پایان‌نامه: ظرفیت تمدن سازی آموزه ولایت بر اساس نظریه انسان کامل از منظر سید حیدر آملی

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات، معارف اسلامی‌و ارشاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات، معارف اسلامی‌و ارشاد

گرایش فلسفه و کلام اسلامی

ظرفیت تمدن سازی آموزه ولایت بر اساس نظریه انسان کامل از منظر سید حیدر آملی

استاد راهنما: حجه الاسلام حسنعلی رحیقی

اساتید مشاور: دکتر محمد هادی همایون

دکتر مهدی سپهری

دانشجو: ابراهیم خانی

شهریور ۹۳

Imam sadeq univercity

The Department of Islamic Studies, Theology and Guidance

The thesis of MA degree of Islamic Studies

The field of study: Philosophy

The Capacity of Velayat for Civilization According to  philosophical explanation of perfect man Theory from SeyyedHeidarAmoli’s Veiwpoint

Supervisor: Hojjat Al-Islam Rahiqee

Advisor: Dr.Homayoon & Dr. sepehri

Student: Ebrahim Khani

Summer: 1393

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر