پایان‌نامه: نقش مردم در حکومت اسلامی (مقایسه اندیشه‌های فقهی آیت‌الله محمد حسین نائینی و آیت‌الله سید محمد باقر صدر)

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

پایان‌نامه­ دوره­ کارشناسی ارشد

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

نقش مردم در حکومت اسلامی (مقایسه اندیشه‌های فقهی آیت‌الله محمد حسین نائینی و آیت‌الله سید محمد باقر صدر)

استاد راهنما:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید علی حسینی

استاد مشاور:

دکتر اصغر افتخاری

دانشجو:

 بهنام طالبی طادی

شهریور ۱۳۹۳

چکیده:

مردم‌سالاری دینی به‌عنوان نظریه ابتکاری انقلاب اسلامی با مبانی درون دینی از چنان قوتى برخوردار ‌است که می‌تواند به‌عنوان الگوی جدید حاکمیت عدالت محور و جایگزینی برای نظریه­های لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی در سطح جهان، خاصه به‌مثابه الگوی انقلاب اسلامی در کشورهایی که با بیداری اسلامی مواجه شده‌اند، مطرح شود. اگرچه این نظریه دارای ابعاد و مسائل فراوانی در حوزه علم «کلام»، «حقوق عمومی»، «علوم اجتماعی»، «فرهنگ» و «سیاست» است که می‌تواند مورد واکاوی اندیشمندان این علوم قرار گیرد، لیکن بنیادی‌ترین مسئله در این نظریه تبیین بایدها و نبایدهای فقهی به عنوان مبادی مشارکت دهی عمومی در حکومت اسلامی است. لذا تبیین جایگاه مردم در حاکمیت دینی مبتنی بر مبانی فقهی و مبادی تصدیقیه علم فقه، امری بس ضروری در پیشبرد این نظریه است. از آنجا که آیت الله نائینی و آیت الله صدر، حسب شرایط زمانی در ارتباط ملموس­تری با چالش­ها و مسائل حکومت دینی قرار داشتند، رجوع به اندیشه و نظرات فقهی آن­ها در تبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی بس ضروری می­نماید. روشی که در این رساله پیگیری می­شود مبتنی بر مبادی و مبانی اولیه فقهی در اتکاء به آراء عمومی است که در منظومه فکری این دو فقیه مورد واکاوی قرار می­گیرد.

کلمات کلیدی: فقه، سیاست، نائینی، صدر، مردم‌سالاری دینی، ولایت‌فقیه

العنوان: دور الناس فی الدوله الإسلامیه(مقارنه الأفکارالفقهیه لآیه الله سید محمد باقر الصدر و آیه الله محمد حسین النائینی)

الأستاذ المشرف: الدکتور سید علی حسینی

الأستاذ المساعد: الدکتور أصغر إفتخاری

الباحث: بهنام طالبی طادی

الفرع الدراسی: الدرسات الإسلامیه و الشریعه الدینیه و الدعوه

اختصاص: الفقه و المبادئ القانونیه

الموجز:

تحظی الدیمقراطیه الدینیه بمواطن من القوه تُرشحها کنموذجٍ حدیث لحکم العداله و کبدیل لنظریه اللیبرالیه الدیمقراطیه والاشتراکیه علی المستوی العالمی باعتبارها نظریه مبتکره للثوره الإسلامیه و مواکبه للأسس الدینیه، و خاصه کنموذج للثوره الإسلامیه فی البلدان التی تنامت فیها الصحوه الإسلامیه. على الرغم من أن هذه النظریه الکثیر من القضایا فی مجال علم “الکلام”، “القانون العام”، “العلوم الاجتماعیه”، “الثقافه” و “السیاسه” و التی یمکن أن یتناولها علماء هذه العلوم بالبحث. ولکن أبسط المسائل فی النظریه هی شرح الأوار و النواهی الفقهیه لإسهام عامّه الشعب فی السلطه الإسلامیه. و لهذا السبب ینبغی تبیین دور الناس فی الحکومه الإسلامیه بناء علی أسس الفقه و المبادی التصدیقیه فی علم الفقه و ذلک ضروری جداً لتعزیز النظریه. فنظراً لحالات خاصه فی زمن آیت الله الصدر و آیت الله النائینی حیث کانا فی إتصال أکثر لواقعیه القضایا و أحداث الحکومه الإسلامیه، فهناک حاجه ماسه فی العوده الی أفکار و آراءهما الفقهیه لتبیین الدور الناس فی الحکومه. و تستند هذه الطریقه المتبعه فی هذه الأطروحه علی المبادئ الأساسیه للفقه فی الأعتماد علی الرأی العام.

الکلمات الرئیسیه: الفقه، السیاسه، النائینی، الصدر، الدیمقراتیه الدینیه، الولایه الفقیه.

Abstract:

Religious democracy as an innovative theory of Islamic Revolution containing religious foundations is so powerful that it can be raised as a new model of governance justice and alternative theories of liberal democracy and socialism in the world. Summarized as a model for the Islamic Revolution in countries that have faced the “Islamic awakening’. This theory has dealt with issues in the field of “Kalam”, “public law”, “social science”, “culture” and “politics”, which can be analyzed by scholars of science. But the fundamental problem in the theory explains what should be done and what should not be done regarding the legal principles of public participation in the Islamic Republic. Ayatollah Naiiny and Ayatollah Sadr, due to the time of their lives were associated with such issues. It is essential to refer to the thoughts and opinions of them when explaining the position of the Islamic Republic with regard to religious governance. In this thesis the mentioned issues were discussed.

Keywords: Jurisprudence, politics, Naiiny, Sadr, religious democracy, Velayate Faghih.

Faculty of Islamic studies, theology and Guidance

Continues M.a Islamic studies, theology and Guidance

The role of people in Islamic state

(The comparison of jurisprudential thoughts of Ayatollah Mohammad Hossein Naeini and Ayatollah Seyyed Mohammad Bagher Sadr)

Supervisor:

Dr. seyed Ali Hosseiny

Advisor:

Dr. Asghar Eftekhari

Student:

Behnam Talebi Tadi

August ۲۰۱۴

۴۷۱

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر