پایان‌نامه: انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری: اصول، اهداف و ویژگیها

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (گرایش سیاسی)

انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری: اصول، اهداف و ویژگیها

دانشجو:

احمد گلستانه

استاد راهنما:

دکتر ناصر جمالزاده

استاد مشاور:

دکتر حسن مجیدی

بهمن ۱۳۹۰

چکیده‏

بررسی تحلیلی چیستی، مبانی، مبادی، اصول، اهداف و ویژگیهای انقلاب اسلامی در اندیشه رهبر فرزانه انقلاب پرسش اصلی این پایان نامه است که تلاش شده در قالب روش مطالعه اسنادی مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد.

در اندیشه مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی ایران پرآوازه‌ترین و درعین‌حال ناشناخته‌ترین انقلاب‌هاى دوران معاصر است. انقلابى بر پایه دین خدا و در امتداد راه پیامبران و مصلحان بزرگ الهى که بر اساس یک ضرورت طبیعی و تاریخی براساس سنّت‏های الهی به عنوان‏مظهر و نماد حق در دوران معاصر جلوه‏گر شد و علاوه بر اثبات توانایی و کارآمدی دین در اداره حیات اجتماعی‏بشر، یک تجربه ملموس و طرح عملی برای اداره زندگی بشر برمبنای عدالت و معنویت مبتنی بر مردم سالاری دینی با شـعـار ضـرورت مـهـنـدسـى دین در حیات فردى و اجتماعى بشر را فراروی‏بشریت قرار داد و الگوى خود را بعثت پیامبر(ص) در صدر اسلام و رسالت خـود را نـیـز رسـالت انـبـیاء معرفى کرد. بدین ترتیب بشر سرگشته تمدن‏ماشینی، گمشده خود در تأمین نیازهای برتر و والاتر را در مکتب اسلام و جهان بینی توحیدی یافت.

از دیدگاه ایشان ریشه استوار و اندیشه زیربنائى این انقلاب، جهان‌بینى توحیدى اسلام است که در قالب   آرمان‏ها و اهداف انقلاب اسلامی نظیر عدالت‏خواهی اسلامی، تزکیه انسان، دستیابی به‏حیات طیبه، حاکمیت دین اسلام در زندگی، استقلال، آزادی تحقق یافته است که پس از مطرح شدن، علاوه‏بر پذیرش از سوی جامعه ایران، مقبولیت بشری نیز پیدا کرد و سبب شد امت اسلامی راه دستیابی به‏مجد و عظمت خویش را در بازگشت به اسلام ناب و تمسک به قوانین مترقی آن بداند و بیداری اسلامی در سایه الگوی بی‏بدیل  انقلاب اسلامی در مبارزه با استکبار شکل گیرد.

کلید واژه‏ها: مقام معظم رهبری، انقلاب، اصول انقلاب اسلامی،اهداف انقلاب اسلامی، ویژگیهای انقلاب اسلامی، مبانی انقلاب‏اسلامی و مردم سالاری دینی.

الملخص:

البحث التحلیلی عن الماهیه والمبادئ وأصول وأهداف وملامح الثوره الإسلامیه فی نظر قائد الحکیم هو السؤال الأساسی لهذه الرساله التی تحاول فیه أن تقوم علی أساس منهج الدراسه الوثائقیه ذو التوجه الوصفی التحلیلی.

الثوره الإسلامیه فی إیران فی نظر المرشد الأعلی هی من أشهر و أغرب الثورات المعاصره. هذه الثوره هی التی بنیت علی أساس شریعه الغراء وامتداداً لطریق الأنبیاء العظام والمصلحین إلهیین و ابتناء علی ضروریات الطبیعیه و التاریخیه. لذلک اصبحت الثوره الإسلامیه فی إیران رمز للحق و الحقیقه فی زمن المعاصر التی أثبتت کفاءت الدین فی تدبیر مجتمع البشری وأعطی نموذجاً عملیاً لإداره حیاه البشر علی أساس العداله والمعنویه والدیمقراطیه الدینیه مع شعار ضروره الهندسه الدین فی حیاه الشخصیه والإجتماعیه. و مع ذلک جعلت البعثت الرسول (ص) فی صدر الإسلام أسوتها و رساله النبی الأعظم (ص) رسالتها فی هذا الطریق. استناداً علی هذا وجد الإنسان المتحیرللحضاره الماکینیه ضالته فی مدرسه الإسلام و خطاب التوحیدی.

فی نظر مرشد الأعلی للثوره الخطاب التوحیدی الإسلامی هی فکره الأساسیه لهذه الثوره التی تمثل فی أهداف وطموحات الثوره الإسلامیه کالعداله الإسلامیه والتزکیه الإنسان والوصول علی حیاه طیبه والحکم الشریعه الإسلامیه علی الحیاه والإستقلال والحریه. النقطه الأساسیه حول هذه الثوره هی أن الثوره الإسلامیه فی إیران بعد التقدیمأقبل من ناحیه الشعب الإیرانی و العالم کلها. و نتیجتاً لذلک هی وصول الأمه الإسلامیه إلی المجد والعظمه عن طریق عوده للإسلام والتمسک بالقوانین التقدمیه وحدوث الصحوه الإسلامیه تحت رایه الثوره الإسلامیه فی إیران.

المفردات الأساسیه:المرشد الأعلی، الثوره، مبادئ الثوره الاسلامیه، الأهداف الثوره الإسلامیه، الدیمقراطیه الدینیه

Abstract

Analytical exploration of the nature, principles, basics, objectives and characteristics of the Islamic Revolution as viewed by the Supreme Leader constitutes the main theme of this paper which is conducted as a documentary study based on descriptive/analytical method.

In the Supreme Leader’s view, the Islamic Revolution is the most famous and, at the same time, the most unknown revolution of the contemporary era. It’s a revolution based on Divine religion of Islam which followed the path of prophets and great divine reformers and manifested as the symbol of righteousness in contemporary era due to a natural and historical necessity. It proved that religion had the capacity and efficiency to manage the social life of human beings and offered a concrete experience and a practical plan for the management of human life based on justice and spirituality that originated from religious democracy. It emphasized on the necessity of religion in the personal and social lives of human beings and introduced Holy Prophet’s Be’sat in the outset of Islam as its role model and placed the missions of divine prophets as its own mission. In this way, human being, frustrated by the modern civilization, found what he had long lost for securing his spiritual needs in Islam and monotheistic ideology. In the Supreme Leader’s viewpoint, the solid base and the underlying mentality of the revolution is the monotheistic ideology of Islam which was actualized in the form of the ideals and objectives of the Islamic Revolution including Islamic justice, human purification, seeking a better life, rule of Islam in life, independence and freedom. It was accepted not only by the Iranian society but by all human beings. This revolution caused the Muslim to come to believe that in order to achieve glory and greatness, they need to return to pure Islam and resort to its progressive laws. This is how the Islamic awakening formed under the umbrella of the unique model of the Islamic Revolution’s fight with imperialism.

Key words: Supreme Leader, revolution, principles of Islamic Revolution, goals of Islamic Revolution, characteristics of Islamic Revolution, basics of Islamic Revolution and religious democracy.

IMAM SADIG UNIVERSITY

A THESIS PRESENTED FOR THE DEGREE OF MASTER OF ART IN

Political science, FACULTY OF ISLAMIC STUDY & Political science

The Islamic Revolution Iran in Supreme Leader’s view: principles, objectives, and characteristics

Student:

Ahmad Gholastaneh

SUPERVISOR:

Dr. Naser Jamalzadeh

ADVISOR:

  1. Hassan Majedi

November 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

گرایش تحصیلی