حکمت اشراق: استاد امینی‌نژاد

10,000 تومان

توضیحات

گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی

حکیم شیخ شهاب الدین سهروردی

سال تحصیلی ۹۱-۹۰ تا ۹۲-۹۱

این دوره در ۶۳ جلسه از سال ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ از سوی حضرت استاد امینی نژاد تدریس شده است. برای برخی از فایل‌های صوتی تقریراتی نیز وجود دارد که البته زیر نظر استاد نیستند.

حکت اشراق سال ۹۱-۹۰، ۲۲ جلسه
جلسات ۱ تا ۲۰ ( ۴۴۰ مگابایت)
خصوصی
حکمت اشراق پاییز سال ۹۲-۹۱
حکمت اشراق پاییز سال ۹۲-۹۱
خصوصی

حکمت اشراق پاییز سال ۹۲-۹۱

جلسات ۴۱ تا ۶۳ (۲۸۶ مگابایت)
خصوصی