پایان‌نامه: تعیین قیمت بهینه برق در تهران بر اساس مدل رمزی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی واقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد

تعیین قیمت بهینه برق در تهران بر اساس مدل رمزی

استاد راهنما:

دکتر داوود منظور

استاد مشاور:

دکتر حجت‌الله عبدالملکی

دانشجو:

حمیدرضا حاجی‌بابائی

شهریور۱۳۹۱

چکیده:

انرژیبرقجزءنیازهایضروریودربرخیمواردبدونجایگزینی استکهازمهمترینابزارکشورها برایرسیدن بهتوسعهپایدارمی‌باشد. برقبهواسطهامکانتولیدمقرونبهصرفه،تعددراههایتولیدوآلوده نکردنمحیط زیست،رقیبحاملهایانرژیهیدروکربوریوجانشینآنهادردهه‌هایبعدیاست. همچنین از آنجایی که بخش عمده تولید و مصرف جامعه­ی ما مربوط به دولت است، قیمت­گذاری­های دولت تاثیر به سزایی برروی بخش تولید، مصرف­کننده و به طور کلی برروی رفاه جامعه دارد.

بخش تولید با نوسانات شدید نفتی و تغییرات مخارج دولت همچنین وجود رقبای خارجی سرسخت، همواره شرایط سختی را داشته است. شرایط تورمی حاصل از بیماری هلندی و عادت به نظام یارانه­ای مصرف کنندگان را نسبت به قیمت­ها حساس کرده است. با توجه به شرایط فوق تعیین قیمتی که رفاه مصرف کننده و بنگاه­ها را حداکثر کند ضروری به نظر می­رسد.

یکی از روشهای متداول اقتصادی برای تعیین قیمتهای بهینه استفاده از تابع رفاه اجتماعی و حداکثر کردن آن است. بر اساس این روش با تخمین ضرایب رگرسیونی و بیشینه‌کردن تابع رفاه قیمت‌های بهینه به دست می­آید. دراین تحقیق ما از میان روشهای موجود روش رمزی را برای تعیین قیمت بهینه انتخاب کرده‌ایم. از آنجایی که فرض می­شود تابع تقاضا به شکل کاب داگلاس باشد ضرایب استخراج شده همان کششهای قیمتی می­باشند لذا در ضمن بحث تاثیرات تغییرات قیمتی بر رفتار تقاضا کننده به دست می­آید.

واژگان کلیدی: قیمت‌گذاری بهینه، مدل رمزی، تعرفه برق

الخلاصه:

تکون الطاقه الکهربائیه من الحاجات الاساسیه و بعضا دون النیابه و هی من اهم وسائل البلاد لتنال الی الترقی الصامد. تنوب الکهرباء لاجل امکان الانتاج المنصف، تعدد الطرق للإنتاج، عدم تلوث البیئه، منافس لحمله الطاقه “هیدروکربوری” فی العقود الآتیه. من جانب آخر حیث ان القسم الرئیسی للانتاج و للاستهلاک فی مجتمعنا یتعلق بالحکومه، فیؤثر تسعیر الحکومه تاثیرا هاما فی الانتاج و رفاهیات المجتمع و راحته.

إن قسم الانتاج قدصاحب مع تذبذبات بترولیه و تغیرات تکالیف الحکومه و المنافسین الخارجیین و سبب الی المقتضیات الصعبه. قداهتم المستهلکون الی الاسعار بواسطه التضخم الذی ناجم عن المرض الهولندی و الاعتیاد الی نظام التموین (نظام الدعم الحکومی) . لهذا إن التسعیر امر ضروری لیوفر رفاهیه المستهلکین و المؤسسات التجاریه.

توجد اسالیب مختلفه لتعیین أسعار الاحسن و إحدی منها: تمتع بالرفاه الاجتماعی و تصعیده.علی أساس هذا الأسلوب، تکتسب راحه الأسعار الاحسن من تقدیر المعاملات الخوارزمیه و تکرار الداله الریاضیه. فی هذه الدراسه قدإخترنا اسلوبا مشفریا بین الأسالیب الراهنه لتعیین السعر. حیث انه یفترض اذا یکون تابع الطلب بصوره دوغلاس فتکون ضرائب مستخرجه ‌هی المرونه السعریه علی هذا الأساس تنشأ التغیرات السعریه من تصرف المستهلک.

الکلمات الرئیسیه: أحسن تسعیر، النموذج المشفره، تعرفه الکهرباء.

 

 

Abstract:

In developing countries electricity power is not only used for energy’s demand responding, but also an essential element of developing. Furthermore the government pricing has comprehensive effect on economy of developing countries due to huge ratio of their governments.

Welfare maximizing is one of the most prevalent method for optimal price detection. As Ramsey rule (which is derived from welfare maximizing) is used in increasing return to scale situations it would be proper for natural monopoly position (that exist in electricity market).

Elasticity and marginal cost is required to use Ramsey rule therefore we use Philippine rule to determine elasticity and we use average cost to detect marginal cost. Using these two numbers will eventually result in Ramsey prices.

Finally we will drive that electricity prices should increase while steps differences should decrease.

Keywords: optimal pricing, Ramsey model, electricity prices.

 

 

 

IMAM SADIQ UNIVERSITY

Presented for the Degree of Master of Art in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Regional electricity pricing with Ramsey approach (Tehran case study)

Supervisor:

  1. Manzour, Ph.D

Advisor:

  1. Abdolmaleki, PhD

Student:

  1. R. Hajibabaei

September 2012

 

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تعیین قیمت بهینه برق در تهران بر اساس مدل رمزی”