09126522810
برچسب

دانشگاه تربیت مدرس

طرح درس: خط‌مشی‌گذاری عمومی مقطع کارشناسی ارشد (‌دکتر دانایی‌فرد)

طرح درس: خط‌مشی‌گذاری عمومی استاد: دکتر حسن دانایی‌فرد دانشگاه‌ها: تربیت مدرس، امام صادق علیه‌السلام واحد: ۲ واحد مقطع: کارشناسی ارشد توصیف دوره:...
ادامه مطلب

مقاله: کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟

کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟ مقاله ۶، دوره ۱۰، ویژه نامه پیاپی ۴۶، بهار...
ادامه مطلب

مقاله: توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری

توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید...
ادامه مطلب

مقاله: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟!

استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! http://mri.modares.ac.ir/article_2410.html استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری...
ادامه مطلب

مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر

مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! مقاله: اندازه‌گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر مقاله: به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی...
ادامه مطلب

مقاله: واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

۱۰-واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی دوره ۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۵۷-۸۶ حسن دانایی‌فرد؛ محمدرضا...
ادامه مطلب

مقاله: فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد دوره ۹، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۸۵-۱۲۰ حسن...
ادامه مطلب