پایان‌نامه: تحلیل مقایسه ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائه ی پیشنهاداتی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و اقتصاد

تحلیل مقایسه ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائه ی پیشنهاداتی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکتر محمد مهدی عسکری

استاد مشاور: دکتر سعید صحت

دانشجو: محمد عظیمزاده آرانی

شهریور ۱۳۹۱

چکیده:

در شرکت های بیمه گاهی خسارت به حدی است که مجموع سرمایه و ذخایر یک شرکت بیمه نیز برای جبران آن کافی نخواهد بود. از این رو شرکت ها ی بیمه اتکایی به وجود آمدند. همان گونه که وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکت های بیمه به هنگام خسارت های پیش بینی نشده ضروری است، وجود عملیات تکافل اتکایی نیز برای شرکت‌های تکافل که عملیات بیمه را در قالب عقود اسلامی انجام می دهند، حیاتی است.

مواردی همچون نوع قرارداد، ماهیت قرارداد، اهداف، نااطمینانی و شفافیت و افشاء از مهمترین عوامل تفاوت میان تکافل اتکایی و بیمه اتکایی می‌باشد.

از طرف دیگر مسائلی چون لزوم بازنگری در امر اتکایی کشور با توجه به سند چشم انداز، تأکید طرح تحول مبنی بر گسترش بیمه اتکایی کشور، کاهش ظرفیت اتکایی ایران پس از اعمال تحریم‌ها از سوی شرکت‌های معتبر کشورهای اروپایی و وجود ظرفیت بالا جهت ایجاد تکافل اتکایی در خاورمیانه با توجه به روند افزایشی شرکت‌های تکافلی، سبب می‌شود که ایجاد تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران  به عنوان یک مکمل در کنار سایر پوشش‌های اتکایی مطرح شود.

واژگان کلیدی: بیمه متعارف، تکافل، بیمه اتکایی، تکافل اتکایی

العنوان : التحلیل التطبیقی بین إعاده التأمین و إعاده التکافل

الباحث : محمد عظیم زاده

الأستاذ المشرف : الدکتور محمد مهدی عسکری

الأستاذ المساعد : الدکتور صحت

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

فی بعض الأحیان تکون أضرار شرکات التأمین کبیره جداً ، بحیث لا یمکن تعویض هذه الأضرار من إجمالی رأس المال و الإحتیاطیات المالیه. لذلک، تم إنشاء شرکات إعاده التأمین. و کما أن شرکات إعاده التأمین ضروریه لبقاء شرکات التأمین، فإن عملیه إعاده التکافل أمر بالغ الأهمیه أیضاً بالنسبه لشرکات التکافل التی توفر التأمین وفقاً للعقود الإسلامیه.

هناک بعض العوامل مثل نوع العقد و طبیعته، الأهداف، الإرتیاب، الشفافیه و الإفصاح تعتبر من أهم الفوارق بین إعاده التکافل و إعاده التأمین.

و من ناحیه أخرى ، فإنّ هناک بعض القضایا مثل : ضروره مراجعه موضوع إعاده التأمین وفقاً لورقه الرؤیه المستقبله و ترکیز خطه الإصلاح الاقتصادی على تطویر إعاده التأمین، و انخفاض قدرات إعاده التأمین فی إیران بعد فرض العقوبات من قبل الشرکات الأوروبیه الرائده و وجود إمکانیه عالیه لتنمیه إعاده التأمین فی الشرق الأوسط بسبب ارتفاع عدد شرکات التکافل فی هذه المنطقه قد توحی أن صناعه إعاده التکافل بإمکانها أن تکون تکمله لصناعه إعاده التأمین فی إیران.

الکلمات الأساسیه: التأمین التقلیدی، التکافل، إعاده التأمین، إعاده التکافل

 

 

Abstract:

Sometimes the insurance company for damages to the extent that the total capital and reserves of an insurance company would not be enough to compensate for it. It came to reinsurance companies.

As for the survival of reinsurance to insurance companies is necessary when unexpected losses, the Retakaful operations  for takaful companies  that does insurance operations in the form of islamic  contracts is critical too.

Kind of contract, the nature, objectives, uncertainty, and transparency and disclosure are the most  important differences  between retakaful and reinsurance .

Other issues such as revising the outlook on the reinsurance, emphasis upon the development plan to expand  its reinsurance, reduction in reinsurance capacity of the sanctions imposed by the European leading Reinsurance companies and high capacity for development in the Middle East due to increased takaful companies causes  that Retakaful is proposed as a supplement along with other reinsurance coverage in Iran.

Keywords: Conventional Insurance, Tkafl, Reinsurance, Retakaful

 

 

 

Imam Sadiq University

The Comparative Analysis of Reinsurance & Retakaful:

Operational Solutions for Retakaful in Islamic Republic Of Iran

A Thesis

Presented for the Degree of Master of Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Supervisor:

Dr. M. M. Askari

Advisor:

Dr. S. Sehat

Mohammad Azimzadeh Arani

Summer 2012

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل مقایسه ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائه ی پیشنهاداتی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران”