کتاب: اصول مديريت

کتاب: اصول مديريت

نويسنده : دكتر علی رضائيان

چاپ : بيست و هفتم ، ۱۳۹۵

تعداد صفحه : ۳۳۲ ص

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۸۱۲-۸

شرح :

اين كتاب برای استفاده در درسهای «مبانی سازمان و مديريت» در رشته حسابداری، «مقدمه‌اي بر تئوری‌های سازمان و مديريت» در رشته مديريت دولتی و «اصول مديريت و بازرگانی» در رشته‌های مديريت بازرگانی، صنعتی و بيمه در نظر گرفته شده است و همچنين می‌توان از آن به عنوان منبع اصلی درس «اصول مديريت» كه در بعضی از رشته‌های ديگر ارائه مي‌شود استفاده كرد.

فهرست :

ديباچه
فصل اول: نظريه‌های مديريت
فصل دوم: نوآوری
فصل سوم: تصميم‌گيری
فصل چهارم: برنامه‌ريزی
فصل پنجم: سازماندهی
فصل ششم: بسيج منابع و امكانات
فصل هفتم: هدايت
فصل هشتم: ارتباطات
فصل نهم: كنترل
فصل دهم: جنبه‌های اخلاقی كار مديران
فصل يازدهم: فرهنگ سازمانی
پيوستها
منابع و مآخذ

دانلود مقدمه کتاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *