اسفار اربعه جلد سوم: استاد امینی‌نژاد

20,000 تومان

توضیحات

باسمه تعالی

اسفار اربعه جلد سوم: استاد امینی‌نژاد

این درس در سال جاری در مدرسه سعادت واقع در قم برگزار می شود.

پخش و دانلود ۵ جلسه اول:

http://vdars.com/h/file/2769/4-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/2-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/1-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/3-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/5-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

تذکر: این درس سال جاری استاد است که به تدریج بروز می شود.

 

 

 

 

دانلود جلسات ۱ تا ۱۰ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۱۸۱ مگابایت
دانلود جلسات ۱ تا ۱۰ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۱۸۱ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۱۱ تا ۱۷ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۱۳۲ مگابایت
دانلود جلسات ۱۱ تا ۱۷ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۱۳۲ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۱۸ تا ۵۰ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۶۲۲ مگابایت
دانلود جلسات ۱۸ تا ۵۰ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۶۲۲ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۵۱ تا ۷۸ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۵۰۹ مگابایت
دانلود جلسات ۵۱ تا ۷۸ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۵۰۹ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۷۹ تا ۹۳ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۲۶۷ مگابایت
دانلود جلسات ۷۹ تا ۹۳ اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی نژاد با حجم ۲۶۷ مگابایت
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۹۴ تا ۱۶۰
دانلود جلسات ۹۴ تا ۱۳۰ اسفار جلد سوم
فایل‌ فشرده خصوصی
دانلود جلسات ۱۳۱ تا ۱۶۰ اسفار جلد سوم
فایل‌ فشرده خصوصی