دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

تکمله نهایه الحکمه: مباحث نفس و معاد: استاد امینی نژاد

امتیاز: 0 از 0
40,000 تومان 25,000 تومان
فروش
109
  • شامل جلسات 311 تا 402 در ادامه نهایة الحکمه استاد امینی نژاد

توضیحات

باسمه تعالی

تکمله نهایه الحکمه

 

ابتدا سه نکته را متذکر می شویم:

۱- جلسات ادامه نهایه‌الحکمه، شماره خورده است.

۲- تکمله نهایه یک روز در هفته برگزار می‌شده است، لذا چند سال طول کشیده است.

۳- جهت آشنایی با تکمله نهایه و چرایی و چگونگی این بحث، به فایل ۳۱۱ مراجعه نمایید.

متن تکمله نهایه الحکمه

این متن بوسیله استاد محترم تهیه شده است که به مرور تکمیل می شود.

دریافت

 این دوره شامل ۹۲ فایل صوتی است.

مباحث نفس و معاد - سال اول (۹۳-۹۲)
دانلود یکجای جلسات تکمله نهایه الحکمه ( سال ۹۳-۹۲) جلسات ۳۱۱ تا ۳۳۸ و حجم ۴۵۶ مگابایت
خصوصی
مباحث نفس و معاد - سال دوم (۹۴-۹۳)
دانلود یکجای جلسات تکمله نهایه الحکمه (‌سال ۹۴-۹۳)‌ جلسات ۳۳۹ تا ۳۴۸ و حجم ۱۵۰ مگابایت
خصوصی
مباحث نفس و معاد - سال سوم (۹۵-۹۴)
دانلود یکجای جلسات تکمله نهایه الحکمه (‌سال ۹۵-۹۴)‌ جلسات ۳۴۹ تا ۳۸۲ و حجم ۵۱۳ مگابایت
خصوصی
دانلود یکجای جلسات تکمله نهایه الحکمه (‌سال ۹۵-۹۴)‌ جلسات ۳۸۳ تا ۴۰۲ و حجم ۲۷۰ مگابایت
خصوصی