معرفی مدیریت اسلامی: دکتر مرتضی جوانعلی‌آذر

رایگان

توضیحات

معرفی مدیریت اسلامی از نگاه دکتر مرتضی جوانعلی‌آذر

در این برنامه ابتدا وضعیت مصرف‌کننده و تولید کننده بودن ما در مدیریت اسلامی مطرح شد. پس از آن دکتر جوانعلی به مفهوم مدیریت اسلامی در عمل و نظر پرداختند و سرانجام برای توانمند شدن دانشجویان در این حوزه توصیه‌هایی را داشتند.

آیا در دانش مدیریت ما تولید کننده هستیم یا مصرف کننده؟

 • چگونگی توسعه ارزش‌های دینی
  • ما معتقدیم نمی‌توان ارزش ها را صرفاً بر اساس پول توسعه داد.
 • ما برای توسعه ارزش‌های دینی
 • آیا آنچه در غرب تولید شده است را باید کنار بگذاریم؟
  • اگر ما هر آنچه در غرب تولید شده است را کنار بگذاریم شرعاً مسئول هستیم.
  • مثال: پرداخت نفقه
  • مثال: روزه گرفتن و رجوع به پزشک
  • مثال: توجه به نظریه‌های غربی برای انجام امور مالی

مفهوم مدیریت اسلامی، جایگاه و اهمیت آن

-مدیریت صرفاً نظری نیست و در مواردی مدیریت اسلامی در عمل انجام شده است

مثال۱: در مدیریت جنگ تحمیلی مدیرانی بصورت عملی مدیریت اسلامی را پیاده سازی کرده‌اند

مثال ۲: مراتب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شهید مطهری

دانشجویان چگونه می‌توانند برای مدیریت اسلامی خود را توانمند کنند؟

۱- دروس معارف اسلامی دانشگاه را جدی بگیرند و دچار  غرق‌شدن در این دروس نشوند؛

۲- در یک سیر مطالعاتی آثاری که برای مدیریت اسلامی وجود دارند را مطالعه کنند؛

۳- یک الگوی خوب در حوزه مدیریت اسلامی برای خود انتخاب کنند چه از کسانی که قبلاً وجود داشته و چه از کسانی که اکنون وجود دارند.