عرفان در وادی عمل (۵): نفس اماره

امتیاز: 0 از 0
10,000 تومان
فروش
8

توضیحات

باسمه تعالی

این دوره شامل ۵۰ فایل صوتی است.

عرفان در وادی عمل: نفس اماره از جلسه ۱۴۴ تا

۱۹۳ از دوره عرفان نظری و ۱ تا ۵۰ نفس اماره
این دوره، بخشی از دوره عرفان در وادی عمل است که برای علاقه‌مندان و به درخواست برخی از عزیزان به تفکیک هر موضوع در یک دوره جداگانه ارائه می‌شود

 

برای مشاهده دوره‌کامل عرفان در وادی عمل کلیک کنید.

عرفان در وادی عمل ۱۴۷ – نفس اماره ۴ برگزار شده در ۹-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۴۸ – نفس اماره ۵ برگزار شده در ۱۰-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۴۹ – نفس اماره ۶ برگزار شده در ۱۶-۸-۹۴

عرفان در وادی عمل ۱۵۰ – نفس اماره ۷ برگزار شده در ۲۳-۸-۹۴