پایان‌نامه:ارتباطات بین فردی شیعی: مطالعه موردی کتاب العشره وسائل الشیعه

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاست‌گذاری

ارتباطات بین فردی شیعی: مطالعه موردی کتاب العشره وسائل الشیعه

استاد راهنما

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمدعلی قانع

استاد مشاور

دکتر محمدهادی همایون

دانشجو

علی دهقان منشادی

شهریور ۱۳۹۲

چکیده:

ارتباطات شیعیان، رابطه مستقیمی با احادیث روایت شده از معصومان؟عهم؟  پیرامون معاشرت دارد. معاشرت جایگاه ویژه‌ای در دین اسلام دارد و حتی سفارش خداوند به پیامبران خود هنگام رویارویی با دشمنان در اتخاذ لحن و آداب سخن و تأثیری که رعایت این تعالیم بر مخاطب دارد، اهمیت این مهم را در برخورد با مخاطبان روشن می‌سازد. معتقدیم کلام معصومان؟عهم؟ همانند کلام خداوند نیز دارای رمز و راز و تقدس خاصی است. در این بین کار بازشناسی معنای کلام مقدس و رازگونه دشوار بوده و با هر ابزاری روا نیست. «معناشناسی» نیز مجموعه‌ای پویا از ابزارها برای شناخت معناست. کاربرد این مجموعه ابزار برای متنی است که از معانی و لایه‌های زیادی تشکیل شده یا رمزآلود و مقدس باشد. در شرایط گوناگون، «معناشناسی» روشی مناسب با کشف معنا و متناسب با نوع آن متن را یافته تا با در نظر گرفتن آن لایه‌ها، دسترسی به معنای عمیق از هر کلام را میسر سازد. از این رو، به دلیل تناسب روش مذکور با احادیث، با «معناشناسی» به سراغ احادیث مقدس و رازگونه معصومان؟عهم؟ رفته‌ایم و سعی در کشف معانی لایه‌های نامشهود نموده‌ایم.

این تحقیق به مانند مثلثی است که ضلعی از آن را نظریات ارتباطات میان فردی، ضلع دوم را مباحث و مکاتب معناشناسی و حوزه معنایی، و ضلع سوم و میدان تحقیق آن را صدها مورد حدیث از کتب اربعه شیعه گردآوری شده در کتاب العشره تشکیل می‌دهد.

در این پژوهش به دنبال تعریف معاشرت با استفاده از ادبیات اسلامی و بومی به‌منظور ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر برای سایر پژوهشگران، تعمیق مفهوم دینی معاشرت به‌عنوان سفارش کلیدی معصومین به شیعیان در منظومه تعالیم دینی، کشف برخی اصول و قواعد ارتباطات میان فردی و در نتیجه اقتباس اصول ارتباطات جمعی است  بوده‌ایم. حاصل این تحقیق مفاهیم محوری ارتباطات میان فردی، طبقه‌بندی هنجاری از مفاهیم ارتباطات میان فردی و نقشه مفهومی ارتباطات میان فردی خواهد بود.

واژگان کلیدی: ارتباطات میان فردی، معاشرت، کتاب العشره، احادیث، معناشناسی.

العنوان: العلاقات بین الأشخاص بمواصفات شیعیّه: دراسه حاله کتاب العِشره فی وسائل الشیعه

الأستاذ المشرف: الدکتور قانع

الأستاذ المساعد: الدکتور همایون

الباحث: علی دهقان منشادی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والثقافه والإعلام

الخلاصه: ثمه ترابط مباشر بین علاقات شیعه أهل البیت«علیهم‌السلام» و ما روی عنهم حول العِشره. تحظی العِشره بمکانه متمیزه فی الإسلام فما جاءنا من توصیات الله تعالی لأنبیائه فی اتّباع السلوک الحسن واتّخاذ القول اللیّن عند مواجهه الأعداء وتأثیره علی الجمهور، یوحی بأهمّیتها البالغه فی مخاطَبَتِهم للناس. نعتقد بأن کلام الائمه یمتاز برمزیّه وقداسه خاصه کما هو الأمر بالنسبه إلی کلام الله تعالی، فعلی هذا الأساس یصعب الکشف عن مضمون هذا الکلام المقدّس والمرمَّز ولا ینبغی التمسک بأیّ ذریعهٍ لذلک. یعتبر علم المعانی (سیمنطیقا) منظومه دینامیکیه من الأدوات المفیده لمعرفه المعانی التی تستخدم للکشف عن معانٍ تطبق فی النصوص الغامضه و المقدّسه أو إذا ما تکونت تلک النصوص من معانٍ و بطونٍ عدیده. علی أساس تلک البطون یقترح هذا العلم الطریقه المناسبه والمتلائمه مع النص لکشف المعنی حتی یُسهِّل علینا الوصول إلی المعانی العمیقه. فباستخدام هذه الأداه قمنا بکشف معنی الأحادیث المقدسه والمکتنفه بالأسرار و أبطُنها الخفیّه وذلک بسبب تلائم هذا العلم مع الروایات.

یتکوّن هذا البحث من ثلاثه أضلع کمثلث: قسم یتمحور حول نظریات العلاقات بین الأشخاص، والآخر حول المواضیع والمدارس والمجالات السیمنطیقیه والقسم الثالث الذی یعتبر میدان البحث وهو جمع مئات الروایات من کتب الشیعه الأربعه التی تم تدوینها فی کتاب العِشره من وسائل الشیعه. نهدف فی هذا البحث إلی تعریف العِشره علی أساس الأدب الإسلامی والوطنی من أجل تقدیم التحلیل الدقیق للباحثین، وتعمیق مفهوم العِشره کمفهوم دینیّ و توصیه المعصومین الرئیسه فی منظومه التعالیم الإسلامیه، و أخیراً معرفه مبادئ وقواعد العلاقات بین الأشخاص واستنتاج أصول الإعلام الجماهیری نتیجه لذلک. ولقد أنتج هذا البحث فی تقدیم المفاهیم المحوریه فی العلاقات بین الأشخاص، والتصنیف المعیاری للمفاهیم الخاصّه بهذا النوع من العلاقات وخارطتها المفهومیه.

المفردات الأساسیه: العلاقات بین الأشخاص، العِشره، کتاب العِشره، الروایات، علم المعانی (سیمنطیقا).

Abstract:

Shia communication has a direct relationship with the Hadiths narrated by the Infallibles (Peace Be Upon Them) about Mu’asharah. Mu’asharah has a special status in Islam and even Allah’s recommendation to his prophets to adopt proper tone and etiquette of expression and the influence that the observance of these has on the audience when facing the enemies illustrate its importance. We believe Words of the Infallibles also carry a certain mystery and sacredness as the Words of God. Meanwhile, the act of recognizing the meaning of sacred and mystified words is difficult and is not valid by every tool. Also, the “Semantics” is dynamic set of Tools for understanding the meaning. The use of this set of tools is for a text which is multi-layered, mystified and sacred. In various situations the “Semantics” finds an appropriate method for discovering the meaning in accordance with the type of the text, so it could grasp the depth of meaning by taking all the existing layers in to account. Therefore, because of appropriateness of the method, we have turned to the sacred and mystified Hadiths by Semantics and tried to discover the invisible layers of meaning.

This study is as a triangle in which interpersonal communication theories form the first side, The “Semantics” schools and semantic domain form the second side and hundreds of hadiths from the Shia quaternary collected in Al-‘Ishrah Book form the third side.

We have followed the definition of association using Islamic and indigenous literature in order to provide more accurate analysis for other researchers, deepening the religious meaning of Mu’asharah as the Infallibles’ key recommendation to the Shiites in religious teaching system, discovering of some principles and rules of interpersonal communication and thus extracting principles of mass communication in this study. The result of this study will be interpersonal communication core concepts, normative classification of interpersonal communication concepts and conceptual map of interpersonal communications.

Keywords: Interpersonal communication, Mu’asharah in Al-‘Ishrah Book, Hadiths, The “Semantics”.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Continious M.A Thesis in Islamic Studies and Culture and Communication field (policy making studies area)

Shia Interpersonal Communication:

Case Study of Al-‘Ishrah Book of Wasa’el Al-Shi’a

Supervisor:

ph.D Ahmad Ali Ghane’

Advisor:

ph.D Mohammad Hadi Homayoun

Student:

Ali Dehghan Manshadi

August 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر