پایان‌نامه: طراحی الگوی بلندمدت سرمایه‌گذاری در بازار تجدید‌ساختاریافته صنعت برق کشور: رویکرد پویایی سیستمی و بهینه‌یابی

رایگان

توضیحات

 

دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دکتری

 

طراحی الگوی بلندمدت سرمایه‌گذاری در بازار تجدید‌ساختاریافته صنعت برق کشور: رویکرد پویایی سیستمی و بهینه‌یابی

دانشجو: حسین رضائی

استاد راهنما: آقای دکتر منظور

استادان مشاور:

آقای دکتر احمدیان

آقای دکتر شاهمرادی

تیر ۱۳۹۱

 

چکیده:

درفضای تجدیدساختار یافته صنعت برق، از دغدغه های مهم مدیریت شبکه، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های کافی برای تامین مطمئن برق است. با توجه به این که در این فضا، قیمت در قالب سازوکار بازار تعیین می شود، سرمایه‌گذاران با توجه به پیش بینی خود از روند قیمتهای آتی بازار برق و سود انتظاری حاصل از آن، به ارزیابی سودآوری سرمایه‌گذاری در این صنعت پرداخته، نوع فن‌آوری مورد استفاده را انتخاب می کنند. پیچیدگی این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در فضای رقابتی و غیر متمرکز انتظار می‌رود نوسانات قیمت و سایر مخاطرات اقتصادی تشدید ‌شود. طبعا در این شرایط می‌بایست از مدلهای پویا و تصادفی جهت ارزیابی و تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری در تولید  برق استفاده شود. رویکرد پویایی سیستمی از جمله این روشهاست که در این رساله با استفاده از آن بازار برق ایران در شرایط تجدیدساختار‌یافته شبیه‌سازی شده است. مدل پویایی‌سیستمی در این رساله از شش زیرمدل ارزیابی سودآوری سرمایه‌گذاری، فرآیند درخواست مجوز، سرمایه‌گذاری وزنجیره ظرفیت، زیرمدل پویایی سیستمی تقاضا، قیمت بازار برق و در نهایت زیرمدل تولید تشکیل شده است . تغییر در قیمت سوخت نیروگاه‌ها متغیر سیاستی مدل است. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده ار نرم افزار پاورسیم نشان می‌دهد پس از اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاهها مجموع ظرفیت نصب شده کل نیروگاهی در پایان دوره نسبت به پیش از اجرای آن کاهش می‌یابد. ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های گازی و بخاری در پایان دوره به ترتیب، بیشترین کاهش را خواهند داشت. از طرف دیگر ظرفیت ایجاد شده نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، برق‌آبی و تجدیدپذیر افزایش می‌یابند.به دلیل اینکه قیمت تعیین شده در شرایط کنونی به صورت دستوری تعیین می‌شود و متعاقب آن عرضه و تقاضا نیز با توجه به این قیمت دستوری شکل گرفته‌اند. قبل از اجرای مدل پویایی سیستمی سعی شده است قیمت سایه ای انرژی الکتریکی در یک مدل بهینه یابی تعیین شود. این مدل بر اساس اطلاعات صنعت برق در سال ۱۳۸۶ با استفاده از نرم افزار گمس اجرا شد و قیمت سایه ای به دست آمده به عنوان قیمت اولیه در مدل پویایی سیستمی مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه:

تجدیدساختار صنعت  برق، بازار برق، پویایی سیستمی، قیمت برق،  عرضه، تقاضای برق

العنوان:محاکاه سوق الکهرباء فی اجواء اعاده هیکله صناعه کهرباء البلد باستخدام نهج دینامیه النظام

الباحث : حسین رضائی

الأستاذ المشرف : الدکتور داوود منظور

الأستاذان المساعدان : الدکتور مجید أحمدیان و الدکتور أصغر شاهمرادی

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

فی أجواء إعاده هیکله صناعه الکهرباء، واحده من أهم اهتمامات إداره شبکه الکهرباء هی خلق استثمارات کافیه لتوفیر الکهرباء بشکل یعتمد علیه. باعتبار أن السعر یتم تحدیده من قبل آلیه السوق، یقوم المستثمرین بتقییم ربحیه الاستثمار فی هذه الصناعه وفقاً لتوقعاتهم الخاصه حول الأسعار المستقبلیه لسوق الکهرباء فضلاً عن العائد المتوقع ، و بعد ذلک یتم تحدید التقنیه المناسبه.فی هذه الأجواء التنافسیه واللامرکزیه، من المتوقع تکثّف تقلبات الأسعار والمخاطر الاقتصادیه الأخرى ، و هذا ما یزید فی تعقّد هذه المسأله. لذلک یجب علینا استخدام النماذج الدینامیکیه والعشوائیه لتقییم المشاریع الاستثماریه فی مجال إنتاج الکهرباء و اتخاذ القرارات حول هذه المشاریع. نمط دینامیه النظام هو واحد من هذه الأسالیب التی أستخدمت فی هذه الأطروحه لمحاکاه سوق الکهرباء الإیرانی فی أجواءإعاده هیکله هذه الصناعه.نموذج دینامیه النظام فی هذه الأطروحهیتکون من سته نماذج فرعیه هی: نموذج تقییم ربحیه الاستثمار، عملیه الحصول على الترخیص، الاستثمار و سلسله السعه، النموذج الفرعی لدینامیه نظام الطلب، سعر الکهرباء فی السوق و النموذجالفرعی للإنتاج. و قد تم اختیار عنصر التغییر فی أسعار وقود محطات أنتاج الطاقه الکهربائیه بعنوان متغیر الخطه فیالنموذج. و بعد استخدام برنامج ” باورسیم ” لتشغیل هذا النموذج، فقد بینت النتائج أن بعد تعدیل أسعار الوقود لمحطات إنتاج الطاقه الکهربائیه، قد انخفض إجمالی القدره المرکبه فی نهایه الفتره. و یعود معظم هذا الانخفاض إلى المحطات الغازیه و البخاریه. و من ناحیه أخرى فإنّالنتائج تشیر إلی أنّ السعه المرکبه لمحطات الدوره المرکبه و الکهربائیه و الطاقات المتجدده سوف تزداد.و باعتبار أن السعر فی هذه الأجواءیتم تحدیده من قبل الحکومه، وسوف یتم تحدید العرض والطلب وفقاً لهذا السعر أیضاً، حاولنا تحدید السعر الوهمی قبل تشغیل نموذج دینامیه النظام. وقد تم استخدام بیانات صناعه الکهرباء لسنه ۱۳۸۶ مع برنامج ” جومیز ” لتشغیل هذا النموذج فضلاً عن استخدام السعر الوهمی کسعر أوّلی فی نموذج دینامیه النظام.

الکلمات الأساسیه : سعر سوق الکهرباء ، صناعه الکهرباء ، إعاده الهیکله ، دینامیه النظام

 

 

Abstract:
In Restructuring electricity industry, the major concern of network management is to provide adequate investmentreliability electricity. becausein Restructuring electricity industry price is determined by the market mechanism, investors assess the profitability of the industry and the type of technology, according to their predictions of the future electricity market prices and the expected benefits of its investments. This complexity is due to the fact that in competitive and decentralized situations, we expect price volatility and other risks economy become worsened. Naturally,in this situation the dynamic and stochastic models must be used to evaluate and make decisions on investment projects in electricity industry. In this thesis, electricity market in restructuring situationis simulated with system dynamics, the model of this paper contains of six system dynamics submodels: (1) the profitability assessment, (2)capacity acquisition, (3)investment and capacity vintage, (4)demand, (5)electricity market price and (6) production scheduling. In this model, fluctuation in fuel price is policy variable. The results of the model,using the POWERSIM software, shows after correcting price of power plants fuel, total installed capacity at the end of the simulated period will be decreased. Gas and steam power plant at the end of the period, will have the greatest decreasein installed capacity, respectively. Also, the capacity of the combined cycle power plants, hydroelectric and renewable will raise. Before the implementation of system dynamics model, wedetermine shadow price of the electrical energy in an optimization model. This model was run with GAMS software in 2007by the use of the electric powerindustry of data and the shadow price calculated in optimization model is used as a initial price in system dynamics model.

Keywords:Restructuring electricity industry, shadow price, system dynamics, optimization approach, power market

 

 

ATHESIS

Presented For The Degree Of Phd Of Science

In Economics Science

Faculty Of Islamic Studies And Economics Science

Modeling And Policy Simulation Of  Long Run of  Restructured Electricity Market Of Iran:Hybrid System Dynamics And Optimization Approachs

STUDENT:

Husayn Rezaee

Supervisor:

DrDavood Manzoor

Advisor:

DrMajid Ahmadian

Dr Asghar Shahmoradi

July2012

 

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: طراحی الگوی بلندمدت سرمایه‌گذاری در بازار تجدید‌ساختاریافته صنعت برق کشور: رویکرد پویایی سیستمی و بهینه‌یابی”