توضیحات

دانشکده معارف اسلا‌می‌ و اقتصاد

رساله دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلا‌می ‌و اقتصاد

عنوان رساله:

تحلیل رابطه تغییرات قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل کلان­سنجی در ایران

نام دانشجو: علی فتوحی اردکانی

استاد راهنما:  دکتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد مشاور:  دکتر کامرن ندری

شهریور ۱۳۹۱

چکیده

از اواخر دهه ۱۳۳۰ و دهه ۱۳۴۰ درآمدهای نفتی به آرامی به بازیگر اصلی و نیروی محرکه اقتصاد ایران تبدیل شد. از اوایل دهه ۱۳۵۰ به بعد، قیمت نفت خام نقش‌آفرین شد و با نوسان مداوم و رو به رشد خود، منشاء تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی زیادی در ایران شده ‌است. یکی از مهمترین بحثهایی که طی سالیان اخیر به آن پرداخته شده و تحقیقات گوناگونی بر روی آن انجام گرفته است، بررسی اثرات تغییر قیمت و درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مختلف جامعه از جمله متغیرهای اقتصادی بوده است. یکی از بهترین روشهایی که می­توان بر اساس آن، اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی از قیمت نفت را بررسی نمود، روش شبیه ­سازی درون ­نمونه­ای می­باشد. این تحقیق با ارائه ی یک مدل کلان سنجی و با استفاده از آمارهای سالانه بانک مرکزی بین سالهای ۱۳۸۶-۱۳۳۸ و با شبیه سازی روند قیمتی نفت، تاثیرگذاری این متغیر بر اقتصاد کشور و وابستگی متغیرهای اصلی کلان اقتصاد مانند تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه گذاری، بیکاری، تورم و غیره به نفت را مورد بررسی قرار می دهد. در طول این فرآیند، روشهای برآورد سیستمی، روشهای برازش سیستمی و روشهای حل مدل نیز به طور خلاصه توضیح داده می شوند. همچنین با ارائه یک شبیه سازی برون نمونه ای، روند این متغیرها در صورت کاهش درآمدهای نفتی در۱۰ سال بعد از محدوده زمانی استفاده شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در آخر اینگونه نتیجه گیری می شود تمامی متغیرهای اصلی کلان ایران براساس تئوری های موجود اقتصادی به نوسانات نفت واکنش نشان می دهند و لذا اقتصاد ایران شدیدا به قیمت نفت و نوسانات آن و به تبع به درآمدهای نفتی حساس است.

کلمات کلیدی: قیمت نفت، مدل های کلان سنجی، متغیرهای کلان اقتصادی، شبیه سازی درون نمونه ای، شبیه سازی برون نمونه ای، سیستم معادلات همزمان

العنوان : تحلیل العلاقه بین تقلبات سعر النفط و متغیرات الاقتصاد الکلی من خلال النموذج القیاسی الکلی للاقتصاد الإیرانی

الباحث :علی فتوحی أردکانی

الأستاذ المشرف : الدکتور مهدی صادقی

الأستاذ المساعد : الدکتور کامران ندری

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

من نهایه الثلاثینات و الأربعینات ، أصبح الدخل الناتج من النفط هو المحرک الرئیسی لاقتصاد إیران . من بدایه الخمسینات فصاعداً ، لعبت أسعار النفط الخام مع تقلباتها المتزایده دوراً هاماً و نشأت العدید من التغییرات الاجتماعیه و الاقتصادیه فی إیران . واحده من أهم القضایا التی أجریت العدید من الأبحاث حولها ، هی تقییم أثر التغییر فی أسعار النفط و الدخل النفطی على المتغیرات المختلفه فی المجتمع بما فی ذلک المتغیرات الاقتصادیه . من أفضل طرق تقییم تأثیر سعر النفط على متغیرات الاقتصاد الکلی هو المحاکاه فی داخل العینه . فی هذه الأطروحه قمنا بدراسه تأثیر سعر النفط على الاقتصاد الإیرانی و نسبه اعتماد المتغیرات الإقتصادیه الرئیسیه مثل الناتج المحلی الإجمالی و الاستهلاک و الاستثمار و البطاله و التضخم على النفط من خلال استخدام نموذج الاقتصاد القیاسی و الإحصائیات السنویه للبنک المرکزی من سنه ۱۳۳۸إلی سنه ۱۳۸۶فضلاً عن محاکاه مسار أسعار النفط . و فی أثناء هذه العملیه ، قمنا بشرح أسالیب التقدیر المنهجی و المطابقه المنهجیه و طرق حل النموذج بشکل وجیز. و بالإضافه إلی ذلک، تناولنا دراسه مسار هذه المتغیرات فی فتره الانخفاض فی أسعار النفط فی السنوات العشره المقبله من خلال استخدام نموذج المحاکاه فی داخل العینه . و فی النهایه ، خلصنا إلی أنه وفقاً للنظریات الموجوده ، جمیع المتغیرات الرئیسیه فی الاقتصاد الکلی الإیرانی حساسه جداً للتقلبات فی أسعار النفط و بالتالی فإنّ الاقتصاد الإیرانی یعتمد على عائدات النفط بنسبه کبیره.

الکلمات الأساسیه: سعر النفط، النموذج القیاسی الکلی، متغیرات الاقتصاد الکلی، المحاکاه فی داخل العینه ، نموذج المعادلات المتزامنه.

 

 

Abstract

Since the late 1330’s and 1340’s, oil revenues slowly became a major player and driving force of the Iranian economy. From early 1350’s onwards, the price of crude oil and its growing role became the source of many economic and social changes in Iran. One of the most important discussions during the recent years has been about evaluating the effects of changing oil price and oil revenues on different variables including economic variables.

One of the best methods for evaluating the effects of oil price changes on macroeconomic variables is using in sample simulation. This paper while presenting a macro econometrics model and using CBI annual statistics between 1338-1386, analyses the effectiveness of oil price on basic macroeconomic variables and the dependence of GDP, consumption, investment, unemployment, inflation, etc on oil. During this process, the system estimation methods, the system fitting methods and model solving methods will briefly be described. It also offers an Ex Ante forecasting to analyze the variable s’ path encountering reduction in oil revenues over the next 10 years.

The conclusion is that all Iran’s major economic variables react to oil fluctuations theoretically and Iran’s economy is so sensitive to oil price and its fluctuations and obviously it is so sensitive to oil revenues.

Keyword: Oil price, Macro econometrics Models, macro economic variables, in sample simulation, Ex Ante Forecasting, Simultaneous system of equations

 

 

ImamSadiqUniversity

A Thesis Provided For the Degree of MA in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

The Analysis of the Relationship between Oil Price Changes and Macroeconomic Variables in the Form of a Macro Econometric Model in Iran

Ali Fotoohi Ardakani

Supervisor: Dr Mahdi Sadeghi Shahdani

Advisor: Dr Kamran Nadri

September 2012

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل رابطه تغییرات قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل کلان­سنجی در ایران”