شرح اصول کافی (۲): کتاب فضل العلم: استاد عابدینی

امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
3,000 تومان
فروش
13

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

توجه: به توصیه حضرت استاد عابدینی دروس ایشان رایگان است که بعد از ثبت نام در سایت می‌توانید از کوپن تخفیف ab100off استفاده فرمایید. اما اگر تمایل به حمایت در جبران هزینه‌های ویدرس هستید می‌توانید از کد فوق استفاده نفرموده یا به جای آن از کد تخفیف ۷۰ درصد ab70off یا کد تخفیف ۵۰ درصد ab50off یا کد تخفیف ۲۰ درصد ab20off‌ استفاده فرمایید. انتخاب با شماست! هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

شرح اصول کافی: کتاب فضل العلم: استاد عابدینی

مشاهده و دانلود ویدئوهای کتاب فضل علم
پخش و دانلود ویدئوهای کتاب فضل علم
ویدئو خصوصی پیش نمایش
دانلود فایل‌های فشرده دوره
دانلود جلسات ۳۴ تا ۴۵
فایل‌ فشرده خصوصی

باسمه تعالی دانلود فایلهای صوتی جلسات ۳۴ تا ۴۵ http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0034-alkafi-01-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0035-alkafi-02-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0036-alkafi-03-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0037-alkafi-04-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0038-alkafi-05-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0039-alkafi-06-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0040-alkafi-07-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0041-alkafi-08-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0042-alkafi-09-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0043-alkafi-10-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0044-alkafi-11-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0045-alkafi-12-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 دانلود فایل های ویدئویی http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0034-alkafi-01-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0035-alkafi-02-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0036-alkafi-03-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0037-alkafi-04-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0038-alkafi-05-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0039-alkafi-06-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0040-alkafi-07-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0041-alkafi-08-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0042-alkafi-09-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0043-alkafi-10-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0045-alkafi-12-fazle-elm-vdars-abedini.mp4

دانلود جلسات ۴۶ تا ۶۰
فایل‌ فشرده خصوصی

باسمه تعالی جلسات ۴۶ تا ۶۰ المیزان http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0046-alkafi-13-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0048-alkafi-15-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0049-alkafi-16-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0050-alkafi-17-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0051-alkafi-18-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0052-alkafi-19-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0053-alkafi-20-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0054-alkafi-21-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0055-alkafi-22-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0056-alkafi-23-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0057-alkafi-24-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0058-alkafi-25-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0059-alkafi-26-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/0060-alkafi-27-fazle-elm-vdars-abedini.mp3 فایلهای ویدویی تا جلسه ۵۹ http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0046-alkafi-13-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0047-alkafi-14-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0048-alkafi-15-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0049-alkafi-16-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0050-alkafi-17-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0051-alkafi-18-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0052-alkafi-19-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0054-alkafi-21-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0055-alkafi-22-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0056-alkafi-23-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0057-alkafi-24-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0058-alkafi-25-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 http://vdars.com/h/hadith/alkafi/2841/v/0059-alkafi-26-fazle-elm-vdars-abedini.mp4 جلسه ۶۰ ضبظ نشده است.

بیش فروش‌ها