معرفی مدیریت بازرگانی: دکتر اسدالله گنجعلی

رایگان

توضیحات

باسمه تعالی

از یک‌سو، فعالان کسب‌وکارها و شرکت‌های خصوصی، به دانش و تجربه دانشگاهیان که در حوزه مدیریت بازرگانی تحصیل‌کرده‌اند نیاز دارند. و از سوی دیگر دانشجویانی – خواه فنی و مهندسی خواه دانشجویان مدیریت که قصد انتخاب گرایش دارند- به شناخت رشته مدیریت بازرگانی نیازمند هستند. در این دوره، دکتر گنجعلی پس ارائه توضیحاتی در مورد گرایش‌ها و ضرورت ورود تخصصی دانشجویان مدیریت بازرگانی به یک حوزه کاملاً تخصصی و حرفه‌ای،  به  تشریح تمایز این رشته و گرایش با سایر رشته‌های مدیریت پرداخته و انواع مسائلی را که این رشته در سطح سازمان و سطح ملی حل‌وفصل می‌کند بیان می‌کند. در ادامه پس از معرفی برخی از شاخه‌های تخصصی مدیریت بازرگانی، استعدادها، توانمندی‌ها و ویژگی‌های لازم برای فعالیت در رشته مدیریت بازرگانی را مختصراً بیان کرده و افق این رشته را در محیط کار و نسبت به سایر رشته‌ها به تصویر می‌کشد.

مفهوم رشته و گرایش در نظام دانشگاهی مدیریت

تمایز گرایش‌ها در رشته مدیریت و تمایز گرایش بازرگانی با گرایش‌های آن

معرفی رشته مدیریت بازرگانی و حل مسائل مرتبط

استعدادها، ویژگی‌ها و توانمندی‌های دانشجویان برای رشته مدیریت بازرگانی

مقایسه مدیریت بازرگانی از نظر سطح افق با سایر رشته‌ها

جایگاه مدیریت بازرگانی در حل مسائل کشور

 

معرفی گرایش بازرگانی
دانلود کامل
پیش نمایش