شرح اصول کافی (۴): کتاب الحجه: استاد عابدینی

امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
12,000 تومان
فروش
34

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

توجه: به توصیه حضرت استاد عابدینی دروس ایشان رایگان است که بعد از ثبت نام در سایت می‌توانید از کوپن تخفیف ab100off استفاده فرمایید. اما اگر تمایل به حمایت در جبران هزینه‌های ویدرس هستید می‌توانید از کد فوق استفاده نفرموده یا به جای آن از کد تخفیف ۷۰ درصد ab70off یا کد تخفیف ۵۰ درصد ab50off یا کد تخفیف ۲۰ درصد ab20off‌ استفاده فرمایید. انتخاب با شماست! هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

توضیحات دوره:

شرح اصول کافی (۴): کتاب الحجه: استاد عابدینی

این دوره از جلسه ۱۷۲ شرح اصول کافی شروع شده است و تا کنون که بیش از جلسه ۲۶۰ است  ادامه دارد:

فهرست دروس به صورت زیر است:

باسمه تعالی

کتاب الحجه

بخش اول: باب الاضطرار الی الحجه

جلسه ۱۷۲: باب الاضطرار الی الحجه: روایت اول;

جلسه ۱۷۳: باب الاضطرار الی الحجه: روایت دوم و سوم;

جلسه ۱۷۴: باب الاضطرار الی الحجه: روایت چهارم;

جلسه ۱۷۵: باب الاضطرار الی الحجه-روایت پنجم و بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت اول;

بخش دوم: بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّهِ ع‏

جلسه ۱۷۶: بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت دوم تا چهارم;

بخش سوم: بَابُ الْفَرْقِ بَیْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ وَ الْمُحَدَّثِ

جلسه ۱۷۷: بَابُ الْفَرْقِ بَیْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ وَ الْمُحَدَّثِ‏- روایت اول;

جلسه ۱۷۸: بَابُ الْفَرْقِ بَیْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ وَ الْمُحَدَّثِ‏-روایت دوم تا چهارم

بخش چهارم: بَابُ أَنَّ الْحُجَّهَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ و بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهٍ

جلسه ۱۷۹: بَابُ أَنَّ الْحُجَّهَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ‏ (۴ روایت) و بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهٍ روایت اول

بخش پنجم: بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهٍ

جلسه ۱۸۰: بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهٍ روایت دوم و سوم

جلسه ۱۸۱: بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهٍ روایت چهارم تا ششم

جلسه ۱۸۲: بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهٍ روایت هفتم تا یازدهم;

جلسه ۱۸۳ : بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّهٍ روایت دوازدهم و سیزدهم و بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَبْقَ فِی الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَکَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّهَ روایت اول و دوم;

بخش ششم: بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَبْقَ فِی الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَکَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّهَ و بَابُ مَعْرِفَهِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ

جلسه ۱۸۴: بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَبْقَ فِی الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَکَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّهَ روایت سوم تا پنجم و بَابُ مَعْرِفَهِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ‏ روایت اول;

جلسه ۱۸۵: بَابُ مَعْرِفَهِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ‏ روایت اول و دوم;

جلسه ۱۸۶: بَابُ مَعْرِفَهِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ‏ روایت س;

جلسه ۱۸۷:بَابُ مَعْرِفَهِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ‏ روایت سوم تا ششم;

جلسه ۱۸۸: بَابُ مَعْرِفَهِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ‏ ادامه جلسه ششم;

جلسه ۱۸۹: بَابُ مَعْرِفَهِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ‏ روایت هفت و هشت;

جلسه ۱۹۰: بَابُ مَعْرِفَهِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ‏ روایت نه تا چهارده

بخش هفتم:‌ بَابُ فَرْضِ طَاعَهِ الْأَئِمَّهِ ع

جلسه ۱۹۱: بَابُ فَرْضِ طَاعَهِ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت اول و سوم;

جلسه ۱۹۲: بَابُ فَرْضِ طَاعَهِ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت چهارم و پنجم;

جلسه ۱۹۳: بَابُ فَرْضِ طَاعَهِ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت ششم;

۹۵/۰۶/۲۴

جلسه ۱۹۴: بَابُ فَرْضِ طَاعَهِ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت هفتم;

۱۳۹۵/۰۶/۳۱

جلسه ۱۹۵: بَابُ فَرْضِ طَاعَهِ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت هشتم تا دهم;

۱۳۹۵/۷/۷

جلسه ۱۹۶: بَابُ فَرْضِ طَاعَهِ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت یازدهم و دوازدهم;

۱۳۹۵/۰۷/۲۷

جلسه ۱۹۷: بَابُ فَرْضِ طَاعَهِ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت سیزدهم تا پانزدهم;

۱۳۹۵/۰۷/۲۸

جلسه ۱۹۸: بَابُ فَرْضِ طَاعَهِ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت شانزدهم و هفدهم;

۱۳۹۵/۰۸/۰۴

بخش هشتم: بَابٌ فِی أَنَّ الْأَئِمَّهَ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِه

جلسه ۱۹۹: بَابٌ فِی أَنَّ الْأَئِمَّهَ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِه‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۰۸/۰۵

جلسه ۲۰۰ و ۲۰۱: بَابٌ فِی أَنَّ الْأَئِمَّهَ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِه‏

روایت ۱ تا ۵ (آخر باب)

۱۳۹۵/۰۸/۱۱ –  ۱۲

بخش نهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع هُمُ الْهُدَاه

جلسه ۲۰۲: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع هُمُ الْهُدَاه روایت اول و دوم;

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

جلسه ۲۰۳: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع هُمُ الْهُدَاه روایت سوم و چهارم;

۱۳۹۵/۰۸/۱۹

بخش دهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع وُلَاهُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَهُ عِلْمِهِ‏

جلسه ۲۰۴: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع وُلَاهُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَهُ عِلْمِهِ‏ روایت اول تا سوم;

۱۳۹۵/۰۹/۱۶

جلسه ۲۰۵: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع وُلَاهُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَهُ عِلْمِهِ‏ روایت چهارم تا ششم (پایان باب);

۱۳۹۵/۰۹/۱۷

بخش دهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع خُلَفَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْضِهِ وَ أَبْوَابُهُ الَّتِی مِنْهَا یُؤْتَى

جلسه ۲۰۶: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع خُلَفَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْضِهِ وَ أَبْوَابُهُ الَّتِی مِنْهَا یُؤْتَى‏ روایت اول و دوم;

۱۳۹۵/۰۹/۲۳

جلسه ۲۰۷: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع خُلَفَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْضِهِ وَ أَبْوَابُهُ الَّتِی مِنْهَا یُؤْتَى‏ روایت سوم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۰۹/۲۴

بخش یازدهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

جلسه ۲۰۸: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ روایت دوم تا پنجم;

۱۳۹۵/۰۹/۳۰

جلسه ۲۰۹: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ روایت ششم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ هُمْ أَرْکَانُ الْأَرْضِ‏ روایت اول و دوم;

۱۳۹۵/۱۰/۰۱

بخش دوازدهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ هُمْ أَرْکَانُ الْأَرْضِ

جلسه ۲۱۰: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ هُمْ أَرْکَانُ الْأَرْضِ‏ روایت سوم;

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

بخش سیزدهم: بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ

جلسه ۲۱۱: بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۱۴

جلسه ۲۱۲

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۱۵

جلسه ۲۱۳

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۲۲

جلسه ۲۱۴

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۲۸

جلسه ۲۱۵

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

جلسه ۲۱۶

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۰۵

جلسه ۲۱۷

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۰۶

جلسه ۲۱۸

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

جلسه ۲۱۹

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

جلسه ۲۲۰

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۱۹

جلسه ۲۲۱

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۲۰

جلسه ۲۲۲

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

جلسه ۲۲۳

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۲۷

جلسه ۲۲۴

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۰۳

جلسه ۲۲۵

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۰۴

جلسه ۲۲۶

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

جلسه ۲۲۷

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۱۸

جلسه ۲۲۸

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِی فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۲۴

بخش چهاردهم:

جلسه ۲۲۹

?بابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع وُلَاهُ الْأَمْرِ وَ هُمُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل‏

?روایت اول تا پنجم

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

جلسه ۲۳۰: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع وُلَاهُ الْأَمْرِ وَ هُمُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ روایت چهارم و پنجم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع هُمُ الْعَلَامَاتُ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ‏ و بَابُ أَنَّ الْآیَاتِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع‏ روایت اول;

۱۳۹۶/۰۱/۱۵

بخش پانزدهم:

جلسه ۲۳۱

بَابُ أَنَّ الْآیَاتِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع‏ روایت دوم و سوم;

۱۳۹۶/۰۱/۱۶

جلسه ۲۳۲

بَابُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص مِنَ الْکَوْنِ مَعَ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت اول;

۱۳۹۶/۰۱/۲۹

جلسه ۲۳۳

بَابُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص مِنَ الْکَوْنِ مَعَ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت دوم تا چهارم;

۱۳۹۶/۰۱/۳۰

جلسه ۲۳۴

بَابُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص مِنَ الْکَوْنِ مَعَ الْأَئِمَّهِ ع‏ پنجم و ششم;

۱۳۹۶/۰۲/۰۶

جلسه ۲۳۵

بَابُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص مِنَ الْکَوْنِ مَعَ الْأَئِمَّهِ ع‏ روایت ششم و هفتم;

۱۳۹۶/۰۲/۱۲

جلسه ۲۳۶

بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّکْرِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع‏ روایت اول تا نهم;

۱۳۹۶/۰۲/۱۳

جلسه ۲۳۷

بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّکْرِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع‏ روایت نهم و بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِی کِتَابِهِ بِالْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع‏ روایت اول و دوم و بَابُ أَنَّ الرَّاسِخِینَ فِی الْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع‏ روایت اول و دوم;

۱۳۹۶/۰۲/۱۹

جلسه ۲۳۸

بَابُ أَنَّ الرَّاسِخِینَ فِی الْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع‏ روایت دوم و سوم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ قَدْ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ أُثْبِتَ فِی صُدُورِهِمْ‏ روایت سوم;

۱۳۹۶/۰۲/۲۰

کافی✨استاد عابدینی, [۱۲.۱۰.۱۷ ۰۷:۱۴]

اولین جلسه سال تحصیلی ۹۶-۹۷?

جلسه ۲۳۹

بَابٌ فِی أَنَّ مَنِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَوْرَثَهُمْ کِتَابَهُ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع‏ روایت اول تا چهارم

۱۳۹۶/۰۷/۱۹

جلسه ۲۴۰

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ فِی کِتَابِ اللَّهِ إِمَامَانِ إِمَامٌ یَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَ إِمَامٌ یَدْعُو إِلَى النَّار روایت اول و دوم

۱۳۹۶/۰۷/۲۶

جلسه ۲۴۱

بَابُ أَنَّ الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلْإِمَام‏ و بَابُ أَنَّ النِّعْمَهَ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ الْأَئِمَّهُ ع‏ روایت اول;

۹۶/۰۸/۰۳

جلسه ۲۴۲

?بابُ أَنَّ النِّعْمَهَ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ الْأَئِمَّهُ ع‏، ✨روایت دوم تا چهارم

و

? تمام روایات «بَابُ أَنَّ الْمُتَوَسِّمِینَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِی کِتَابِهِ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع وَ السَّبِیلُ فِیهِمْ مُقِیمٌ‏»

۱۳۹۶/۰۹/۰۸

جلسه ۲۴۳

بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّهِ ع‏

۱۳۹۶/۰۹/۲۳

جلسه ۲۴۴

بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّهِ ع‏

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

جلسه ۲۴۵

بَابُ أَنَّ الطَّرِیقَهَ الَّتِی حُثَّ عَلَى الِاسْتِقَامَهِ عَلَیْهَا وَلَایَهُ عَلِیٍّ ع‏

۱۳۹۶/۱۰/۰۶

جلسه ۲۴۶

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ شَجَرَهُ النُّبُوَّهِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَهِ روایت اول

۱۳۹۶/۱۰/۲۰

جلسه ۲۴۷

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ شَجَرَهُ النُّبُوَّهِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَهِ

۱۳۹۶/۱۰/۲۷

جلسه ۲۴۸

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ شَجَرَهُ النُّبُوَّهِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَهِ روایت سوم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع وَرَثَهُ الْعِلْمِ یَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‏ روایت اول

۱۳۹۶/۱۱/۰۴

جلسه ۲۴۹

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع وَرَثَهُ الْعِلْمِ یَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‏ روایت دوم تا هشتم

۱۳۹۶/۱۱/۱۸

جلسه ۲۵۰

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِیِّ وَ جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏ روایت اول

جلسه ۲۵۱

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِیِّ وَ جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏ روایت اول و دوم

۱۳۹۶/۱۲/۰۲

جلسه ۲۵۲

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِیِّ وَ جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏ روایت سوم تا هفتم

۱۳۹۶/۱۲/۰۹

جلسه ۲۵۳

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِیِّ وَ جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏ روایت هفتم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع عِنْدَهُمْ جَمِیعُ الْکُتُبِ الَّتِی نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهَا روایت اول

۱۳۹۶/۱۲/۱۶

جلسه ۲۵۴

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع عِنْدَهُمْ جَمِیعُ الْکُتُبِ الَّتِی نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهَا

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

جلسه ۲۵۵

بَابُ أَنَّهُ لَمْ یَجْمَعِ الْقُرْآنَ کُلَّهُ إِلَّا الْأَئِمَّهُ ع وَ أَنَّهُمْ یَعْلَمُونَ عِلْمَهُ کُلَّهُ‏

۱۳۹۷/۰۱/۲۲

جلسه ۲۵۶

بَابُ مَا أُعْطِیَ الْأَئِمَّهُ ع مِنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ‏

۱۳۹۷/۰۱/۲۹

جلسه ۲۵۷

بَابُ مَا أُعْطِیَ الْأَئِمَّهُ ع مِنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ و بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّهِ مِنْ آیَاتِ الْأَنْبِیَاءِ ع روایت اول

۱۳۹۷/۰۲/۰۵

جلسه ۲۵۸

بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّهِ مِنْ آیَاتِ الْأَنْبِیَاءِ ع‏ روایت اول

۱۳۹۷/۰۷/۰۴

جلسه ۲۵۹

بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّهِ مِنْ آیَاتِ الْأَنْبِیَاءِ ع‏ روایت دوم تا پنجم

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

جلسه ۲۶۰

بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّهِ مِنْ سِلَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَتَاعِه‏

روایت اول

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

مشاهده و دانلود ویدئوهای کتاب حجت
مشاهده و دانلود ویدئوها
ویدئو خصوصی پیش نمایش
دانلود جلسات ۱۷۲ تا ۱۹۰
دانلود جلسات ۱۷۲ تا ۱۹۰
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود فایلهای فشرده
دانلود جلسات ۱۹۱ تا ۲۱۰
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۲۱۱ تا ۲۳۰
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۲۳۱ تا ۲۵۰
فایل‌ فشرده خصوصی
جلسات ۲۵۱ تا ۲۹۳
فایل‌ فشرده خصوصی

بیش فروش‌ها