دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان اسلامی: استاد امینی نژاد

رایگان

توضیحات

باسمه تعالی عظم شأنه
سیر تحصیل و پژوهش در فلسفه و عرفان
توضیح کلی دوره :
در این دوره آموزشی تلاش می شود مباحثی پیرامون سیر تحصیل و پژوهش در فلسفه و عرفان مطرح شود . از فواید این طرح می توان به جلوگیری از اتلاف وقت و زمان افراد و دانشجویان اشاره کرد. این دوره مباحث فوق را در سه بخش ارائه خواهد داد :
۱-چرایی و ضرورت تحصیل و پژوهش در حکمت و فلسفه اسلامی
۲ -آداب و شرایط تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان اسلامی
۳-سیر تحصیل فلسفه و عرفان اسلامی

مباحث مطروحه در این دوره
درآمدی بر سیر تحصیل و پژوهش در فلسفه و عرفان

چرایی و ضرورت تحصیل و پژوهش در فلسفه و عرفان اسلامی
کارکرد ذاتی عرفان و حکمت اسلامی
پاسخگویی به پرسش های اصلی و فطری بشر با دو خصوصیت الف) زبان بین المللی و ب) به گونه تحقیقی
انسان به حسب فطرتش پرسش های زیادی در مورد شاکله عالم و غیره دارد.
در روایات هم وجود دارد .واقعیت زندگی و واقعیت مرگ دین یعنی چه
تأثیر مطالعه حکمت در فهم دین
تأثیر فلسفه و حکمت در دانش کلام
تأثیر حکمت اسلامی در حوزه علوم انسانی و تمدن سازی
اهمیت مطالعه ملت های دیگر در حوزه فلسفه و عرفان
آداب و شرایط تحصیل و مطالعه فلسفه و عرفان
هیجده نکته پیرامون آداب حکمت پژوهی در سیر مطالعاتی فلسفه
زمان شروع حکمت پژوهی در مطالعات فلسفی
توجه به اولین مواجهه در مطالعه دروس فلسفه و عرفان
روند آموزش کتب درسی در آموزش فلسفه عرفان
اهمیت فوق العاده مسئله تفکر
پشتکار و استمرار در علوم
حضور در فضاهای علمی
توجه به شرح حال بزرگان
تفکر و مطالعه در مباحث درجه دومی دانش
التفات به عوامل موثر بر تعمیق فهم
تحقیق و پژوهش
ارائه انبوه کار های تحقیقی
تسلط بر دانش
مسائل روان شناختی دانش پژوهی
چگونگی روش تعلیم علوم
میزان ساعت کار در دانش پژوهی
تاملاتی پیرامون فلسفه پژوهی
مسائلی پیرامون تحصیل حکمت اسلامی
توجه به مبانی و اصول دینی
مراحل و سیر تحصیل و مطالعه
– مراحل تحصیل حکمت و عرفان اسلامی
* دوره نخست از مراحل تحصیل
* دوره دوم از مراحل تحصیل ( دوره تخصصی فلسفه اسلامی )
– دوره های لازم برای کسب جامعیت در فلسفه اسلامی (قسمت اول )
– دوره های لازم برای کسب جامعیت در فلسفه اسلامی (قسمت دوم )
– توصیه به نگارش و نوشتن متن
* دوره سوم از مراحل تحصیل ( دوره تخصصی عرفان اسلامی )
– دو طرح برای افراد غیر متخصص

نمودار درختی سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان

نمودار درختی سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان

تهیه و تنظیم

محمد رضا سعادتی

دانلود فایلهای فشرده این دوره
سیر تحصیل در فلسفه و عرفان اسلامی
فایل های صوتی به صورت فشرده
فایل‌ فشرده پیش نمایش