80%

مبانی استراتژی رقابتی

25,000 تومان 5,000 تومان

توضیحات

مبانی استراتژی رقابتی

مدیریت استراتژیک