09126522810

دروس آمار

مشاهده همه

تحلیل آماری: دکتر عادل آذر

استادعادل آذر
نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه83
هدیه105000 تومان80000 تومان
ثبت‌نام

دروش آموزش نرم افزارها

مشاهده همه دروس

روش تحقیق کیفی + آموزش نرم افزار maxqda

(1 امتیاز)
نوعدوره آنلاین
تاریخ۱ تیر ماه، ۱۳۹۷
دانش‌پژوه39
هدیه21000 تومان
ثبت‌نام
کارگاه نرم افزار پرزی

آموزش نرم افزار پرزی prezi به همراه مکمل فوتوشاپ

نوعدوره آنلاین
تاریخ۱ تیر ماه، ۱۳۹۷
دانش‌پژوه17
هدیه11000 تومان
ثبت‌نام

کارگاه نرم افزار محاسبات ریاضی و مهندسی maple

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه11
هدیهرایگان
ثبت‌نام

طراحی وب‌سایت: از ثبت دامنه تا طراحی قالب با وردپرس

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه7
هدیه10000 تومان
ثبت‌نام

کارگاه Microsoft Excel 2013

(1 امتیاز)
نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه30
هدیهرایگان
ثبت‌نام

نرم‌افزار سیتاوی ۳: فیش‌برداری، مقاله‌نویسی و مدیریت مآخذ

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه37
هدیهرایگان
ثبت‌نام

نرم‌افزار مقاله‌نویسی و پایان‌نامه نویسی سیتاوی (citavi)

(1 امتیاز)
نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه55
هدیهرایگان
ثبت‌نام

کارگاه آموزشی PowerPoint 2013

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه16
هدیهرایگان
ثبت‌نام

مشاهده دروس اقتصاد

مشاهده همه دروس

اقتصاد نفت و گاز: آناتومی (‌کالبدشکافی) یک بحران نفتی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه3
هدیه12000 تومان
ثبت‌نام

مدیریت قراردادهای نفت و گاز: قرارداد معاوضات نفت خام ایران

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه1
هدیه17000 تومان
ثبت‌نام
مدیریت قراردادهای نفت و گاز قرارداد بیع متقابل

مدیریت قراردادهای نفت و گاز: قرارداد بیع متقابل

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه3
هدیه17000 تومان
ثبت‌نام

تحلیلی بر تاریخ اندیشه‌های اقتصادی: دکتر درخشان

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه2
هدیه24000 تومان
ثبت‌نام

بومی‌سازی علم اقتصاد: دکتر درخشان

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه1
هدیه12000 تومان
ثبت‌نام

تئوری مدرن پرتفوی و تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه2
هدیه20000 تومان
ثبت‌نام

اقتصاد تحریم: دکتر عادل پیغامی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه5
هدیه5000 تومان
ثبت‌نام

مشاهده دروس نفت و گاز

مشاهده همه

اقتصاد نفت و گاز: آناتومی (‌کالبدشکافی) یک بحران نفتی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه3
هدیه12000 تومان
ثبت‌نام

دوره های مدیریت

آشنایی با شفافیت چیستی و چرایی دکتر مهدی ثنایی شفافیت برای ایران ویدرس

آشنایی مقدماتی با شفافیت: چیستی و چرایی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه8
هدیهرایگان
ثبت‌نام
رهبری کوانتومی دکتر مهدی حمزه پور

رهبری کوانتومی به همراه خلاصه کتاب

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه23
هدیهرایگان
ثبت‌نام

معرفی رشته مدیریت: دکتر مرتضی جوانعلی آذر

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه8
هدیهرایگان
ثبت‌نام
کمیل رودی ویدرس

معرفی رشته مدیریت: کمیل رودی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه6
هدیهرایگان
ثبت‌نام

معرفی رشته مدیریت: دکتر سید علی علوی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه8
هدیهرایگان
ثبت‌نام

معرفی رشته مدیریت: دکتر سید مجتبی امامی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه6
هدیهرایگان
ثبت‌نام

معرفی رشته مدیریت: دکتر بهمن حاجی‌پور

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه3
هدیهرایگان
ثبت‌نام

معرفی رشته مدیریت: دکتر مهدی حمزه‌پور

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه4
هدیهرایگان
ثبت‌نام

استادان دانشگاه

مشاهده همه