پایان‌نامه: تشیع در کوفه با تأکید بر نقش خاندان صوحان

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف ­اسلامی­ و فرهنگ و ارتباطات

پایان­‌نامه دوره کارشناسی­ ارشد تاریخ تشیع

تشیع در کوفه با تأکید بر نقش خاندان صوحان

استاد راهنما:

دکتر ستار عودی

محمودمطهری­‌نیا

زمستان۱۳۸۶

چکیده

بازخوانی تاریخ صدر اسلام  تا حدود سال ۶۰ هجری در شهر کوفه از زاویه بررسی زندگی و فعالیت های تاریخ سازان آن دوره و نیز  شناسایی خاندان صوحان به عنوان یاران نزدیک حضرت علی علیه السلام هدف رساله حاضر است.

شهر کوفه یکی از شهرهایی است که از بدو تأسیس می­توان حضور شیعیان را در آن مشاهده نمود. در تأسیس و بنای این شهر شیعیان نقش ممتازی داشتند و در مقاطع مختلف تاریخ کوفه شاهد جنبش­های متعدد شیعی بوده است.پایتختی کوفه در دوره حکومت امیر مومنان علی علیه السلام اولین نقطه عطف جدی این جریان­های شیعی به شمار می­آید.فعالان شیعه، گاه به صورت انفرادی ایفای نقش می­نمودند و گاه اعضای متعددی از یک خانواده همراه با هم در خدمت اهل بیت علیهم السلام قرار می­گرفتند. یکی از این خانواده­ها، خاندان صوحان است.

صوحان سه فرزند به نام­های زید،صعصعه و سیحان داشته که هرسه علاوه بر حسن شهرت و توانایی فوق العاده در امر خطابه، از جمله یاران نزدیک و ابدال امیر مومنان علی علیه السلام بوده­اند. زید و سیحان در جمل شهید می­شوند و صعصعه تا اواخر دوره معاویه زنده مانده بود. بر اساس نتایج حاصل از  رساله حاضر، این سه برادر در  جریان­های مربوط به ولایت و حکومت حضرت علی علیه السلام حضوری فعال و نقشی موثر داشته­اند.

واژگان کلیدی

علی بن ابی طالب علیه السلام، صعصه بن صوحان، زید بن صوحان،سیحان بن صوحان، کوفه.

العنوان: التشیع فی الکوفه و دور آل صوحان

الباحث: محمود مطهری نیا

الأستاذ المشرف: الدکتور ستار عودی

الأستاذ المساعد: الدکتور محمد هادی همایون

الفرع الدراسی: تاریخ التشیع

الخلاصه

ترمی هذه الأطروحه إلی إعاده قراءه تاریخ صدر الإسلام إلی حوالی السنه ۶۰ الهجریه فی الکوفه عن طریق دراسه حیاه و نشاطات صناع تاریخ تلک الحقبه و کذلک التعریف بآل صوحان باعتبارهم من أقرب أصحاب الإمام علی علیه السلام.  تعدّ الکوفه إحدی المدن الّتی یمکن مشاهده حضور الشیعه فیها منذ تأسیس هذه المدینه. لقد کان للشیعه دور متمیز فی بنائها و شهد تاریخ الکوفه فی مراحله المختلفه حرکات و انتفاضات شیعیه متعدده. تعتبر الکوفه منذ أن أصبحت عاصمه الخلافه فی فتره حکم أمیرالمؤمنین علی علیه السلام أوّل نقطه إنطلاق جاده لهذه التیارات و الحرکات الشیعیه. إن نشطاء الشیعه کانوا أحیاناً یؤدّون دورهم بصوره إنفرادیه و أحیاناً کان أعضاء من الأسره الواحده تقوم مع بعضها البعض بخدمه أهل البیت علیهم السلام و إحدی هذه الاسر هی آل صوحان.

کان لصوحان ثلاث أبناء: زید، صعصعه و سیحان حیث کان الثلاث إضافه إلی الشهره الحسنه والقدره الفائقه فی الخطابه من ضمن الأبدال و الأصحاب المقرّبین لأمیرالمؤمنین علی علیه السلام.استشهد زید و سیحان فی واقعه الجمل و ظلّ صعصعه حیاً حتّی أواخر حکم معاویه.علی ضوء النتائج الحاصله من هذه الاطروحه، فقد کان لهؤلاء الإخوه الثلاث حضور فاعل و دور مؤثر فی الأحداث المتعلّقه بولایه و حکومه الإمام علی علیه السلام.

الکلمات و المصطلحات الأساسیه: الشیعه، علی بن أبی طالب علیه السلام، صعصعه بن صوحان، زید بن صوحان، سیحان بن صوحان، الکوفه.

Abstract

Reviewing the early history of Islam, up to 680(A.D.) in Kufah concerning the life and activities of the history makers of that period and identifying the Suhans` household as close companions of Imam Ali (P.B.U.H) are aimed in this dissertation.

Kufah is one of cities that Shias have inhabited in since its establishment. In establishing and constructing this city, Shias had an out standing role and Kufah has witnessed various Shiite movements in different junctures of its history. Kufah as the capital city in the period of Imam Ali (P.B.U.H) ruling is a turning point in the life of these Shiite movements. Shiite activists sometimes performed their roles individually and at times members of a family together served for the holy household of prophet Mohammad (P.B.U.H).The Suhan`s household was one of these families. Suhan had three sons, Zeid, Sasa`ah and Seyhan, who were all well reputed as well as good speech makers.They and were close companions of Imam Ali (P.B.U.H). Zeid and Seyhan were martyred in Jamal War and Sasa`ah lived up to the of Moaviah ruling. Based on the  thesis results of the study, these three brothers had an active role and presence in events related to Imam Ali`s Wilayah and state.

Key words: Shia, Kufah, Ali Ibn Abi Taleb, Seyhan Ibn Suhan, Zeid Ibn Suhan, Sasa`ah Ibn Suhan

IMAM SADIQ UNIVERSITY

Islamic Studies, Culture and Communication Coolege

Shia In Kufa and The Role of Suhan’s Family

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in History of Shi’a

Mahmood Motahhari Nia

Supervisor:

Dr. Sattar Oodi

Tehran, winter 2008

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر