پایان‌نامه: علل و آثار گسترش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران و ارائه راهکارهای اصلاح آن در قالب بانکداری اسلامی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

گرایش اقتصاد نظری

علل و آثار گسترش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران و ارائه راهکارهای اصلاح آن در قالب بانکداری اسلامی

استاد راهنما: دکتر احمد شعبانی

استاد مشاور: دکتر حسین عیوضلو

دانشجو: عبدالحسین جلالی خلیل آباد

اردیبهشت  ۱۳۹۰

چکیده:

همانطور که آمارها نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر حجم مطالبات معوق روند رو به رشدی داشته ودرحالحاضربه حدود ۴۰ هزارمیلیاردتومانرسیدهاست. ادامه این روند خطرات جدی را متوجه نظام بانکی کشور خواهد کرد. ازینرو مقابله با این معضل بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق تلاشی در جهت یافتن ریشه‌ها و راهکارهای معضل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور می‌باشد. در ابتدا به کمک روش کتابخانه‌ای به بررسی تجارب داخلی و خارجی در خصوص عوامل مؤثر در پیدایش تسهیلات غیرجاری پرداخته و عوامل مختلف مؤثر در بروز مطالبات NPL در کشور شناسایی و در دو گروه عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دسته‌بندی شده‌ است. این تحقیق دارای ۶ فرضیه به شرح زیر است: الف) در نظام بانکیایران، نقش عوامل درون سازمانی در پیدایش مطالبات معوق نسبت به عوامل برون سازمانیبیشتر است. ب) برخی از علل گسترش مطالبات معوق به‌صورت برونزا بر بانک‌ها تحمیل می‌شود. ج) عدم تشکیلپورتفویبهینه از دارایی‌هایبانکی، در ایجاد مطالبات معوق تأثیرویژه‌ای دارد. د) جریمهدیرکرد روش کارآمدیبرای کاهش مطالبات معوق نمی‌باشد. ه) عقود مبادله‌ای سهم بیشتری از مطالبات معوق را نسبت به بقیه عقود به خود اختصاص می‌دهد. خ) حجم مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است. جامعه آماریاین رساله شامل مدیران ارشد بانک‌ها در تهران است که حدود ۲۰۰ نفر می‌باشد. حجم نمونه نیز ۱۱۴ نفر است. پس از تلخیص پرسشنامه‌ها و انجام آزمون فرضیه چنین نتیجه‌گیری نموده‌ایم که در نظام بانکی ایران نقش عوامل درون‌سازمانی در شکل‌گیری معوقات از عوامل برون‌سازمانی بیشتر است. همه فرضیه‌های فرعی نیز اثبات گردید، به جز فرضیه (ه) که به دلیل عدم وجود آمارهای مربوطه امکان بررسی آن فراهم نگردید. در نهایت نیز حدود ۳۰ راهکار در جهت مقابله با معوقات در دو گروه راهکاهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات سررسید گذشته، سرکوب مالی، تسهیلات تکلیفی

العنوان:  التعرف علیعوامل ارتفاع المطلبات المعلقه فیالنظام المصرفی اللاربوی فیإیران و

طرق التعامل معها فی إطار النظام المصرفی الإسلامی

الباحث:عبدالحسین جلالی

الأستاذ المشرف: الدکتور أحمد شعبانی

الأستاذ المساعد: الدکتور حسین عیوضلو

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه :

إنّ الإحصاءات تدل علیارتفاع المطلبات المعلقه فیالسنوات الأخیره، حیث وصلت رقم هذه المطلبات إلی ۴۰ ألف ملیار تومان. استمرار هذه العملیه، سوف یسفر عن بعض المخاطر بنسبه إلیالنظام المصرفی البلد. ولذلک یعتبر تعامل مع هذا المشکل امر مهم جدا. یعتبر هذه الأطروحه جهدا للوصول إلی جذور هذه الظاهره و التعرف علی طرق التعامل معها. فی البدایه عرفنا جذور المطلباتNPL من طریق الدراسه التجارب الداخلیه و الأجنبیه حول عوامل ألتییوجب ظهور التسهیلات المتعثره. الدراسات المکتبتیه تدل علی إمکان تقسیم عوامل التییؤثر علی ظهور المطلباتNPLإلی قسمین: عوامل التنظیمیه الداخلیه و عوامل التنظیمیه الخارجیه.إن هذه الأطروحه یشمل سته فروض: أ) فیالنظام المصرفی الإیران، دور العوامل التنظیمیه الداخلیه فیالظهور المطلبات المعلقه، بات أن یکون أکثر من العوامل التنظیمیه الخارجیه. ب) عددا من العوامل الإنتشار المطلبات المعلقه، یعود إلی عوامل الأجنبیه التییفرض من جانب عوامل من خارج النظام المصرفی. ج) عدم ایجاد محفظه الملکیه فی أملاک المصرفی، یعتبر من أحد العوامل ألذی له دور کبیر فی ظهور مطلبات المعلقه د) أخذ الغرامه فی قبال التأخیر، لایعتبر طریقا مناسبا لتخفیض مطلبات المعلقه. ه) حصه عقود التعاملیه فی المطلبات المعلقه أکثر بنسبه إلی عقود الأخری فی المصارف. و) کمیه المطلبات المعلقه فی بنوک الخصوصیه أکثر من المطلبات فی بنوک الحکومیه.یشمل مجتمع الإحصائیه فی هذه الاطروحه مدیری المصارف فی طهران و یصل عددهم الی ۲۰۰ مدیر تقریبا و العینه یشمل ۱۱۴ مدیرا. بعد تلخیص آراء الخبراء،اوضحت صحه کل الفروض و اوضحت فی نظام المصرفی الإیران، دور العوامل التنظیمیه الداخلیه فی ظهور مطلبات المعلقه بات أن یکون أکثر من العوامل التنظیمیه الخارجیه. ما استطعنا دراسه فرض الخامس، بدلیل عدم وجود الإحصاءات. فی النهایه بینا ثلاثین طریقا للتعامل مع مطلبات المعلقه.

کلمات الأساسیه: نظام المصرفی فیإیران، تسهیلات المتعثره، مطلبات المعلقه

Abstract:

As Statistics show, the volume of nonperforming loans has increased in recent years and now its quantity has been reached to 400 thousand billion Rials. Continuing this trend will pose serious problems for Iranian banking system and for the whole economy as well. So it is necessary to deal with this problem.

This research tries to find the roots of nonperforming loans and suggest solutions for solving this problem in Iranian banking system. At first, we reviewed the domestic and foreign literature about the causes of non-performing facilities and categorize them into two different items: inside and outside of organization.

The research includes six hypotheses: i) In Iranian banking systems, the role of inside-organizational components in causing nonperforming loans is more important than the role of outside-organizational components, ii) There are some exogenous causes that rise nonperforming loans, iii) Not creating efficient portfolios of banking assets has an important role in increasing nonperforming loans, iv) Delaying charge is not an efficient method of solving the problem of nonperforming loan, v) Nonperforming loans more appears in Fixed-rate contracts than other kinds of contracts, vi)  The volume of nonperforming loans in private banks is more than governmental banks.

Our statistical society is about 200 of high-ranked banking managers in Tehran. The sample volume is 114 persons.  After surveying the managers’ ideas, we conclude that in Iranian banking systems, the role of the inside-organizational components in causing the nonperforming loans is more important than the role of the outside-organizational components. All other hypotheses have been approved except fifth which couldn’t be surveyed because of non-availability of related statistics. Finally 30 solutions have been provided for the nonperforming loans problem.

Key Words: Nonperforming Loans, Iranian Banking System, Paid Facilities

Imam Sadiq As University

Islamic Studies and Economics Faculty

The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics

The causes and consequences of “Non-Performing Loans” in Iranian free-interest banking system and proposing the solutions

in Islamic banking framework

Supervisor: Dr Ahmad Shabani

Advisor: Hossein Eyvazloo

Student: AbdolHosein Jalali KhalilAbad

May 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: علل و آثار گسترش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران و ارائه راهکارهای اصلاح آن در قالب بانکداری اسلامی”