معرفی مدیریت اسلامی: دکتر علیرضا چیت‌سازیان

رایگان

توضیحات

باسمه تعالی

معرفی مدیریت اسلامی از نگاه دکتر علیرضا چیت‌سازیان

در این دوره محتواهای زیر ارائه شده است:

تعریف مدیریت، ساحت عمل و نظر مدیریت

توانمندی‌های لازم برای تولید علم مدیریت

۱- تشخیص مسئله اولین گام توانمندی لازم برای تولید مدیریت است

۲- مسئله را در بین تئوری ها و نظریه‌هایی که خوانده است بررسی کند.

رشته مدیریت همواره باید بین مسئله و تئوری حرکت بکند. تئوری خواندن زمانی مفهوم دارد که بتواند مسائل را تشخیص دهد. دشواری دانشجوی مدیریت شناخت مسئله و متناسب با آن مطالعه تئوری

محتوا و اجزای اصلی رشته مدیریت

محتوای رشته مدیریت از سه دسته علوم تشکیل شده است:

۱- علوم پایه ای برای شناخت جهان (‌روان شناسی و جامعه شناسی)

۲- علوم هنجاری و باید و نبایدی مثل اخلاق مدیریت ( خوب و بدها مشخص می‌شود)

۳- تجربیات پیشین مدیران ( اگر مدیریت علم استفاده از علوم بدانیم. آن فنونی که قبلا استفاده شده است چه بوده ‌اند.

به اقتضای این سه دسته علم می توانیم مدیریتی متفاوت داشته باشیم.

در دسته اول علوم نگاه به انسان در اسلام و غرب متفاوت است.

به اقتضای علوم هنجاری باز هم متفاوت خواهد شد. در این دسته ما اهداف و غایات را شناسایی می کنیم.

دسته سوم در گستره تاریخ و تمدن اسلامی تجربیات موفق مدیریت داشته ایم و از همه مهمتر سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است.

جایگاه و تاریخچه مدیریت اسلامی و چرخه عمر آن در کشور

قبل از انقلاب اندیشمندانی همچون مرحوم شهید مطهری در این زمینه فعالیت داشتند و به اقتضای نیاز وارد این مباحث شدند. بعد از انقلاب بحث خیلی پیگری شد و از سال ۶۲ به بعد هم کتابهایی تألیف شد و از سال ۷۲ به عنوان دو واحد درس در مقطع دکتری وارد شد در دانشگاه تهران و بعد به صورت دو واحد در مقطع کارشناسی تعریف شد. این درس با فراز و فرودی که رشته مدیریت داشت الان مقطع تعریف شدن ان گذشته است و الان در چرخه عمر در مرحله بلوغ است.

  • متون خوبی وجود دارد
  • استادان با قوت هم در اختیار داریم.

مدیریت در سایه مفهوم رشد اسلامی مطرح شد از سوی شهید مطهری

بر مبنای سیره حضرت امیر المومنین کتاب هایی نیز تدوین شد.

مدیریت اسلامی ابتدای دهه ۷۰ وارد آموزش عالی ما شد.

تا دهه هفتاد: دوره طفولیت و شکل‌گیری مدیریت اسلامی (‌متون به همراه اساتید مدیریت)

بعد از دهه هفتاد به چرخه رشد رسیدیم و مرحله جوانی مدیریت اسلامی است. (‌عرضه مسائل واقعی اجتماعی به متون نظری مدیریت)

ورود به عرصه مدیریت اسلامی از چه مسیری برای دانشجویان میسر است.

-آموزش سه علم

یادگیری استخراج مسائل از بطن

شناخت وقایع و جریان جدی و شناخت بوم مسئله خودش که یک سازمان است.

مدیریت اسلامی فناوری اداره جامعه اسلامی است و پاسخ دهنده به مسائل جامعه اسلامی است.

مدیریت اسلامی در دانشگاه امام صادق ع

  • دانشجو زبان بهره گیری از معارف اسلامی را یاد می گیرد.
  • نظریاتی که در حوزه های اسلامی بحث شده است را مطالعه می کند
  • باید علاوه بر موارد فوق سراغ منابع غرب رفته و نحوه مشق نوشتن آنها مشخص گردد.
  • نحوه مشق نوشتن در تولید تئوری چگونه است؟

دفتر مدیریت اسلامی دانشگاه امام صادق ع

دیدگاه‌های موجود در حوزه مدیریت اسلامی به صورت مدون برای دانش پژوهان مدیریت ارائه شود.

در حوزه مدیریت به کفایت مسائل نظری نزدیک شده ایم

در کتاب – نقطه‌های آغار در مدیریت اسلامی به سراغ صاحبنظران رفته و اندیشه های آنان را در این کتاب بازتاب دادیم.