پایان‌نامه: تأثیر حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران برحجم بازار سرمایه در ایران  و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین طی سال‌های ۲۰۰۴ -۲۰۰۸، ارائه توصیه‌های سیاستی برای بازار سرمایه  ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

تأثیر حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران برحجم بازار سرمایه در ایران  و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین طی سال‌های ۲۰۰۴ -۲۰۰۸، ارائه توصیه‌های سیاستی برای بازار سرمایه ایران

استاد راهنما:

دکتر کامران ندری

استاد مشاور:

دکتر علی صالح‌آبادی

دانشجو:

سید محمد رضا حسینی

مهر  ۱۳۸۸

چکیده فارسی

دارنده سرمایه برای سرمایه‌گذاری، به دو اطمینان نیاز دارد. نخست اطمینان از سودآوری، دوم اطمینان از عدم تعرض به سرمایه او. ثبات قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون را که باعث محترم شمردن قراردادها و حمایت از سرمایه‌های بخش خصوصی می‌شود را می‌توان از عوامل مهم اطمینان سرمایه‌گذاران از عدم تعرض به حمایت از سرمایه‌هایشان دانست. سرمایه‌گذاران خواستار بازده زیاد بوده و از ریسک پرهیز می‌نمایند. ماهیت حقوقی که سرمایه‌گذار بر درآمد و دارایی دارد و میزان و نحوه تضمین حقوق مالکیت بر مقدار ریسکی که سرمایه‌گذار در پروسه سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است. با کسب اطمینان سرمایه‌گذاران از حمایت قانون از دارایی‌هایشان و رعایت حقوق مالکیتی آن‌ها، تمایل ایشان برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که صاحبان مالکیت امن بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. از سال ۲۰۰۰ بانک جهانی به بیان کمی برخی از متغیرهای محیط کسب و کار و اندازه‌گیری آن در کشورهای مختلف جهان پرداخته است. یکی از شاخصه‌هایی که در این گزارش‌ها برای سنجش محیط کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، نحوه حمایت از سرمایه‌گذاران در مقابل مسائلی است که در بازار سرمایه حقوق مالکیتی آن‌ها را تهدید می‌کند. برپایه این شاخص، کشورهای مختلف بر اساس میزان حمایت قانونی کشورها از حقوق مالکیتی سرمایه‌گذاران، مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی می‌شوند. در گزارش‌هایی که توسط این بانک منتشر شده است، حداقل سه شاخص به عنوان معیار ارزیابی کشورها در زمینه سنجش میزان حمایت از سرمایه‌گذاران مطرح شده است. این شاخص‌ها عبارتند از:

  • الزام به افشا و اظهار
  • حدود مسئولیت مدیران
  • سهولت اقدام قضایی از سوی سهام‌داران

شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران که به عنوان شاخص اصلی برای سنجش میزان حمایت کشورهای مختلف از سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از میانگین‌گیری سه شاخص فوق به دست می‌آید. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بهبود شاخص‌های حمایت از سرمایه‌گذاران، با حجم بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش مدل اقتصاد سنجی درنظر گرفته خواهد شد که در این مدل متغیرهای توضیحی، شاخص‌های فوق‌الذکر و متغیر وابسته حجم سرمایه بازار کشورهای منتخب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران، حجم بازار سرمایه، قانون تحلیل اقتصادی، قانون و اقتصاد.

تأثیر الحمایه القانونیه للمستثمرین علی حجم سوق رأس المال والبلدان المتوسطه الدخل على مر السنین ۲۰۰۸-۲۰۰۴، وتقدیم توصیات السیاسه العامه لسوق رأس المال فی إیران

الباحث: سید محمدرضا حسینی

الأستاذ المشرف: الدکتورکامران ندری

الأستاذ المساعد: الدکتورعلی صالح آبادی

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

إن مالک الرأس‌المال بحاجه إلی ضمانین، هما الربحیه و الآخر عدم التعرض رأس‌ماله للخطر. ففی اطار هذا الموضوع، یمکن اعتبار استقرار القوانین و سیاده النظم والقانون و التی تساعد علی رعایه العقود و دعم رسامیل القطاع الخاص من العوامل الهامه لضمان الرأس المال عن التعرض للمخاطره. و حیث یتطلب المستثمرون أقصی ما یمکن من الربح و یتجنبون المخاطره، فتؤثر الماهیه الحقوقیه لدی المستثمر للدخل و الممتلکات وکذلک نسبه ضمان حقوق الملکیه و کیفیته توثر علی معدل المخاطره فی مسیره الاستثمار. هذا، و بما أن ضمان الرسامیل من قبل القانون یزید من رغبه المستثمرین للاستثمار فنستخلص من ذلک ان مالکی الرسامیل یستثمرون اکثر بالنسبه أذا احسّوا بلأمن لرسامیلهم.

منذ عام ۲۰۰۰، قام البنک العالمی ببیان بعض من المتغیرات المتعلقه بأجواء الکسب و العمل و کیفیه تقویمها فی بلدان شتی فی العالم. فمن المؤشرات التی تُستخدم لتقویم اجواء الکسب و العمل بین هذه التقاریر هی طریقه دعم المستثمرین لازاله العراقیل التی تهدد حقوق ملکیتهم. علیه، یتم تقویم و تحدید رتب الدول المختلفه حسب نسبه دعمها لحقوق ملکیه المستثمرین. و قد حددت تلک التقاریر ثلاثه مؤشرات لتقویم نسبه دعم الدول للمستثمرین، و هی: الإلزام بالإعلان،  تحدید نطاق مسؤولیه المدیرین ، مسیره الإقدام القضائی من قبل أصحاب الأسهام. فیتحصل مؤشر دعم المستثمرین الذی یعتبر مؤشراً أساسیاً لتقویم نسبه دعم الدول المختلفه للمستثمرین من معدل المؤشرات أعلاه. یحاول هذا البحث الإجابه علی هذا السؤال وهو: هل یکون تحسن مؤشرات دعم المستثمرین ذا صله بحجم أسواق الرسامیل فی شتی الدول أم لا؟. فسیتم الإجابه علی ذلک من خلال نموذج الاقتصاد القیاسی الذی تشکل فیه المؤشرات المذکوره اعلاه المتغیرات التوصیفیه و حجم رسامیل السوق فی الدول المختلفه، المتغیر المتصل.

الکلمات الأساسیه: الحمایه القانونیه للمستثمرین، حجم سوق الأوراق المالیه ، التحلیل الاقتصادی للقانون، القانون والاقتصاد.

 

 

Abstract:

The capital owner needs two confidences to invest. First ensure profitability, the second to ensure no disturbance to his capital. Stability of laws and regulations, which result to better enforcement of contracts are important issues in this field. Since 2000, World Bank introduced quantitative expression of some business and environmental variables measured in many different countries. One of the indicators in these reports for assessing the business environment is how countries support investors against capital market issues that are threatening the rights of property. Based on this index, World Bank ranks different countries according to their laws of property right and their protection of investors. This study tried to answer whether the improved indicators to support investors, with the volume of capital market in different countries are related or not? To answer this question the index to support investors introduced by the World Bank will be used to analyse the legal protection of investors on the capital market volume of 38 middle-income countries (including Iran) between 2004 and 2008. The results of this estimation show that the legal protection of investors has a direct effecton capital market size of countries.

Key Words: legal protection of investors, stock market volume, panel data, Economic analysis of Law, Law and Economics

 

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Economics

The Impact of legal protection of investors on capital market size in middle-income countries during the years 2004-2008, providing policy recommendations for the capital market of Iran

Supervisor:

Dr. Kamran Nadri

Advisor:

Dr. Ali Salehabadi

Student:

Syyed Mohammadreza Hosani

September 2010

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تأثیر حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران برحجم بازار سرمایه در ایران  و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین طی سال‌های ۲۰۰۴ -۲۰۰۸، ارائه توصیه‌های سیاستی برای بازار سرمایه  ایران”