60%

مبانی استراتژی کسب‌وکار دانشگاه ویرجینیا

25,000 تومان 10,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

دوره آموزشی مبانی استراتژی کسب و کار برای افزایش و توانمندی در تفکر استراتژیک شما تهیه شده است. تا به نحو مطلوبی بتوانید کسب وکارهای خود را هدایت و رهبری کنید.. این دوره آموزشی در شش بخش و ۳۵ جلسه به تحلیل مبانی مدیریت استراتژیک و استراتژی کسب وکار می پردازد. پس از پایان این دوره دانش پژوهان نحوه تحلیل استراتژی های کسب وکار خود را می آموزند. با استفاده از تکنیک ها و ابزارهایی که  در این دوره آموزشی توضیح داده شده است، پیشنهاداتی برای بهبود فضای کسب وکار و خلق ارزش  ارائه می شود.

در این دوره آموزشی با ابزارهای ارائه شده نظریه ها و مفاهیم زیر بنایی مدیریت استراتژیک و استراتژی کسب و کار توضیح داده شده است. که با استفاده از آنها می توانند تفکر استراتژیک خود را بهبود داده و به تحلیل استراتژیک بنگاه کسب و کار یا شرکت خود بپردازند. تحلیل استراتژیک در سازمان حیاتی است زیرا:

-شرایط و بستر رقابتی که سازمان در آن فعالیت می کند به خوبی شناخته می شود؛

– سازمان بهتر موقعیت رقابتی خود را با پیشنهادات ارائه شده که حاصل تحلیل استراتژیک هستند تعیین می کند؛

– مدیران ارشد استراتژی سازمان با تحلیل استراتژیک خواهند دانست که چه اقداماتی باعث بیشینه کردن خلق ارزش می شود.

عمده مباحث ارائه شده در بخش های شش گانه عبارت است از:

بخش اول: درآمدی بر تحلیل استراتژیک و شناخت بازارهای رقابتی

در این بخش مایکل لنوکس ابتدا به معرفی مفهوم تحلیل استراتژیک  پرداخته و سپس تأثیر بازارهای رقابتی را روی موفقیت در بازار کسب وکار مورد نظر بررسی می کند. در این بخش گوگل به عنوان یک مطالعه موردی تحلیل می شود.

بخش دوم: تحلیل ساختار صنعت و رقابت

در بخش دوم ساختار رقابت یا به عبارت دیگر محیط نزدیک به بنگاه که همان محیط صنعت است بررسی و پیامدهای رقابتی حاصل از آن شناخته می شود. در این بخش مطالعه موردی صنعت microbrew است.

بخش سوم: تحلیل قابلیت‌های بنگاه

در این بخش قابلیت های بنگاه و اینکه چگونه می توانند خلق مزیت رقابتی کنند پرداخته می شود. شرکت اپل در این بخش به عنوان مورد مطالعه تحلیل می شود.

بخش چهارم: تحلیل پویایی‌های رقابتی

به دلیل وجود شدت رقابت و نگاهی پویا در محیط های پیچیده امروز به رقابت، پویایی رقابتی تحلیل شده و تأثیر متقابل این پویایی در کسب و کارهای مختلف بررسی می شود. مطالعه موردی این بخش صنعت بازی game play industry است.

بخش پنجم: تعیین جایگاه رقابتی بنگاه

در این بخش دانش پژوهان یافته های قبلی خود را تجمیع و تلفیق کرده  تا بتوانند بهترین جایگاه رقابتی را برای سازمان خود به منظور خلق ارزش تعیین کنند. مطالعه موردی این بخش Piaggio است

بخش ششم: تعیین قلمرو بنگاه

سرانجام در بخش این دوره به ما می آموزد که چگونه کسب و کارها می توانند در چندین بازار رقابت کرده و قلمرو بنگاه را تحلیل کنند. مطالعه موردی این بخش شرکت والت دیزنی است.

مخاطبان دوره:

مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت ها و سازمان ها و همچنین کسب وکارهای کوچک که قصد تدوین برنامه استراتژیک را برای زیرمجموعه فعالیت خود دارند؛

کارآفرینان فضای کسب و کار

کارآفرینان اجتماعی

تحلیل گران ومشاوران کسب وکار

استادان و مدرسان  مدیریت استراتژیک و کسب و کار در ایران و

تمامی دانشجویان مدیریت به ویژه مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی و مدیریت استراتژیک و سرانجام

بهره برداری دانشجویان MBA از  ابزارها و تکنیک های راهبردی توضیح داده شده در دوره آموزشی.