عرفان در وادی عمل (۱): شرح رساله الولایه

5,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

بر اساس نظر استاد یزدان پناه، برای مطالعه کتاب‌های سلوکی سیر آسان به سخت زیر را دنبال فرمایید:

کتاب‌های اصلی

شرح لغت موران

نمط هشتم اشارات و تنبیهات به عنوان پیش درآمد نمط نهم

نمط نهم اشارات (‌بحث‌های سلوکی ویژه)

اوصاف الاشراف خواجه نصیر (‌که از متن فارسی استفاده می شود)

منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

کتاب جنبی در لابلای مباحث فوق مطالعه شود.

رساله الولایه حضرت علامه طباطبایی (‌تحلیل و تبیین عقلی از مباحث سلوکی، یک دور تحلیل شرعی و یک دسته نکته های سلوکی ناب)

نیز مطالعه شود.

به عبارت دیگر در کنار ۴ کتاب اصلی گفته شده رساله الولایه هم مطالعه شود.

در اولین فایل صوتی نمط هشتم توضیح داده شده است.

این بخش شرح رساله الولایه استاد یزدان‌پناه است که بخشی از دوره عرفان در وادی عمل است.

برای مشاهده دوره‌کامل عرفان در وادی عمل کلیک کنید.

شرح رساله الولایه شامل ۳۰ جلسه است که بوسیله حضرت استاد یزدان‌پناه در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ تدریس شده است.
با توجه به اینکه رساله الولایه از جلسه دوم شروع شده است، ذیلاً متن و صوت جلسه اول قرار داده می شود. در این درس، درباره این درس و گستره عرفان در وادی عمل توضیحاتی ارزشمند داده‌ شده است. در ذیل نمونه درس‌ها دانلود فرمایید

نمونه درس‌های شرح رساله الولایه

دانلود جلسه اول: شرح رساله الولایه
دانلود متن جلسه اول: شرح رساله الولایه
دانلود جلسه دوم: شرح رساله الولایه
دانلود جلسه سوم: شرح رساله الولایه
دانلود جلسه چهارم: شرح رساله الولایه
دانلود جلسه پنجم: شرح رساله الولایه
رسالهالولایه استاد یزدان پناه دانلود بخش اول: ۳۲۵ مگابایت
رسالهالولایه استاد یزدان پناه دانلود بخش اول: ۳۲۵ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
رسالهالولایه استاد یزدان پناه
رسالهالولایه استاد یزدان پناه دانلود بخش دوم:۲۳۵ مگابایت
خصوصی