who were from different strata of society and the majority were youth. This research seeks to answer this question that “What are the characteristics of group communication in Rahpooyan Vesal Shiraz cultural organization?” And for this purpose, some groups of this organization were studied with ethnographic method. Preliminary data were gathered through unstructured interviews with officials of the organization, participant observation, ethnographic interviews and study of documents. To analyze these data, the researcher used content analysis methods.

Characteristics of group communication that obtained from the analysis of the data, named with some titles such as small group, group within group, group intimacy, religion student -university student, procedural norms, teen – young, religious association (Hayat) identity, Seif, café of modernism and hugging. The final characteristic resulting from analysis and interpretations of this survey will be called: “permanently collapse of small group boundaries in religious association (Hayat)”, meaning that because of an ambiguity in identity boundaries of small groups that have been generated within the Board, we should see a permanent emergence and dissolution of groups in Rahpooyan Vesal Shiraz cultural organization.

Keywords: Rahpooyan Vesal Shiraz cultural organization, Group communication, Small groups, Ethnography, Content analysis, religious association (Hayat)

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

 Thesis of Continuous M.A.

Policy Studies

Characteristics of Group Communication in Rahpooyan Vesal Shiraz Organization

Supervisor:

 Dr. Mahdi Mohsenian Rad

Adviser:

 Dr. Hesamoddin Ashna

Student:

 Hamed Asari

September 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر