09126522810

۱۸ دی ۱۳۹۶

مقاله: انضباط تعالی‌بخش کارکنان: رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان

/
دیدگاه0

انضباط تعالی‌بخش کارکنان:رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان
مقاله ۲، دوره ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، صفحه ۴۱-۸۰
نویسنده
میثم لطیفی
استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده
دریافت مفهومی دقیق و نزدیک به آموزه‌های اسلامی از انضباط کارکنان بر اساس مبانی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی و کشف ابعاد و اصول حاکم بر نظام انضباطی اسلامی، مسئله‌ای است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. در این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از روش گونه‌شناسی و روش تدبر در آیات قرآن کریم، ضمن احصاء گونه‌های نظری موجود انضباط کارکنان، گونه‌ای نو و مبتنی بر دیدگاه اسلامی با عنوان انضباط تعالی‌بخش کارکنان، از دل ۲۱۵۰ آیه و ۴۱۵۰ مضمون مرتبط با آن‌ها، مفهوم‌پردازی شده ‌است. انضباط تعالی‌بخش کارکنان، در عرض رویکرد سنتی، تدریجی و مثبت به انضباط کارکنان، منبعث از مبانی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی اسلامی و ساخت‌یافته بر اساس ۹۵ اصل در ابعاد رهبری، ایمان و اخلاق، افراد، تربیت، قانون و مقررات، نظام تشویق و تنبیه، فرهنگ و جامعه است. انضباط تعالی‌بخش کارکنان بر مقولاتی همچون فطری بودن تمایل انسان به نظم و انضباط، وجود نظم و غایت‌مداری در عالم هستی و همنوایی نظام‌های قانون‌گذاری (تشریع) با قانون خلقت و فطرت تأکید داشته و رهبری و مدیریت الهی را ضامن ایجاد انضباط در فضایی مبتنی بر آموزش و تربیت، محبت و برادری در روابط بین افراد، سازمان‌ها و جامعه می‌داند. در نگاه اسلامی دنیا فقط محل حسابرسی و تشویق و تنبیه افکار، گفتار و اعمال افراد نیست و همه آن‌ها به‌دقت در نظام حسابرسی و معاقب? الهی در جهان آخرت بررسی خواهند شد.
کلیدواژه ها
انضباط‌ کارکنان؛ مفهوم‌‌‌سازی؛ انضباط تعالی‌بخش کارکنان؛ انضباط تدریجی؛ انضباط مثبت؛ مدیریت‌ اسلامی؛ نظریه‌پردازی
عنوان مقاله [English]
Transcendental Employee Discipline: Islamic Approach to the Concept of Discipline in Organization
نویسندگان [English]
Meisam Latifi
Assistant professor, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University
چکیده [English]
Understanding the most approximate Islamic concept of employees’ discipline according to epistemological and ontological foundations, and exploring dimensions and principals of Islamic discipline, is the main question of this paper. By adopting a qualitative approach and by using a typological method and relying on Quranic contemplation, we have enumerated the existing ideas about employees’ discipline while classifying those based on Islamic instructions extracted from 2150 Ayas and 4150 related concepts. Transcendental Employee Discipline in contrast with traditional, progressive and positive concept of discipline is rooted in epistemological and ontological Islamic foundations and emphasizes leadership, ethics, people, education, rules, reward and punishment, culture and society in a systematic and integrated network. It emphasizes human tendency to order and discipline, existence of order in creation and coherence of order and discipline. Also it underscores Fitrah, spiritual leadership and communicating in a cultural atmosphere of brotherhood and compassion. In Islamic view, this world is not a mere place for humans’ accountability and their being rewarded or punished for their deeds. Everybody is to be judged in afterlife by God Almighty.
کلیدواژه ها [English]
Employee discipline, conceptualization, Transcendental Employee Discipline, progressive discipline, positive discipline, theory building, Islamic Management

ارسال پاسخ