کتاب: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

باسمه تعالی

کتاب: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

برگزيده مديريتی سال ۱۳۷۷

نويسنده : دكتر علی رضائيان

چاپ : هجدهم ، ۱۳۹۶

تعداد صفحه : ۴۳۶ ص

۹۷۸-۶۰۰-۰۲-۰۱۰۴-۳

شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلي درس «تجزيه و تحليل و طراحي سيستم» و منبع كمكي درس «سيستم‌های اطلاعاتی مديريت» تدوين شده است.

فهرست :

پيشگفتار
فصل اول: نگاهی كلي بر سيستم‌ها
فصل دوم: مبانی سيستم
فصل سوم: علم كنترل و ارتباطات
فصل چهارم: شناخت خرده‌سيستم‌ها و ساده‌سازی الگوی تعاملی آن‌ها
فصل پنجم: سازوكار تداوم حيات سازمانها در محيطهاي پويا
فصل ششم: مقدمه‌اي بر تجزيه و تحليل، و طراحي نظام‌يافته سيستم
فصل هفتم: شناخت بافت سازماني
فصل هشتم: فنون نظام يافته تجزيه وتحليل و طراحي
فصل نهم: طراحي و برنامه‌ريزي سيستم
فصل دهم: طراحي مفهومي سيستم جديد
فصل يازدهم: طراحي تفصيلي سيستم جديد
فصل دوازدهم: استقرار، ارزيابي، و نگهداري سيستم
منابع و مآخذ

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *