توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

اثرات کاهش تعرفه‌ها بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از الگوی تعادل عمومی

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا شاهرودی

استاد مشاور:

دکتر اصغر شاهمرادی

دانشجو:

محمّد میرزاده

تیرماه ۱۳۸۹

چکیده:

سیاست‌های آزادسازی تجاری(کاهش تدریجی تعرفه‌ها و در نهایت رسیدن به مرحله حذف یارانه‌های صادراتی، حذف یا کاهش موانع تعرفه‌ای و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای)، پیشنهادی سازمان تجارت جهانی، اثرات مهمی بر بخش‌های اقتصادی کشورهای ناظر و عضو گذاشته و در این راستا اصلاحات تجاری گسترده‌ای در ایران(طی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه) صورت گرفته است.

در این مطالعه، اثر کاهش تعرفه‌های وارداتی بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، (CGE) مورد بررسی قرارگرفته است و پایه آماری آن جدول داده-ستانده ۱۳۸۰ می‌باشد که از طریق اعمال سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم‌افزاری GAMS شبیه سازی گردیده و واکنش برخی متغیرهای اقتصادی (توزیع درآمد، رفاه خانوارها و قیمت کالاها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل‌‌‌های تعادل عمومی قابل محاسبه بر خلاف مدل‌‌‌های تعادل جزئی، مدل‌‌‌های چندبخشی بوده و از مهمترین روش‌ها در تجزیه و تحلیل آثار سیاست‌های مختلف اقتصادی نظیر تغییر در نرخ مالیات، تغییر در تعرفه‌ها و غیره محسوب می‌شوند. استفاده از الگوهای تعادل جزئی منطقی به نظر نمیرسد چرا که الگوهای تعادل جزئی فقط به بررسی یک بازار یا یک بخش مشخص در اقتصاد پرداخته در حالی که کاهش تعرفه‌ها تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج تحقیق حاضر، نشان می‌دهد که تعدیل تعرفه‌های وارداتی در چارچوب تعادل عمومی قابل محاسبه، ضمن بهبود رفاه خانوارهای شهری و روستایی، آثار مثبتی بر درآمد مصرف‌کنندگان دارد.

واژگان کلیدی:

کاهش تعرفه‌های وارداتی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی، رفاه خانوارها و آزادسازی تجاری

العنوان: تاثیرات تخفیض الرسوم الجمرکیه علی الاستیراد فی توزیع دخل العوائل الحضریه و الریفیه فی إطار نماذج التوازن العام (CGE)

الباحث: محمد میرزاده

الأستاذ المشرف: الدکتور شاهرودی

الأستاذ المساعد: الدکتور شاهمرادی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

سیاسات التحریر التجاری (التخفیض التدریجی للرسوم الجمرکیه  للوصول إلی مرحله رفع الدعم للتصدیر، و إزاله أو تخفیض العوائق الجمرکیه و القیود غیر الجمرکیه) المقترَحه من قبل منظمه التجاره العالمیه، قد کان لها تاثیرٌ مهمٌ فی القطاعات الاقتصادیه للدول المراقبه و الدول الأعضاء. ومن هذا المنطلق تمّ تطبیق إصلاحات تجاریه موسّعه فی إیران فی برامج التنمیه الثانیه، و الثالثه و الرابعه.

و فی هذا البحث، قد تم دراسه تأثیر تخفیض الرسوم الجمرکیه على الاستیراد فی توزیع دخل العوائل الحضریه و الریفیه فی إطار نماذج التوازن العام (CGE) الخاضع للتقدیر و المحاسبه. مصدر الإحصاء الأساسی لهذا البحث هو جدول المدخلات– المخرجات لعام ۱۴۲۲ الذی تم استنساخه من خلال اختبار سیناریوهات مختلفه فی برنامج GAMS. کما تم دراسه ردّ فعل بعض المتغیرات الاقتصادیه (توزیع الدخل، رفاهیه العوائل و سعر البضائع). نماذج التوازن العامّ القابل للتقدیر و المحاسبه، و بخلاف نماذج التوازن الجزئی، هی نماذج متعدده الأقسام و تعتبر من أهمّ طرق تحلیل آثار السیاسات الاقتصادیه المختلفه مثل تغییر معدل الضرائب، تغییر الرسوم الجمرکیه وغیرها. یبدوا أنّ استخدام نماذج التوازن الجزئی لیست منطقیه حیث أنها تقوم بدراسه سوق واحد او قسم معین فی الأقتصاد فقط، بینما تخفیض الرسوم الجمرکیه یؤثّر على جمیع القطاعات الاقتصادیه. نتائج هذا البحث تبین أنّ تعدیل الرسوم الجمرکیه على الاستیراد فی إطار التوازن العامّ القابل للتقدیر و المحاسبه، یؤدی إلی تحسین رفاهیه العوائل الحضریه و الریفیه، وله أیضًا تأثیر إیجابی علی دخل المستهلکین.

المفردات الرئیسیه : تخفیض الرسوم الجمرکیه على الاستیراد، نماذج  التوازن العام القابل للتقدیر و المحاسبه، توزیع دخل العوائل الحضریه والریفیه، رفاهیه العوائل، التحریر التجاری

 

Abstract:

Trade liberalization policies (gradual reducing of tariffs and the final reach to the stage of removal of export subsidies, the removing or reducing of the tariff barriers and non-tariff restrictions), proposed by world trade organization (WTO), have had significant impacts on economic sectors of observer and member states and in this respect extensive trade reforms are performed in Iran (during the second, third and fourth development programs).

In this study, the impact of reducing the import tariffs on income distribution of urban and rural households through the specification of computable general equilibrium (CGE( model has been studied. the statistical base is the input-output table of the year 2001 which is simulated by exercising several scenarios in the software package of GAMS. Moreover, the reaction of some economic variations (income distribution, welfare of households and goods prices) has been evaluated. Unlike the Partial Equilibrium models, the computable general equilibrium models are polychotomy models and are considered as one of the most important methods in the analysis of impacts of different economic policies such as change in tax rate and change in tariffs, … Using the Partial Equilibrium models does not seem to be logical; because Partial Equilibrium models just study one market or a definite part of economy, whereas tariffs reduction influences the whole parts of the economy. The results of this study show that the adjustment of import tariffs in the framework of computable general equilibrium not only improves the welfare of urban and rural households but also has positive impacts on the consumers’ income.

Key words:

Reduction of Import Tariffs, Computable General Equilibrium Model, Income Distribution of Urban and Rural Households, Welfare of Households and Trade Liberalization

 

 

Imam Sadiq University

A Thesis Provided For the Degree of Master of Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

The Impacts of Reducing Tarrifs on Income Distribution of Urban and Rural Households Employing Computable General Equilibrium (CGE) Model

Supervisor:

Mohammad Reza Shahroodi, Ph.D.

Advisor:

Asghar Shahmoradi, Ph.D.

Student:

Mohammad Mirzadeh

June, 2010

 

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: اثرات کاهش تعرفه‌ها بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از الگوی تعادل عمومی”