شرح اسفار اربعه جلد سوم: استاد عابدینی

امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
6,400 تومان
فروش
5
  • در این دوره به فایل‌های اسفار جلد سوم استاد عابدینی به صورت فایل فشرده از جلسه 1 تا 64 دسترسی خواهید داشت.

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

توجه: به توصیه حضرت استاد عابدینی دروس ایشان رایگان است که بعد از ثبت نام در سایت می‌توانید از کوپن تخفیف ab100off استفاده فرمایید. اما اگر تمایل به حمایت در جبران هزینه‌های ویدرس هستید می‌توانید از کد فوق استفاده نفرموده یا به جای آن از کد تخفیف ۷۰ درصد ab70off یا کد تخفیف ۵۰ درصد ab50off یا کد تخفیف ۲۰ درصد ab20off‌ استفاده فرمایید. انتخاب با شماست! هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

دانلود به صورت فایل فشرده و یکجا پایان همین دوره

?جلسه اول سال تحصیلی ۹۷_۹۸ تاریخ ۲مهر۹۷ ?مرور بخشی از فصول گذشته قبل از فصل۱۸ از مباحث اتحاد عقل و عاقل و معقول (جلد سوم اسفار) ?درس اسفار استاد عابدینی

 

?جلسه دوم سال تحصیلی ۹۷_۹۸ تاریخ ۳مهر۹۷ ?ج۳، شروع فصل۱۸ – ۱ ?درس اسفار استاد عابدینی

 

?جلسه ۳ سال تحصیلی ۹۷_۹۸ تاریخ ۴مهر۹۷ ?ج۳، ص۳۸۴ اتمام فصل۱۸ – ۲ (علم فعلی و انفعالی و…) ، ?شروع فصل۱۹ – ۱ (اثبات قوه‌ی قدسیه) ?درس اسفار استاد عابدینی

 

? جلسه ۴ ?ج۳ فصل۱۹-۲ قوه قدسیه ? ۷ مهر۹۷ ?درس اسفار استاد عابدینی

 

?جلسه ۵ ?ج۳ اتمام فصل۱۹-۳ قوه قدسیه ? ۸ مهر۹۷ ?درس اسفار استاد عابدینی

 

?جلسه ۶ ?ج۳ فصل۲۰-۱ علم بعلت موجب علم بمعلول ? ۹مهر۹۷ ?درس اسفار استاد عابدینی

 

?جلسه ۷ ?ج۳ فصل۲۰-۲ علم بعلت موجب علم بمعلول ?۱۰مهر۹۷ ?درس اسفار استاد عابدینی

 

?جلسه ۸ ? ج۳ فصل۲۰-۳ علم بعلت موجب علم بمعلول ?۱۱مهر۹۷ ?درس اسفار استاد عابدینی

 

?جلسه ۹ ? ج۳ اتمام فصل۲۰ -۴ علم بعلت موجب علم بمعلول ?۱۴مهر۹۷ ?درس اسفار استاد عابدینی

 

?جلسه ۱۰ ? ج۳ فصل۲۱ -۱ -علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود ?۱۵ مهر ۹۷ 

 

 

?جلسه ۱۱ ? ج۳ فصل۲۱ -۲ – علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود ?۱۶ مهر ۹۷ 

 

?جلسه ۱۲ ? ج۳ فصل۲۱ – ۳ – علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود ?۱۷ مهر ۹۷ 

 

?جلسه ۱۳ ? ج۳ فصل۲۱ -۴ – علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود ?۱۸ مهر ۹۷ 

 

?جلسه ۱۴ ? ج۳ فصل۲۱ -۵ – علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود ?۲۱ مهر ۹۷ 

 

?جلسه ۱۵ ? ج۳ فصل۲۲ -۱ – اگرعلم بمعلول انطباعی (حصولی) باشد علم کلی است ?۲۲ مهر ۹۷ 

 

?جلسه ۱۶ ? ج۳ فصل۲۲ -۲ – اگرعلم بمعلول انطباعی (حصولی) باشد علم کلی است

?ج۳ فصل۲۳ -۱ – تغیّر علم به شخصیات متغیر

?۲۳ مهر ۹۷ 

 

?جلسه ۱۷ ?ج۳ فصل۲۳ -۲ – تغیّر علم به شخصیات متغیر

?۲۴ مهر ۹۷ 

 

?جلسه ۱۸ ?ج۳ فصل۲۳ -۳ – تغیّر علم به شخصیات متغیّر

?۲۸ مهر ۹۷

 

?جلسه ۱۹ ?ج۳ فصل۲۳ -۴ – تغیّر علم به شخصیات متغیّر

?ج۳ فصل۲۴ -۱ – در تفسیر معانی عقل

?۲۹ مهر ۹۷ 

 

?جلسه ۲۰ ?ج۳ فصل۲۴ -۲ – در تفسیر معانی عقل

?۳۰ مهر ۹۷

 

?جلسه ۲۱ ?ج۳ فصل۲۴ -۳ – در تفسیر معانی عقل

?۱ آبان ۹۷

 شروع درس در ۳ ربیع الاول۱۴۴۰?

?جلسه ۲۲ ?ج۳ فصل۲۴ -۴ – در تفسیر معانی عقل (اتمام فصل)

?۲۰ آبان ۹۷

?جلسه ۲۳
?ج۳ فصل۲۵ -۱ – در تفسیر معانی عقل درنظر ارسطو به نقل از اسکندر أفریدوسی
بخش اول، عقل هیولانی

?۲۱ آبان ۹۷

?جلسه ۲۴
?ج۳ فصل۲۵ -۲ – در تفسیر معانی عقل درنظر ارسطو به نقل از اسکندر أفریدوسی
بخش دوم، عقل بالفعل و مستفاد
بخش سوم، عقل فعال

?۲۲ آبان ۹۷

?جلسه ۲۵
?ج۳ فصل۲۵ -۳ – در تفسیر معانی عقل درنظر ارسطو به نقل از اسکندر أفریدوسی
بخش سوم، عقل فعال

?ج۳ فصل۲۶ -۱ – دفع اشکال در صیرورت نفس طبیعی به عقل مجرد، و صیرورت عقل هیولانی به عقل بالفعل

?۲۳ آبان ۹۷

?جلسه ۲۶
?ج۳ فصل۲۶ -۲ – دفع اشکال در صیرورت نفس طبیعی به عقل مجرد، و صیرورت عقل هیولانی به عقل بالفعل

?۲۶ آبان ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۲۷
?ج۳ فصل۲۷ – در استدلال بر صیرورت عقل هیولانی به عقل بالفعل

?ج۳ فصل۲۸ -۱ – در اولیات و نسبتشان با ثوانی

?۲۷ آبان ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۲۸

?ج۳ فصل۲۸ -۲ – در اولیات و نسبتشان با ثوانی
?اتمام کل فصول از بخش «الطرف الاول، فی ماهیه العلم و عوارضه الذاتیه»

?۲۸ آبان ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۲۹

?شروع فصول از طرف دوم (ناحیه عالم و عاقل) از بحث «اتحاد عقل(۱) و عاقل(۲) و معقول(۳)»
{الطرف الثانی، البحث عن احوال العاقل} ( ۸ فصل )

?ج۳ طرف۲ – فصل۱ -۱ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است
(فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

?۲۹ آبان ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۰

?ج۳ طرف۲ – فصل۱ -۲ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است (فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

?۳۰ آبان ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۱

?ج۳ فصل۱ -۳ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است (فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

?شنبه ۳ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۲

?ج۳ فصل۱ -۴ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است (فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

?دوشنبه ۵ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۳

?ج۳ فصل۱ -۵ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است (فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

?سه‌شنبه ۶ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۴

?ج۳ فصل۲ -۱ هرمجردی ذاتش عقل است (فی ان کل مجرد فإنه عقلٌ لذاته‌)

?چهارشنبه ۷ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۵

?ج۳ فصل۲ -۲ هرمجردی ذاتش عقل است (فی ان کل مجرد فإنه عقلٌ لذاته‌)

?ج۳ فصل۳ -۱ نسبت عقل فعال به نفوس ما (فی نسبه العقل الفعال الى نفوسنا‌)

?شنبه ۱۰ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۶

?ج۳ فصل۳ -۲ نسبت عقل فعال به نفوس ما (فی نسبه العقل الفعال الى نفوسنا‌)

?یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۷

?ج۳ فصل۳ -۳ نسبت عقل فعال به نفوس ما (فی نسبه العقل الفعال الى نفوسنا‌)

?دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۸

?ج۳ فصل۴ -۱ هرمجردی عقل عین ذاتش است
(فی ان کل من عقل ذاته فلا بد ان یکون عقله لذاته عین ذاته و یکون دائما ما دامت ذاته‌)

?سه‌شنبه ۱۳ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۳۹

?ج۳ فصل۴ -۲ هرمجردی عقل عین ذاتش است
(فی ان کل من عقل ذاته فلا بد ان یکون عقله لذاته عین ذاته و یکون دائما ما دامت ذاته‌)

?چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۰

?ج۳ فصل۴ -۳ هرمجردی عقل عین ذاتش است و تعقل ذاتش دائمیست
(فی ان کل من عقل ذاته فلا بد ان یکون عقله لذاته عین ذاته و یکون دائما ما دامت ذاته‌)

?ج۳ فصل۵ -۱ عاقلِ هر چیز، ضرورتاً مجرد از ماده است
(فی ان العاقل للشی‌ء یجب ان یکون مجردا عن الماده)

?شنبه ۱۷ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۱

?ج۳ فصل۵ -۲ عاقلِ هر چیز، ضرورتاً مجرد از ماده است
(فی ان العاقل للشی‌ء یجب ان یکون مجردا عن الماده)

?یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۲

?ج۳ فصل۵ -۳ عاقلِ هر چیز، ضرورتاً مجرد از ماده است
(فی ان العاقل للشی‌ء یجب ان یکون مجردا عن الماده)

?دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۳

?ج۳ فصل۶ -۱ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

?سه‌شنبه ۲۰ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۴

?ج۳ فصل۶ -۲ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

?چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۵

?ج۳ فصل۶ -۳ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

?شنبه ۲۴ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۶

?ج۳ فصل۶ -۴ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

?یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۷

?ج۳ فصل۶ -۵ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

?دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۸

?ج۳ فصل۶ -۶ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است (اتمام فصل)
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

?چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۴۹

?ج۳ فصل۷ -۱ : تعقل نفس بر معقولات، نه ذاتی نفس است و نه از لوازم ذاتش
{فی ان تعقل النفس الانسانیه للمعقولات لیس امرا ذاتیا و لا من اللوازم لها}

?شنبه ۱ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۰

?ج۳ فصل۷ -۲ : تعقل نفس بر معقولات، نه ذاتی نفس است و نه از لوازم ذاتش
{فی ان تعقل النفس الانسانیه للمعقولات لیس امرا ذاتیا و لا من اللوازم لها}

?یکشنبه ۲ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۱

?ج۳ فصل۸ : علم به تذکر و یادآوری نیست
{فی ان التعلم لیس بتذکر}

?دوشنبه ۳ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۲

?شروع فصول از طرف سوم (ناحیه معلوم) در بحث اتحاد علم(۱) و عالم(۲) و معلوم(۳)

{الطرف الثالث فی الکلام فی ناحیه المعلوم و فیه فصول‌} ( ۳ فصل )

?ج۳ طرف۳ – فصل۱ -۱ معقولات، نه حال در محل قوه جسمانی اند (انفعالی)، و نه حاصل به فاعلیت قوه جسمانی، و اصلا معلومات معقوله با قوه مادیه جسمانی درک نمیشوند (چون منقسم و ذووضع نیستند). بلکه بنحو دیگری برای جوهر قائم بنفس حاصل می‌شوند

{فی ان المعقولات لا تحل جسما، و لا قوه فی جسم، بل یحصل لجوهر قائم بنفسه ضربا آخر من الحصول کما اوضحنا سبیله‌}

?سه‌شنبه ۴ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۳

?ج۳ طرف۳ – فصل۱ -۲ معقولات، نه حال در محل قوه جسمانی اند (انفعالی)، و نه حاصل به فاعلیت قوه جسمانی، و اصلا معلومات معقوله با قوه مادیه جسمانی درک نمیشوند (چون منقسم و ذووضع نیستند). بلکه بنحو دیگری برای جوهر قائم بنفس حاصل می‌شوند

{فی ان المعقولات لا تحل جسما، و لا قوه فی جسم، بل یحصل لجوهر قائم بنفسه ضربا آخر من الحصول کما اوضحنا سبیله‌}

?یکشنبه ۹ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۴

?ج۳ طرف۳ – فصل۲ – درک وجود برلی محسوس شأن عقل است نه حواس

{فی أن الحواس لا تعلم أن للمحسوس وجودا بل هذا شأن العقل‌}

?دوشنبه ۱۰ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۵

?ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۱ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

?سه‌شنبه ۱۱ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۶

?ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۲ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

?چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۷

?ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۳ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

?شنبه ۱۵ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۸

?ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۴ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

?یکشنبه ۱۶ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۵۹

?ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۵ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

?ج۳ خاتمه ۱- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «ادراک»
{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {منها الإدراک و هو اللقاء و الوصول‌}

?دوشنبه ۱۷ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۶۰

?ج۳ خاتمه ۲- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «شعور»، «تصور»، «حفظ»، «تذکر»
{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها الشعور‌، و منها التصور، و منها الحفظ، و منها التذکر}

?سه‌شنبه ۱۸ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۶۱

?ج۳ خاتمه ۳- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «تذکر»

{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها التذکر}

?شنبه ۲۲ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۶۲

?ج۳ خاتمه ۴- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «ذُکر»، «معرفت»، «فهم»، «عقل»، «حکمت»، «درایت»

{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها الذُکر الصوره الزائله، و منها المعرفه، و منها الفهم، و منها العقل، و منها الحکمه، و منها الدرایه}

?یکشنبه ۲۳ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۶۳

?ج۳ خاتمه ۵- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «ذهن»، «فکر»

{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها الذهن، و منها الفکر}

?دوشنبه ۲۴ دی ۹۷
?درس اسفار استاد عابدینی

?جلسه ۶۴

?اتمام ج۳ – خاتمه ۶- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «حدس»، «ذکاوت»، «فطانت»، «خاطر»، «وهم»، «الظن»، «رؤیت»، «کیاست»، «خبرویت»، «رأی»، «فراست»

{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها الحدس، و منها الذکاء، و منها الفطنه، و منها الخاطر، و منها الوهم، و منها الظن، و منها الرویه، منها الکیاسه، و منها الخُبر، و منها الرأی، و منها الفراسه}

?پایان کامل #جلد_سوم_اسفار

?سه‌شنبه ۲۵ دی ۹۷

شرح اسفار: جلد سوم
شرح اسفار جلد سوم جلسات ۱ تا ۴۰

حجم ۸۳۰ مگابایت

شرح اسفار جلد سوم جلسات ۴۱ تا ۶۴

بیش فروش‌ها

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شرح اسفار اربعه جلد سوم: استاد عابدینی”