پایان‌نامه: « تحلیل اثرات تعدیل اندازه دولت بر شاخص‌های توزیع درآمد در ایران با تاکید بر نظریه دولت در نظام اقتصادی اسلام»

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد

« تحلیل اثرات تعدیل اندازه دولت بر شاخص‌های توزیع درآمد در ایران با تاکید بر نظریه دولت در نظام اقتصادی اسلام»

وهاب قلیچ

استاد راهنما:

دکتر کامران ندری

بهار ۱۳۸۹

چکیده:

اثرات تعدیل اندازه دولت بر مولفه­هایی چون رشد اقتصادی و تأمین فضای رقابتی، بارها و بارها در موارد مختلف مورد تحلیل کارشناسان واقع شده است. اما اهمیت این نکته که نوع و میزان دخالت دولت در اقتصاد، بزرگی و کوچکی اندازه دولت و نقش تصدیگری و حاکمیتی آن می­تواند چه اثراتی  بر نحوه توزیع درآمد به عنوان یکی از جنبه­های عدالت اقتصادی، بر جای بگذارد امری است که کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است.

در این پژوهش با مطالعه دستاوردهای اقتصاد متعارف و منابع اقتصاد اسلامی، در مرحله اول، به معیارهای توزیع عادلانه درآمد و عوامل شکل­دهنده و تشدید­کننده نابرابری­های درآمدی درجامعه در دو نوع توزیع مقداری و کارکردی توجه گردیده است. در مرحله دوم به نقش و اندازه دولت در شکل­دهی توزیع درآمد و متوازن­سازی سطح معیشتی آحاد جامعه به تفکیک نقش حاکمیتی و تصدیگری پرداخته­ شده است.

در ادامه پس از معرفی شاخصهای اندازه دولت و توزیع درآمد، با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه­های گسترده (ARDL) توسط نرم­افزار Microfit اثرات تعدیل اندازه دولت در دو بُعد تصدیگری و حاکمیتی بر روی شاخصهای معروف توزیع درآمد محاسبه شده است.

نتیجه حاصل شده از مباحث نظری و عملیاتی تحقیق، حاکی از آن است که افزایش نقش حاکمیتی و کاهش نقش تصدیگری دولت در اقتصاد منجر به بهبود شاخصهای توزیع درآمد می­گردد.

کلیدواژه­ ها: عدالت اقتصادی، توزیع درآمد، اندازه دولت، نقش حاکمیتی، نقش تصدیگری، اقتصاد اسلامی،

مدل ARDL

العنوان:  دراسه آثار تحسین حجم الحکومه فی مؤشرات توزیع العوائد فی إیران، ترکیزاً علی نظریه الحکم فی نظام الاقتصاد الإسلامی

الباحث: وهاب قلیچ

الأستاذ المشرف:  الدکتور کامران ندری

الأستاذ المساعد:  الدکتور مهدی صادقی شاهدانی

الفرع الدراسی:  الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

لقد دُرست آثار تحسین حجم الحکومه فی بعض العناصر کالنمو الاقتصادی و توفیر الأجواء التنافسیه من قبل الخبراء مراراً. غیر أن مدی تأثیر نوع و معدل تدخل الحکومه فی الاقتصاد و حجمها و دورها الإداری و الحکومی علی کیفیه توزیع العوائد کجانب من جوانب العداله الاقتصادیه قضیهلم تُدرس دراسه کامله.

نرکز خلال بحثنا هذا علی معاییر توزیع العوائد بشکل عادل إلی جانب العوامل المکونه و المشدده لعدم توازن العوائد فی المجتمع فی المرحله الأولی، و ذلک من خلال دراسه إنجازات الاقتصاد المعمول به و مصادر الاقتصاد الإسلامی. کما نتطرق إلی دور و حجم الحکومه فی کیفیه توزیع العوائد و توازن مستوی المعیشه لأفراد المجتمع علی أساس دورها الإداری و الحکومی فی المرحله الثانیه؛ و من ثم نقوم بمحاسبه آثار تحسین حجم الحکومه فی الجانبین الإداری و الحکومی علی مؤشرات توزیع العوائد باستخدام نموذج رکرسیون (ARDL) بواسطه برنامج Microfit.

لقد أوضحت النتیجه المتمخّضه عن المباحث النظریه و العملیه هنا أنّ تشدید دور الحکومه فی الاقتصاد حکومیاً و تخفیض دورها إداریاً، یؤدّیان إلی تحسّن مؤشرات توزیع العوائد.

الکلمات الأساسیه: العداله الاقتصادیه، توزیع العوائد، حجم الحکومه، الدور الحکومی، الدور الإداری، الاقتصاد الإسلامی، نموذجARDL

Abstract:

The effectiveness of the size of the government adjustment on factores such as economic growth and competetive environment has been analyzed freuqently by experts in different cases. However, little is done for answering the question: How can the following criteria such as the scale and category of governmental intervention in economy, the size of the government and its possessive &governing role, affect the income distribution as one of the dimentions of the economic justice?

First of all, this research uses economics studies and Islamic economics refrences to discuss the justified income distribution factors and booster factors of inequality of income in society by two reasons: quantitative & Functional distribution. In the second stage, we discuss about possessive & governing role of Government and its size in ordering income distribution and smoothing the subsistence level.

Then after introducing the size of the government & income distribution indexes, we make use of Auto-Regressive Distributed Lag model (ARDL) via Microfit software, to analyze the effectiveness of the size of the government adjustment (possessive role & governing role) on famous income distribution indexes.

The final result of this research is twofold: subjective & objective discussions shows that increasing the governing role of Government & decreasing the possessive role of Government in economy, improves the income distribution indexes.

Key Words: economic justice, income distribution, the size of the government, governing role, possessive role, islamic economics, ARDL model.

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

In Faculty of Islamic Studies and economy Sience

The Analysis of Adjustment Government Size Effects on the Income Distribution Indexes in Iran, with Emphasis on Government Theory in  the Economic System of Islam

Vahhab Qelich

Supervisier:

Dr. Kamran Nadri

Advisor:

Dr. Mahdi Sadiqi Shahdani

Spring   ۲۰۱۰

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: « تحلیل اثرات تعدیل اندازه دولت بر شاخص‌های توزیع درآمد در ایران با تاکید بر نظریه دولت در نظام اقتصادی اسلام»”