پایان‌نامه: امکان سنجی استفاده از اوراق غیر قرضه‌ای به عنوان ابزار عملیات بازار باز در سیاست پولی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

امکان سنجی استفاده از اوراق غیر قرضه‌ای به عنوان ابزار عملیات بازار باز در سیاست پولی

استاد راهنما: دکتر احمد شعبانی

ابوالفضل عباسی مقدم

تیر ۱۳۸۸

چکیده:

عملیات بازار باز در دهه‌های اخیر به عنوان مهمترین ابزار سیاست پولی مطرح شده است. تا قبل از آن، دریچه تنزیل ابزار غالب بوده است. بانک  مرکزی اوراق دولتی یا غیر دولتی را در بازار باز می‌فروشد تا میزان پول را در نظام بانکی افزایش یا کاهش دهد. خرید اوراق به نظام بانکی پول تزریق می‌کند و رشد را تحریک می‌بخشد و در فروش اوراق عکس این اتفاق می‌افتد.

گرچه عملیات بازار باز پس از ابلاغ قانون بانکداری بدون ربا در ایران متوقف شده است، لیکن خبرگان فقه و مالی در صدد راهکارهایی برای عملیات بازار باز با رعایت مبانی اسلامی برآمده‌اند.

بانک مرکزی در گسترش عملیات بازار باز باید چهار قاعده (اصل) «حفظ استقلال ابزاری»، «حداقل سازی اثرات عملیات بانک مرکزی بر تخصیص اعتبارات و قیمتهای نسبی»، «دستیابی به نقدینگی پرتفولیو و کنترل ریسک»، «شفافیت و محاسبه‌پذیری» را رعایت نماید.

این تحقیق در پی شناسایی و بحث در خصوص دارایی‌هایی است که بانک مرکزی می‌تواند برای حساب بازار باز در نظر داشته باشد تا موجودی حساب را ماورای اوراق خزانه تنوع بخشد. ما مواردی را که برای بیشتر دارایی‌های ملحوظ مشترک است شناسایی می‌نماییم. این موارد شامل انواع مختلف ریسک، نقدینگی و توسعه بازار و شفافیت بازار است.

سپس در خصوص ویژگی‌های تعدادی از دارایی‌های مالی بحث می‌کنیم و سودمندی بالقوه آنها را جهت حساب بازار باز بررسی می‌نماییم. در ابتدا چند نوع ابزار کوتاه‌مدت (بازار پول) از قبیل پذیرش‌های بانکی، گواهی‌های سپرده و اوراق تجاری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس چند ابزار بلندمدت‌تر (بازار سرمایه) از قبیل اوراق موسسات مورد حمایت دولت (اوراق مبتنی بر وام رهنی)، اوراق مبتنی بر دارایی و اوراق شهرداری‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین بازارهای سوآپ ارز، سهام شرکت‌های سهامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس توصیه‌های سیاستی مطابق با مبانی اسلام ارائه می‌دهیم.

کلمات کلیدی: سیاست پولی، عملیات بازار باز، دارایی‌های مالی.  E52، E58.

العنوان: دراسه جدوى إستخدام الأوراق المالیه خارج السندات کأداه عملیه السوق المفتوحه فی السیاسه النقدیه

الباحث: ابوالفضل عباسی مقدم

الأستاذ المشرف: الدکتور احمد شعبانی

الأستاذان المساعدان: الدکتور غلامرضا مصباحی مقدم، الدکتور محمد مهدی عسکری.

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الإقتصاد.

الخلاصه:

فى العقد الماضى کانت عملیه السوق المفتوحهأهمّ أداه فی السیاسه النقدیه. قبل ذلک، کانت الغلبه لأداه نافذه التنزیل. البنک المرکزی یشتری و یبیع السندات الحکومیه و غیر الحکومیه فی السوق المفتوحه من أجل توسیع أو عقد المبلغ من المال فی النظام المصرفی. اشتراء الأوراق یضخ الاموال فی النظام المصرفی وتحفز النمو بینما بیع الأوراق المالیه یفعل العکس.

صحیحٌأن عملیات السوق المفتوحه توقفت فی ایران بعد نشر قانون العمل المصرفی بدون ربا، لکنّ الخبراء فی الفقه و المالیه یسعون إلى إیجاد أنظمه للسوق المفتوحه تتوافقمعالأسس الإسلامیه.

ومن ناحیه أخرى، البنک المرکزی لتوسیع عملیات السوقالفتوحهیجب أن یلتزم بالمبادئ التالیه: الحفاظ على إستقلال الصک، تقلیل تأثیرها على الاسعار النسبیه وتوزیع الإئتمان داخل القطاع و الحفاظ على سیوله کافیه فی مخاطره حافظه والسیطره على أولویه عالیه على الشفافیه والمساءله فی عملیاتها السیاسه النقدیه.

یهدف هذا البحث دراسه الأصول المالیه التییتمکن البنک المرکزی من استخدامها فی شراء لجنه السوق المفتوحه لتنویع المقتنیات الخاصه بحساب أبعد من الأوراق المالیه. علینا تحدید القضایا المشترکه فی معظم الأصول المالیه الملحوظه هنا. وتشمل هذه القضایا أنواع مختلفه من المخاطر، سیوله السوق و تنمیتها و شفافیتها.

ثمّ نحن نناقش خصائص عددٍ من الأصول المالیه ونقیّم جدواها المحتمله لحساب “السوق المفتوحه”. فی البدء ، سنناقش عده أنواع من الصکوک قصیره الأجل (سوق المال) الخاصه _ موافقات المصرفیین، شهادات إیداع و الأوراق التجاریه. ثمّ ندرسعدداً من الصکوک (سوق رأس المال) طویله الأجل بما فی ذلک إلتزامات مؤسسات ترعاها الحکومه (الأوراق المالیه المدعومه بالرهن العقاری)، السندات المدعومه من الأصول والإلتزامات البلدیه. کما نناقش أسواق النقد الأجنبی، أسهم الشرکات، وصنادیق الإستثمار المشترک. ثم نقدم إقتراحاتمبتنیه على أسس إسلامیه.

الکلمات الاساسیه: السیاسه النقدیه، عملیه السوق المفتوحه، الأصول المالیه.E58, E52.

Abstract:

Over the last decade, open market operation has been the principal tool of monetary policy. Before it, discount window had been the principaltool. The central bank buys and sells the governmental and non-governmental securities in the open market in order to increase or decrease the amount of money in the banking system. Purchases inject money into the banking system and stimulate growth while the selling of securities does the opposite.

Although open market operation has been ceased in Iran after notification Islamic banking law, the Financial and Fiqh experts have saught strategies for the open market operation based on Islamic principles.

The central bank, in expanding open market operation, should adhere to the following principles: (1) maintain the instrument independence, (2) minimize their effect on relative asset values and credit allocation within the private sector, (3) maintain sufficient liquidity in its portfolio and control risks, (4) place a high priority on transparency and accountability in its monetary policy operations.

This research identifies and discusses the financial assets that the central bank could consider their purchasing for the Open Market committee should it choose to diversify the account’s holdings substantially beyond Treasury securities. We identify the issues that are common to most of the assets considered here. These issues include various types of risk, market liquidity and development, and market transparency. Then, we will discuss in detail the characteristics of a wide range of assets that could be acquired by the Open Market committee.

Then we discuss the characteristics of a number of financial assets and assess their potential usefulness for the Open Market Account. First, several types of private short-term (money market) instruments—bankers acceptances, certificates of deposit, and commercial paper will be discussed. Then, come several longer-term (capital market) instruments, including government sponsored enterprises obligations (mortgage-backed securities), corporate bonds, asset-backed securities, and municipal obligations. Also, the markets for foreign exchange swaps, corporate equities and mutual funds are discussed.Then political suggestions, based on Islamic foundation, are maid.

Keywords: monetary policy, open market operation, financial assets. E52, E58.

Imam Sadigh University

The Feasibility study on the use of the securities beyond bonds as instrument for Open market operation in the monetary policy

A Dissertation

Presented for the

Degree of Master of Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Abolfazl Abbasi Moghaddam

Supervisor:

Dr. Ahmad Shabani

Advisors:

Gholamreza Mesbahi Moghaddam

Dr. Mohahmad Mahdi Askari

Summer 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: امکان سنجی استفاده از اوراق غیر قرضه‌ای به عنوان ابزار عملیات بازار باز در سیاست پولی”