19%

نهایه‌الحکمه: استاد امینی‌نژاد

31,000 تومان 25,000 تومان

توضیحات

ہباسمه تعالی

دوره آموزشی نهایه الحکمه در ۳۱۰ جلسه از سال ۸۹ تا ۹۲ از سوی حضرت استاد امینی نژاد تدریس شده است. این دوره شامل یک مدخل و ۱۲ مرحله است که در اینجا پس از ثبت نام و پرداخت به فایل‌های زیر دسترسی خواهید داشت:

۱- مشاهده آنلاین تمامی ۳۱۰ جلسه به صورت تکی و بر اساس صفحات کتاب

۲- دانلود یکجای فایل‌ها به صورت فشرده و با کیفیت بالا

۳- دانلود یکجای فایل‌ها به صورت فشرده و با کیفیت پایین (‌در صورت نیاز به پسورد vdars.ir

۴- دانلود تکی فایل‌ها با کیفیت پایین در یک صفحه

نظرات عزیزانی که این دوره را گذرانده‌اند

امین:

با سلام

بنده تمام ۳۱۰ جلسه نهایهالحکمه استاد امینی نژاد را گوش داده ام

و انصافا بسیار خوب است

و نظر بنده این است که بهترین تدریسِ صوتی موجود، تدریس ایشان است.

آقای محسن دامادی پور

سلام

حقیر بخشی از فایلهای نهایه استاد را گوش داده ام، انصافا از همه اساتید نهایه را خوب تدریس کرده اند. لله دره و علی الله اجره

به نوآموزان و دانش پژوهان فلسفه و عرفان، دروس ایشان را پیشنهاد می کنم. فایلهای صوتی استاد امینی نژاد را مغتنم بشمارید و در کنارش از استاد حشمت پور غفلت نکنید.

تذکر:  تدریس نهایه الحکمه تا جلسه ۳۱۰ به پایان می‌رسد و از جلسه ۳۱۱ تا ۳۸۲ در دوره تکمله نهایه: مباحث نفس و معاد ارائه شده است.

 

 

پخش و دانلود جلسه اول
پخش صوت جلسه دوم
پخش صوت جلسه سوم
پخش صوت جلسه چهارم
پخش صوت جلسه پنجم
دانلود مدخل ( جلسه 1 تا 5 و حجم 124 مگابایت)
جلسه 1 تا 5 و حجم 124 مگابایت
خصوصی
دانلود مرحله اول (‌جلسات 6 تا 18 و حجم 322 مگابایت)
دانلود مرحله اول (‌جلسات 6 تا 18 و حجم 322 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله اول- ادامه (‌جلسات 19 تا 30 و حجم 281 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله دوم ( جلسات 31 تا 36 و حجم 143 مگابایت)
دانلود مرحله دوم ( جلسات 31 تا 36 و حجم 143 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله سوم ( جلسات 37 تا 43 و حجم 171 مگابایت)
دانلود مرحله سوم ( جلسات 37 تا 43 و حجم 171 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله چهارم ( جلسات 44 تا 75 و حجم 597 مگابایت)
دانلود مرحله چهارم ( جلسات 44 تا 75 و حجم 597 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله پنجم ( جلسات 76 تا 93 و حجم 247 مگابایت)
دانلود مرحله پنجم ( جلسات 76 تا 93 و حجم 247 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله ششم (‌جلسات 94 تا 133 و حجم 579 مگابایت)
دانلود مرحله ششم (‌جلسات 94 تا 133 و حجم 579 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله هفتم (‌جلسات 134 تا 150 و حجم 274 مگابایت)
دانلود مرحله هفتم (‌جلسات 134 تا 150 و حجم 274 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله هشتم (‌جلسات 151 تا 183 و حجم 520 مگابایت)
دانلود مرحله هشتم (‌جلسات 151 تا 183 و حجم 520 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله نهم (‌جلسات 184 تا 211 و حجم 470 مگابایت)
دانلود مرحله نهم (‌جلسات 184 تا 211 و حجم 470 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله دهم (‌جلسات 212 تا 221 و حجم 159 مگابایت)
دانلود مرحله دهم (‌جلسات 212 تا 221 و حجم 159 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله یازدهم (‌جلسات 222 تا 258 و حجم 642 مگابایت)
دانلود مرحله یازدهم (‌جلسات 222 تا 258 و حجم 642 مگابایت)
خصوصی
دانلود مرحله دوازدهم (‌جلسات 259 تا 310 و حجم 974 مگابایت)
دانلود مرحله دوازدهم (‌جلسات 259 تا 310 و حجم 974 مگابایت)
خصوصی