پایان‌نامه: ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد قرادادهای آتی در بورس کالای ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش مالی

ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد قرادادهای آتی در بورس کالای ایران

استاد راهنما:

دکتر علی صالح‌آبادی

استاد مشاور:

دکتر میرفیض فلاح‌شمس

دانشجو:

محمد غلامی مهرآبادی

مهرماه ۱۳۹۳

چکیده

قراردادهای آتی به‌عنوان‌ یکی از ابزارهای مشتقه استاندارد، به‌طور خاص در قرن گذشته و قرن حاضر مورد توجه بازارهای مالی و کالایی دنیا بوده است. اصلی‌ترین مأموریت و کارکرد قراردادهای مشتقه و مشخصاً قراردادهای آتی، پوشش ریسک موقعیت‌های ریسکی بوده است. ازجمله سایر کارکردهای این نوع قرارداد می‌توان به مواردی مانند کشف قیمت در بازار آتی، نقدشوندگی، تعیین آزاد سطح قیمت و … اشاره کرد. قرارداد آتی عقدی مستقل است که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارد. مهم‌ترین ویژگی این قرارداد ماهیت متفاوت آن از سایر عقود معین است. کلیدی‌ترین مفهوم در شناخت ماهیت قرارداد آتی و بازار کاغذی آن، ریسک و مدیریت آن است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک AHP که از زیرمجموعه های مدل MADM می باشد و بر اساس نظرات خبرگان بازار آتی که همان معامله گران قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره) هستند، طی دو فاز رتبه بندی و صحت سنجی کارکردها، کارایی بازار آتی در قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) مورد ارزیابی قرار گرفت. و در نهایت با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از تکنیک AHP و براساس نظر فعالان بازار قراردادهای آتی، اغلب کارکردها و کارایی‌های مدنظر در قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره)، محقق شده و این بازار کاراست.

 

العنوان: تقییم العقود الآجله فی بورصه السلع الإیرانیه ودراسه إشکالیاتها

الباحث: محمد غلامی مهرآبادی

الأستاذ المشرف: الدکتور علی صالح آبادی

الأستاذ المساعد: الدکتور میرفیض فلاح‌شمس

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والإداره

الخلاصه:

إن العقود الآجله کإحدی الأدوات المشتقه المعروفه أصبحت محل اهتمام الأسواق المالیه وأسواق السلع فی العالم خاصه فی القرن الماضی والحاضر. کانت تغطیه الخطر والمواقع الخطره أهم مهمه العقود المشتقه وتحدیداً العقود الآجله. ومن سائر الفوائد التی تترتب علی هذه العقود،‌ یمکن الإشاره إلی تخمین السعر فی السوق فی المستقبل، وسیولتها، وتعیین مستوی الأسعار و…. إن العقد الآجل هو عقد مستقل وله مواصفاته وخصائصه الخاصه. أهم خصوصیه لهذا العقد هی ماهیته المختلفه عن سائر العقود المعینه، والمفهوم الأساسی الذی یساعدنا فی التعرف علی ماهیه العقود الآجله وسوقها الورقی، هو الخطر وإدارته. فی‌ هذه الأطروحه قمنا بتقییم فعالیه السوق المستقبلی فی العقود الآجله الخاصه بمسکوکه “ربیع الحریه” الذهبیه المنقوشه بصوره الإمام الخمینی (ره) فی مرحلتی الترتیب وقیاس صحه الأداء، باستخدام منهج AHP وهو من فروع نموذج MADM والذی تم علی أساس آراء الخبراء فی مجال الأسواق المستقبلیه وهم المتفاعلون فی مجال العقود الآجله لمسکوکه “ربیع الحریه” الذهبیه المنقوشه بصوره الإمام الخمینی (ره).

وفی النهایه، نظراً للنتائج الحاصله من منهج AHP، واعتماداً علی آراء الناشطین فی سوق العقود الآجله، تم تحقیق معظم الوظائف و الفعالیّات المطلوبه فی العقود الآجله لمسکوکه “ربیع الحریه”، وهذه السوق فعّاله.

المفردات الأساسیه: الأسواق المستقبلیه، العقود الآجله، تخمین السعر، السیوله، تغطیه المخاطر

Abstract:

The futures agreement as one of the derivatives instrument, are regarded as important in the financial and product markets of the world in the past century as well as the present one. The main function of derivatives agreement is the hedging of risky situations. The other functions are price discovery, liquidity, determining the price level, etc. The futures agreement is an independent contract that has special specifications and the most important one is its different nature from the other contracts. The key concept in the process of perceiving it is the risk and management of futures agreement. By using the AHP Technique of MADM model and opinion of the futures market we assess the efficiency of this agreement used by experts who trade the Bahar Azadi Gold Coin of late Imam Khomeini (RA) in this market, during the two phases of ranking and measurement of the functions. Finally, we find out that most functions and efficiencies related to the agreement of the Bahar Azadi Gold Coin of Imam Khomeini (RA) have been achieving and the market is efficient.

Key words: Future Market, Future Agreement, Price Discovery, Liquidity, Hedg

Imam Sadiq University(A.S)

Faculty of Islamic Studies and Management

A thesis Presented for the Degree of master in the

Finance

The Evaluation And Pathology of Performance of Futures Contracts in Iran Mercantile Exchange

Supervisors:

Dr. Ali Salehabadi

Advisors:

Dr. MirFeiz Fallahshams 

Authour:

Mohammad Gholami Mehrabadi

October 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر