بحث‌های آزاد فلسفی: ارزش منطقی برهان «ان»

3,000 تومان

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

این بحث در سه جلسه از سوی استاد امینی نژاد ارائه شده است.

ارزش منطقی برهان ان
جلسه اول
پیش نمایش
جلسه دوم
پیش نمایش
جلسه سوم و پایان
پیش نمایش