پایان‌نامه: المجالس المحلیه فی القانون الإداری لإیران وفرنسا

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش حقوق عمومی

استاد راهنما:

دکتر توکل حبیب­‌زاده

 

استاد مشاور:

دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی

دانشجو:

محمدعلی ­فراهانی

مهر ۱۳۹۱

چکیده

بی­تردید یکی از راه­های شناسایی دقیق یک نظام حقوقی شناخت جایگاه و وظایف و ویژگی­های نهادهای حقوقی تشکیل­دهنده آن نظام خواهد بود. یکی از ارکان مهم نظام حقوقی یک کشور نظام اداری آن است که می­تواند نقش مهمی در رضایتمندی عمومی و ارتقای آن ایفا نماید. بنابراین شناخت نوع نظام اداری یک کشور و تلاش برای رفع نواقص و تقویت محاسن آن در افزایش سطح رضایتمندی عمومی تأثیر بسزایی خواهد داشت.

از جمله ارکان تشکیل دهنده نظام اداری در سیستم­های اداری غیرمتمرکز شوراهای محلی هستند. به عبارت دیگر شوراها جزیی از نظام عدم تمرکز اداری می­باشند که برهمین اساس ویژگی­ها و مخصصه‌هایی دارند. وجود یا عدم هریک از این ویژگی­ها این نهاد را در عملکرد بهینه خود کمک نموده و یا آن را از کارایی مطلوب دور می­سازد. از این رو بر آن شدیم تا در این نوشتار نگاهی بیاندازم ابتدائا به نظام اداری از حیث عدم تمرکز و ارتباط شوراهای محلی با این نوع از نظام اداری, در ثانی به بررسی ساختار شوراهای محلی در حقوق اداری ایران و فرانسه(به عنوان کشوری که به نوعی الگوی تأسیسات حقوقی امروزین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می­شود و در موضوع مورد بحث بسیاری از آزموده­ها را آزموده است) بپردازیم از حیث تاریخچه و انواع و در آخر وضعیت, وظایف و اختیارات این نهاد را در این دو کشور با عنایت به مطالب مطروحه در بخش ابتدایی مورد ارزیابی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: عدم تمرکز، شوراهای محلی، حقوق اداری

 

.

 

 

العنوان: المجالس المحلیه فی القانون الإداری لإیران وفرنسا

الأستاذ المشرف: الدکتور توکل حبیب زاده

الأستاذ المساعد: الدکتور منوچهر طباطبائی مؤتمنی

الطالب: محمد علی کنگرانی فراهانی

الفرع الدّراسی: الدراسات الإسلامیه والقانون

الخلاصه:

تعتبر معرفه موقف المنظّمات القانونیّه المکوّنه للنظام القانونی ومهمّات هذه المنظّمات ومؤشّراتها من طرق المعرفه الدقیقه للنّظام القانونی. فالنّظام الإداری یعدّ من الأعمده الهامّه لنظام البلد القانونی بماله من دورٍ هامٍّ فی رضی العامّه ورقیّه. ومن ثَمّ تؤثّر معرفه نوع نظام البلد الإداری والمحاوله لإصلاح عیوبه وتعزیز فوائده تأثیرًا کبیرًا علی زیاده رضی العامّه.

تعدّ المجالس المحلیّه من العناصر المکوّنه للنّظام الإداری فی الأنظمه الإداریه اللامرکزیه. وبعباره أخری تعتبر المجالس جزءً من النظام الإداری اللامرکزی و لها مؤشّرات علی هذا الأساس. فوجود کلِّ واحد من هذه المؤشّرات أو عدمها یساعد هذه المنظّمه فی جوده عملها. تمّت المحاوله فی هذا البحث أوّلًا لإلقاء نظره علی النظام الإداری من حیث اللامرکزیه وعلاقه المجالس المحلیه بهذا النوع من الأنظمه الإداریه وثانیًا دراسه هیکله المجالس المحلیه فی القانون الإداری لإیران وفرنسا (البلد الذی یُعتبر نموذجًا للبُنیات القانونیه الحالیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه و الذی خضع فی الموضوع المبحوث عنه لکثیرٍ من الاختبارات) من حیث مجمل هذه المنظمه التاریخیه وأنواعها وفی الختام دراسه مهمّات هذه المنظّمه وخیاراتها فی هذین البلدین بالترکیز علی المطالب المعروضه فی القسم الأوّل.

الکلمات الرئیسه: اللامرکزیه، المجالس المحلیه، القانون الإداری.

 

 

Abstract

Undoubtedly one of the most accurate ways to identify a legal system is the recognition of the status, functions and features of legal institutions which form that system. One of the important elements of a country’s legal system is its administrative system that can play an important role in promoting the general satisfaction. Thus, identifying the administrative system of a country and trying for fixing defects and enhancing its benefits have a considerable impact on increasing the level of public satisfaction.

Local councils are among the constituent elements of the administrative system in decentralized administrative systems. In other words, the councils are parts of the decentralized administrative system that have qualities and properties. Presence or absence of each of these features will help this institution in optimal performance or make it far from ideal performance. Hence, in this paper, we decided to firstly take a look at administrative system in terms of decentralization and local councils association with this sort of administrative, and secondly review the structure of local councils in Iran and France (As a country which is the model for Islamic Republic of Iran’s legal system in modern legal infrastructure and in the subject matter is tried and tested many times) administrative law in terms of history and types. Lastly, Status, functions and powers of this institution in the two countries according to the materials presented in the first part will be evaluated.

 

Key words; Decentralization, Local councils, Administrative law.

 

 

Imam Sadiq University(A.S)

Faculty of Islamic Studies and Law

A thesis Presented for the Degree of master in the

Private Law

Les conseils locaux dans le droit administratif de l’Iran et la France

Supervisors:

Dr. Tavakkol Habibzadeh

Advisors:

Dr. Manoochehr Tabatabaei Motameni

Authour:

Mohammad Ali Farahani

September 2012

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر