خارج نهایه الحکمه: استاد یزدان‌پناه

امتیاز: 0 از 0
86,000 تومان 40,000 تومان
فروش
144
  • این درس که از سال 1392 تا کنون در حال برگزاری است شامل 531 فایل صوتی است.

توضیحات

باسمه تعالی

حضرت استاد یزدان‌پناه از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ درس خارج نهایه الحکمه را در حوزه علمیه قم آغاز فرموده‌اند. چنان‌که از عنوان این درس پیداست، درس به شیوه معمول دروس خارج حوزه برگزار می‌شود؛ یعنی سطح نهایه به سرعت تقریر می‌شود و سپس استاد به طرح مطالب عمیق‌تر می‌پردازد. در جلسه اول و دوم این دروس، استاد درباره شیوه درس توضیحات کافی داده‌اند. متن بخشی از جلسه دوم که در آن استاد شیوه درس را بیان فرموده‌اند، تقدیم می‌شود.

دانلود شیوه درس خارج نهایه الحکمه

پیگیری این دروس را به تمام حکمت‌دوستان توصیه می‌کنیم. در دروس خارج نهایه استاد یزدان‌پناه، افزون بر اینکه مطالب فلسفی عمیق‌تری مطرح می‌گردد، می‌توانید بحث‌های اصلی و امروزی حکمت اسلامی را که میان استادان و فیلسوفان اسلامی معاصر در جریان است، ملاحظه کنید. استاد در این درس‌ها، مباحث مورد نیاز و به‌روز فلسفه اسلامی را مطرح می‌فرمایند و در برخی مواضع، دیدگاه‌های دیگری را که در جریان فلسفی معاصر وجود دارد، بررسی می‌کنند. در مواضع متعددی از این دروس، حضرت استاد پس از طرح مسئله و پرسش، خود، نظریه پرداخته‌اند و انظاری بدیع را مطرح کرده‌اند. از دیگر ویژگی‌های دروس استاد، عرضه تقریرهای خوش و نیرومند از مباحث گوناگون حکمت متعالیه است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مشکلات فراروی حکمت‌پژوه را برطرف می‌سازد و او را از گرفتاری در بدفهمی مباحث حکمت متعالیه می‌رهاند.

فایل‌های صوتی و متنی خارج نهایه الحکمه ۹۳-۱۳۹۲

از جلسه یک تا جلسه صد فایل صوتی

از جلسه دوم تا جلسه ۲۸ فایلهای متنی به صورت pdf

خارج نهایه الحکمه ۹۴-۱۳۹۳ (سال دوم تدریس): از جلسه صدو یک تا صد و نود و هفت

خارج نهایه الحکمه ۹۵-۱۳۹۴ (سال سوم درس)

از جلسه صد و نود و هشت تا  ۲۸۳ فایل صوتی

از جلسه ۱۹۸ تا ۲۱۷ فایل متنی بصورت pdf

پس از ثبت‌نام و شروع دوره تمامی فایل‌های صوتی قابل مشاهده خواهند بود.

۱-  پسورد فایل های زیر  در صورت نیاز vdars.ir است. برای مشاهده نیاز به نرم افزار WIN RAR است.

۲- لطفاً پس از دانلود کامل اقدام به اکسترکت کردن هر یک از بخش ها کنید.

فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۲-۹۳

حجم فایل‌های ۲/۳ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس۶۴k،‌ پسورد فایل‌ها : vdars.ir

فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۴-۹۳

حجم فایل‌های ۲/۴ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس۶۴k،‌ پسورد فایل‌ها : vdars.ir

از جلسه صد و یک  تا جلسه صد و نود و هفت

فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۴-۹۵

حجم فایل‌های ۱/۷ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس۶۴k،‌ پسورد فایل‌ها : vdars.ir

از جلسه صد و نود و هشت  تا جلسه دویست و هشتاد و سه

فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۵-۹۶

حجم فایل‌های ۱/۵ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس

از جلسه دویست و هشتاد و چهار تا جلسه سیصد و شصت و نه

فایل های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۷-۹۶

حجم فایل‌ها ۱/۵ گیگابایت و فرمت .mp3‌و بالاترین کیفیت در دسترس است.

از جلسه ۳۶۹ تا ۴۴۹ مربوط به این سال است.

فایل های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۷-۹۸

۴۵۰ تا ۵۳۱

دانلود شیوه درس خارج نهایه
دانلود متن جلسات ۲ تا ۲۸ سال ۹۲ تا ۹۳
متن جلسات ۱۹۸ تا ۲۱۷
فایل‌های صوتی و متنی خارج نهایه الحکمه ۹۳-۱۳۹۲
دانلود بخش اول سال ۹۲-۹۳
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود بخش دوم سال ۹۲-۹۳
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود بخش سوم سال ۹۲-۹۳
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود بخش چهارم سال ۹۲-۹۳
خصوصی
دانلود بخش پنجم سال ۹۲-۹۳
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود بخش ششم سال ۹۲-۹۳
فایل‌ فشرده خصوصی
خارج نهایه الحکمه ۹۴-۱۳۹۳ (سال دوم تدریس): از جلسه صدو یک تا صد و نود و هفت
دانلود بخش اول سال ۹۴-۹۳ خارج نهایهالحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود بخش دوم سال ۹۴-۹۳ خارج نهایهالحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود بخش سوم سال ۹۴-۹۳ خارج نهایهالحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود بخش چهارم سال ۹۴-۹۳ خارج نهایهالحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود بخش پنجم سال ۹۴-۹۳ خارج نهایهالحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود بخش ششم سال ۹۴-۹۳ خارج نهایهالحکمه استاد یزدان‌پناه
خصوصی
دانلود بخش هفتم سال ۹۴-۹۳ خارج نهایهالحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
خارج نهایه‌الحکمه استاد یزدان‌پناه سال ۹۴-۹۵
دانلود جلسات ۱۹۸ تا ۲۲۰ خارج نهایه الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی

فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه سال ۹۴-۹۵ حجم فایل‌های ۱/۷ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس۶۴k،‌ پسورد فایل‌ها : vdars.ir از جلسه صد و نود و هشت تا جلسه دویست و هشتاد و سه

خارج نهایه‌الحکمه استاد یزدان‌پناه سال ۹۴-۹۵: جلسات ۱۹۸ تا ۲۸۳
دانلود جلسات ۲۲۱ تا ۲۵۰ خارج نهایهالحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۲۵۱ تا ۲۸۳ خارج نهایهالحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
فایل‌های خارج نهایه‌الحکمه استاد یزدان‌پناه سال ۹۵-۹۶: جلسات ۲۸۴ تا ۳۶۹
دانلود جلسات ۲۸۴ تا ۳۱۰ خارج نهایه الحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۳۱۱ تا ۳۴۰ خارج نهایهالحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۳۴۱ تا ۳۶۹ خارج نهایهالحکمه حضرت استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی

حجم فایل‌های ۱/۵ گیگابایت فرمت mp3. ‌و بالاترین کیفیت در دسترس از جلسه دویست و هشتاد و چهار تا جلسه سیصد و شصت و نه

فایل های خارج نهایه‌الحکمه استاد یزدان‌پناه سال ۹۷-۹۶
دانلود جلسات ۳۶۹ تا ۳۹۰ خارج نهایه الحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی

حجم فایل‌ها ۱/۵ گیگابایت و فرمت .mp3‌و بالاترین کیفیت در دسترس است. از جلسه ۳۶۹ تا ۴۴۹ مربوط به این سال است.

دانلود جلسات ۳۹۱ تا ۴۲۰ خارج نهایه الحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۴۲۱ تا ۴۴۹ خارج نهایه الحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۴۵۰ تا ۵۳۱ خارج نهایه الحکمه استاد یزدان‌پناه سال ۹۷ تا ۹۸
دانلود جلسات ۴۵۰ تا ۴۸۰ خارج نهایه الحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۴۸۱ تا ۵۰۳ خارج نهایه الحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۵۰۴ تا ۵۲۳ خارج نهایه الحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۵۲۴ تا ۵۳۱ خارج نهایه الحکمه استاد یزدان‌پناه
دانلود جلسات ۵۲۴ تا ۵۳۱ خارج نهایه الحکمه استاد یزدان‌پناه
فایل‌ فشرده خصوصی