توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد پیوسته

تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی

استاد راهنما: دکتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد مشاور: دکتر داوود منظور

استاد داور: دکتر غدیر مهدوی کلیشمی

دانشجو: حمیدرضا مقصودی

شهریور ۱۳۸۹

چکیده

توجه به ابعاد مختلف مفهوم سرمایه اجتماعی، به عنوان تسهیل‌کننده‌ی روابط در برخوردهای انسانی، در دهه‌های اخیر موجب شده که به موازات سایر رشته‌ها، اقتصاددانان نیز تلاش کنند منافع اقتصادی این مفهوم را شناسایی کرده و در تحلیل‌های اقتصادی دخیل نمایند. تحقیقات متعددی در ارتباط این مفهوم با مباحثی چون رشد و توسعه‌ی اقتصادی انجام شده‌ است. توسعه‌ی انسانی نیز رویکردی است که با نگاه به انسان به‌عنوان محور توسعه، آموزش، سلامت و تأمین لوازم اقتصادی زندگی او را هدف قرار می‌دهد.

در این نوشتار به این مسئله پرداخته شده که شیوه‌ی تعامل انسان‌ها در اجتماع با چه رویّه‌ای می‌تواند بر سطح توسعه‌‌ی انسانی جوامع موثر باشد. در طول تحقیق، با تحلیل و ارزیابی زیر شاخص‌های نماینده‌ی دو مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌‌ی انسانی، پیوند این دو‌، به طور نظری و مفهومی مدل‌سازی و نحوه‌ی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی تبیین شده‌اند.

در انتها با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی، شاخص سرمایه اجتماعی را برای استان‌های کشور محاسبه نموده و با استفاده از تخمین مدل رگرسیون خطی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه‌ی انسانی، این نتیجه حاصل‌شده‌است که سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور با توسعه‌ی انسانی رابطه‌ی عکس دارد.

واژگان کلیدی

سرمایه اجتماعی، توسعه انسانی، روش تحلیل سلسله‌مراتبی، زیرشاخص نماینده، استان‌های کشور، اعتماد، مشارکت، صداقت، انحرافات اجتماعی

 

 

العنوان:تأثیر الرأسمال الاجتماعی علی التنمیه البشریه

الباحث: حمیدرضا مقصودی

الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی صادقی شاهدانی

الأستاذ المساعد: الدکتور داوود منظور

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه

لقد سبّب التدقیق فی مختلف جوانب مفهوم الرأسمال الاجتماعی، کمسهّل للعلاقات الإنسانیه، فی العقود الأخیره، محاوله الاقتصادیین مع علماء سائر الفروع لمعرفه المصالح الاقتصادیه لهذا المفهوم و إدخالها فی التحالیل الاقتصادیه. هناک عده دراسات أجریت حول علاقه هذا المفهوم بمباحث کالتنمیه و التوسعه الاقتصادیه. التنمیه البشریه هی اتجاه یهدف إلی التعلیم، و الصحه و توفیر الاحتیاجات الاقتصادیه لحیاه الإنسان معتبره أن الإنسان هو محور التنمیه.

تتناول هذه الدراسه الإجراءات التی بواسطتها تؤثر أسالیب معامله الناس فی المجتمع علی مستوی التنمیه البشریه فی المجتمعات. و أیضاً تم تبیین ارتباط مفهومی الرأسمال الاجتماعی و التنمیه البشریه من الجهه النظریه و النمذجه المفهومیه، و کیفیه تأثیر الرأسمال الاجتماعی علی التنمیه البشریه أثناء‌ البحث عبر التحلیل و التقییم للمؤشرات الفرعیه لهذین المفهومین.

و فی‌ النهایه حدَدنا و حسبنا مؤشر الرأسمال الاجتماعی لمحافظات البلد باستخدام منهج التحلیل الهرمی، و بینت النتیجه الحاصله أن الرأسمال الاجتماعی فی‌ محافظات البلد یرتبط ارتباطا عکسیا بالتنمیه البشریه و ذلک باستخدام أسلوب تقدیر نموذج التراجع الخطی لتأثیر الرأسمال الاجتماعی علی التنمیه البشریه.

المصطلحات الرئیسیه:

الرأسمال الاجتماعی، التنمیه البشریه، منهج التحلیل الهرمی، المؤشر الفرعی، محافظات البلد، الاعتماد، المشارکه، الصدق، الانحرافات الاجتماعیه

 

 

Abstract:

In recent decades, growing attentions toward different aspects of social capital – as a facilitator in human communications – caused economists to work on economic benefits of this concept and its contribution in economic analyses. So many studies concentrated on relationship between this concept and economical concepts like growth and development. Human development is also an approach which addresses education, health and economical needs of the humans, who are considered as the axis of development.

In this thesis, we studied how and by which procedure the human transaction in community can affect the human development. Throughout this study by the analysis and evaluation of the two concepts of human development and social capital proxies the relation of  this two concepts was modeled theoretically and the effect of social capital on human development was described.

Finally, through Analytical Hierarchy Process (AHP), we measured social capital for I.R.Iranprovinces; and through linear regression model estimation, we concluded that social capital has a negative relation with a fair slope to human development in I.R.Iran provinces.

Keywords:

Social Capital, Human Development, Analytical Hierarchy Process, Proxy, I.R.Iran provinces, Trust, Participation, Honesty, Social Crimes

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

MA Thesis

The Effect of Social Capital on Human Capital

Hamid Reza Maghsoodi

Superviser: Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani

Adviser: Dr. Davood Manzoor

Sep 2010

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی”