60%

رهبری نوآوری استراتژیک در سازمان‌ها

25,000 تومان 10,000 تومان

توضیحات