پایان‌نامه: عفاف اسلامی در ارتباطات انسانی و بازتاب آن در سیاست های اعلامی سینما و سیما در جمهوری اسلامی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

عفاف اسلامی در ارتباطات انسانی و بازتاب آن در سیاستهای اعلامی سینما و سیما در جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکتر ناصر باهنر

استاد مشاور: دکتر محمدهادی همایون

دانشجو: سید عبدالرسول علم الهدی

اسفند ۱۳۸۹

چکیده

عفاف که یکی از آموزه های دین مبین اسلام است در همه سطوح ارتباطات انسانی گسترده است و حجاب بعنوان مهمترین نماد آن در ارتباطات اجتماعی انسان ها ظهور یافته است. از آنجایی که وجود عفاف با وجود ایمان رابطه مستقیمی دارد، وجود عفاف و حجاب در یک جامعه نشان دهنده تقید آن جامعه به آموزه های اسلامی است. موضوع حجاب از همان سال های ابتدایی انقلاب اسلامی تا کنون بعنوان یکی از مسائل مهم فرهنگی در رأس دغدغه های مسئولین فرهنگی نظام قرار دارد. رسانه ملی بعنوان ابزار اصلی رسانه ای انقلاب اسلامی که از حیث گستردگی مخاطب و حجم عظیم تولید پیام در بین رسانه های دیگر حائز رتبه اول است و سینمای جمهوری اسلامی ایران که از جذابیت‌های خاص بصری بهره می برد، مسئولیت خطیری در جهت حفظ و ترویج ارزشها و هنجارهای اسلامی دارند. تحقیقات پیشین نشان می دهد که تولیدات هنرهای نمایشی در تلویزیون و سینما به ارائه تصویری ضعیف و در برخی اوقات نادرست از عفاف و حجاب پرداخته است. این اشکال می تواند از سه جهت مورد بررسی قرار گیرد، ۱) سیاست های اعلامی و نظارتی در موضوع عفاف و حجاب نارسا باشد. ۲) اقتضای فیلم سازی و تصویر سازی چنین باشد. ۳) بینش کارگردان در مورد عفاف و حجاب و به تصویر کشیدن آن مورد اشکال باشد. در این پایان نامه به دلیل اول پرداخته و بعد از بازشناسی عفاف در ارتباطات انسانی و توجه به رابطه دین و رسانه و نظریه های هنجاری رسانه بعنوان چارچوب تئوریک پایان نامه به سیاست‌های اعلامی در موضوع عفاف و حجاب از اسناد بالادستی تا سیاست های رسانه ملی و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته‌ایم. نتایج تحقیق که برآمده از تحلیل درونی و مقایسه ای سیاست هاست، نشان می دهد در رسانه ملی هر چند سیاست‌ها بطور جزئی‌تر به این موضوع پرداخته‌اند اما بطور جامع به همه آموزه های عفاف اسلامی توجه نشده و در سینما به اندازه یک بند بسنده شده و هیچ ضوابط نوشته شده ای در دست ناظران وجود ندارد. در پایان به پیشنهاد سیاست های عفاف و حجاب در فیلم سازی در دو سطح تولیدی-نظارتی و مدیریت تولید، پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

ارتباطات انسانی، اسلام، عفاف،  سینما، تلویزیون، سیاستگذاری، جمهوری اسلامی ایران

چکیده عربی

الخلاصه

إن العفاف هو من تعالیم الإسلام و منتشر فی کل مستویات العلاقات الإنسانیه و برز الحجاب کأهم رمزٍ لها فی العلاقات الإجتماعیه الإنسانیه. و لأن هناک علاقه مباشره بین العفاف و الإیمان، فالعفاف و الحجاب دلیل علی التزام المجتمع بتعالیم الإسلام. منذ انتصار الثوره الإسلامیه، مسئله الحجاب، هی من أهم المسائل ذات الأولویه للمعنیین بالشؤون الثقافیه. لقد حاز الإعلام الوطنی کالأداه الرئیسه الإعلامیه للثوره الإسلامیه المرتبه الأولی بین سائر وسائل الإعلام، والذی یتمتع بأکثر جمهور و الحجم الهائل من انتاج الرسالات، و إن علی السینما الإیرانیه التی تستخدم الجاذبیات البصریه الخاصه، مسؤولیه کبیره فی حفظ و نشر القیم و القواعد الإسلامیه.

تظهر الدراسات المنجزه سابقاً أن إنتاجات الفنون المسرحیه فی التلفزیون و السینما قامت بتقدیم صوره ضعیفه و أحیاناً خاطئه عن العفاف و الحجاب. یمکن دراسه هذه الصور بثلاثه طرق: ۱- السیاسات المعلنه عنها و السیاسات الرقابیه فی هذا الموضوع تکون ناقصه ۲- یتطلبها انتاج الأفلام و الصور ۳- رؤیه المخرج حول العفاف و الحجاب و تصویرها لم تکن صحیحه. قمنا فی هذه الأطروحه بدراسه السبب الأول و السیاسات المعلنه عنها حول العفاف و الحجاب فی الوثائق الحکومیه و سیاسات الإعلام الوطنی و المساعدیه السینمائیه لوزاره الثقافه و الإرشاد الإسلامیه بعد دراسه عن العفاف فی العلاقات الإنسانیه و انتباها إلی علاقه الدین و الإعلام و النظریات المعیاریه لوسائل الإعلام کالإطار النظری لهذه الأطروحه. تظهر نتائج الأبحاث والتی أنتجت من التحلیل الداخلی و التطبیقی للسیاسات، أنه مع أن سیاسات الإعلام الوطنی رکزت علی هذا الموضوع بشکل جزئی، لکن لم تلتفت إلی کل تعالیم العفاف الإسلامی و فی السینما أیضا لا توجد قواعد مکتوبه عند المراقبین و اکتفی ببند واحد فقط. و فی النهایه درسنا اقتراحات  سیاسات العفاف و الحجاب فی صناعه إنتاج الفیلم علی الصعیدین الإنتاجی – الرقابی و إداره الإنتاج.

المفردات الرئیسه: العلاقات الإنسانیه، الإسلام، العفاف، السینما، التلفزیون، وضع السیاسات، الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.

چکیده انگلیسی

Abstract:

Efaf[۱], as one of the teachings of Islam has a widespread presence in all levels of human communication and hijab is one of its outward manifestations in social communication. Since there is a direct relationship faith and efaf, their practice in a society reflect dependence on the Islamic teachings. Hijab has been a basic cultural concern of Iranian authorities from the very outset of the Islamic Revolution. The Iranian TV and radio, also called the national media, takes a prominent role in propagating this culture and the Iranian cinema also has a critical responsibility in this regard. Previous research suggests that the above mentioned media productions have provided a blurred and sometimes false picture of hijab and efaf. This problem can be the result of three factors: 1) declared and supervisory policies on the subject of efaf and hijab are unclear. 2) Films and pictures are essentially defective. 3) The director’s vision about efaf and hijab and their illustration is wrong.

The first reason has been reviewed in the thesis and after recognizing efaf in human communication and the relationship between religion and media and media normative theory as a theoretical framework and the declared policy on the issue of efaf and hijab by upper documents national media policies and the Ministry of Culture and Islamic Guidance Department of cinema. The results obtained from internal and comparative analysis of policies show the lack of a comprehensive consideration of efaf in its purely Islamic character by the national media. In the cinema the situation is even worse since there is merely a single item dealing with the issue in the existing regulations. In the final section of the thesis we have offered suggestions about the observance of efaf and hijab in film-making, both at production and supervision levels.

Key words:

Human communication- Islam- Efaf- cinema- television- policy- Islamic Republic of Iran

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication

Contiouous M.A dissertation of Islamic srudies, culture and communication field Area of policy srudies

Islamic Efaf in Human Communication

And Repercussion in Policies of Cinema & Islamic Republic of Iran TV

Advisor: Dr.naser Bahonar

Consultant: Dr.mohammad hadi Homayon

Student: seyed Abdorasool Alamolhoda

March 2011

[۱] Chastity, modesty, purity

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر