09126522810

مجموعه وب‌سایت‌های تخصصی استادن در ویدرس

ارسال شده در۱۵ دی ۱۳۹۶
دیدگاه0
باسمه تعالی وب‌سایت دکتر سید مهدی الوانی ‌(‌استاد دانشگاه علامه طباطبایی) و متخصص مدیریت، مدیریت دولتی، روش تحقیق و خط‌مشی‌گذاری عمومی http://vdars.com/alvani وب‌سایت دکتر علی رضائیان ‌(‌استاد دانشگاه شهید بهشتی)...
ادامه مطلب