پایان‌نامه: بررسی رویکرد نهادگرا در علم اقتصاد و امکان کاربرد آن در ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

بررسی رویکرد نهادگرا در علم اقتصاد و امکان کاربرد آن در ایران

وحید جلیلی

استاد راهنما:

دکتر حمید ناظمان

اساتید مشاور:

دکتر محمود متوسلی

زمستان ۱۳۷۹

چکیده

پرسش اصلی در این رساله این است که: نهادگرایی در علم اقتصاد به چه ویژگی‌هایی ممتاز است و تفاوت آن با رویکردهای مطرح پیشین چیست؟ این رساله از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی اجمالی و مرور کلی جامعه‌ آمریکا -خاستگاه نهادگرایان- در دهه‌های واپسین سده‌ نوزدهم میلادی خواهیم پرداخت. این بررسی از آن جهت مفید است که دلایل شوریدن نهادگرایان بر اقتصاد دانان کلاسیک و نئوکلاسیک را با ارجاع به واقعیت‌های عینی جامعه‌ آمریکایی واضح‌تر خواهد کرد. همچنین صورت بندی واقعیت اقتصادی در ذهنیت نهادگرایان را توجیه خواهد نمود. در این فصل به مسائلی همچون شکل‌گیری انحصارات ، تعامل سیاست و اقتصاد، نمودهای روانشناختی و نیز فرهنگی رفتار اقتصادی و … اشاره خواهد شد. در دومین فصل به سراغ فضای مطالعاتی و جریانهای علمی مقارن مکتب نهادگرا خواهیم رفت. فصل سوم به شاخص‌های نهادگرایی در بدو پیدایش راجع خواهد بود و از آنجا که بسیاری از نویسندگان نهادگرایی را هنوز به عنوان یک مکتب قبول ندارند و آن را جرقه‌هایی جدا از هم می‌دانند صرفا به بازنمایی و شرح شاخص‌های اولیه نهادگرایی به صورت مجزا خواهیم پرداخت . در چهارمین فصل از دو نظر «موضوع» و «روش» رویکرد نهادگرایی تحلیل شده و نگاه جامع و روشنی نسبت به رویکرد نهادگرا و تمایزات آن با دیگر مکاتب به دست داده می‌شود و پنجمین فصل رساله شامل نگاهی اجمالی به وضعیت علم اقتصاد و مطالعات اقتصادی- اجتماعی در ایران و جایگاه و رویکرد نهادگرا در آن میان خواهد بود.سپس به لوازم و مقدمات استفاده از این رهیافت برای بررسی اقتصاد ایران اشاره خواهیم کرد و پیشنهادهایی در زمینه چگونگی بهره‌گیری از آن در نظام آموزشی و پژوهشی و نیز در مطالعات اقتصاد اسلامی خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها: نهادگرایی، ایران، رویکرد نهادگرا، نهادگرایان، علم اقتصاد، اقتصاد اسلامی

العنوان: دراسه الإتجاه المؤسساتی فی علم الاقتصاد وإمکانیه تطبیقه فی إیران

الأستاذ المشرف: الدکتور حمید ناظمان

الأستاذ المساعد: الدکتور محمود متوسلی

الطالب: وحید جلیلی

الخلاصه:

إن السؤال الرئیس الذی یتمحور هذه الأطروحه حوله هو: ما هو میزات الاتجاه المؤسساتی فی علم الاقتصاد وما هو الفروق بینه وبین سائر الاتجاهات القدیمه؟ تشکلت هذه الأطروحه من أربعه فصول. لقد قمنا فی الفصل الأول بدراسه ملخصه وشامله للمجتمع الأمریکی – موطن المؤسساتیین – فی العقود الأخیره للقرن التاسع عشر للمیلاد. یفیدنا هذه الدراسه‌ حیث تبین أسباب طغیان المؤسساتیین ضد علماء الاقتصاد الکلاسیکیین والکلاسیکیین الجدد مع الإشاره إلی الواقع العینی فی المجتمع الأمریکی. وأیضاً تشرح صیاغه الواقع الاقتصادی فی أذهان المؤسساتیین. وسیتم الإشاره إلی بعض المسائل کتکوین الانحصارات، والتعامل بین السیاسه والاقتصاد، والدلالات النفسیه والثقافیه للسلوکیات الاقتصادیه و… . تطرقنا فی الفصل الثانی إلی الأجواء الدراسیه والتیارات العلمیه المتزامنه مع ظهور الاتجاه المؤسساتی. الفصل الثالث یشیر إلی مؤشرات الإتجاه المؤسساتی فی بدایه خلقه ویقوم بشرح المؤشرات الأولیه له بشکل منفصل، وذلک بسبب أن بعض الکتاب لا یزالون لا یقبلون هذا الإتجاه کمدرسه، بل یتعتقدون به کشرارات منفصله.

وفی الفصل الرابع تم تحلیل الإتجاه المؤسساتی من بعدین وهما «الموضوع» و«المنهج» وعرض فیه نظره شامله وواضحه لهذا الإتجاه وفروقه مع سائر المدارس. والفصل الخامس والأخیر یشمل لمحه عن وضع علم الاقتصاد والدراسات الاقتصادیه – الاجتماعیه فی إیران ومکانته، والاتجاه المؤسساتی فیه. ثم یطرح اللوازم ومقدمات استخدام هذا النهج لدراسه الاقتصاد الإیرانی ویقدم اقتراحات عن کیفیه استخدامها فی النظام التعلیمی والبحثی وأیضا الدراسات الإقتصادیه الإسلامیه.

المصطلحات الرئیسه: المؤسساتیه، إیران، الإتجاه المؤسساتی، المؤسساتیون، علم الاقتصاد، الاقتصاد الإسلامی

۱٫۱٫۱     Abstract

۱٫۱٫۲     The main question of the thesis is that: what are the characteristics of institutionalism in economics and what are the differences between it and other previously proposed approaches? The thesis consistsoffourchapters. The first chapter will overview America’s society – the institutionalismsorigin – at the last decades of nineteenth century. The study is important because it illustrates the reasons of Institutionalistsrevolt against classic and neoclassic economists by referring to reality of American’s society. In addition, the chapter justifies the image of economic reality on institutionalists mentality. The chapter will study the formation of monopolies, the interaction of politics and economics, the psychological and cultural aspects of economic behavior and est. The second chapter will focused on the context and scientific currents around institutionalism approach. The third chapter will be devoted on the institutionalism indexes at inception and since many of writers didn’t accept institutionalism as an approach and suggested that it was a scrappy study, we just separately represents and explains the first indexes of institutionalism. The “subject” and “methodology” of institutionalism approach will be analysis at the forth chapter, and it offers a comprehensive and illustrative sights of institutionalism approach and shows the differences between it and other approaches. The fifth chapter overviews the situation of economics, economic-social studies in Iran and the position of institutionalism approach among it. Then, the requirements and preparations of using the approach on Iran’s economy will be studied and propose some suggestion of using it on education and research system, and also on the study of Islamic economics.

۱٫۱٫۳     Keywords: institutionalism, Iran, institutionalism approach, institutionalists, economics, Islamic economics.

UniversityImam Sadiq

The Study of Institutionalism Approach in economics and the possibility of its Application in Iran

A Thesis Presented for

the Degree of Master of Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Vahid Jalili

Supervisor:

Dr. Hamid Nazeman

Advisors:

Dr. Mahmood Motavasseli

Winter2000

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: بررسی رویکرد نهادگرا در علم اقتصاد و امکان کاربرد آن در ایران”