پایان‌نامه:اسلام در برنامه های “پرگار” و “به عبارت دیگر” بی بی سی فارسی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

تحت عنوان

اسلام در برنامه های “پرگار” و “به عبارت دیگر” بی بی سی فارسی

استاد راهنما : دکتر حسن بشیر

استاد مشاور : دکتر محمد هادی همایون

دانشجو : امین امینی صدر

مهر ۹۳

چکیده :

رسانه های جمعی با ورود به عرصه سیاست در فهرست عناصر قدرت قرار گرفته و به عنوان ابزاری در دست دولت ها، برنامه های دولتمردان را پیش می برند. شبکه ی تلوزیونی بی بی سی فارسی یکی از این رسانه ها است که با استفاده از تجهیزات حرفه ای بنگاه سخن پراکنی و حمایت های مالی مناسب دولت انگلیس، توانسته است در مدت کوتاهی تمایل بینندگان شبکه های ماهواره ای را جلب نماید. این شبکه با اختصاص دادن تعداد قابل توجهی از برنامه های خود به موضوعات اسلامی به بازنمایی اسلام پرداخته و در راستای اسلام هراسی و ایران هراسی عمل می نماید. در این پژوهش برای شناخت اسلام از منظر این شبکه دو برنامه ی “پرگار” و “به عبارت دیگر” را با روش چارچوب سازی مورد بررسی قرار داده ایم. جامعه آماری برنامه ی “پرگار”  به مدت سه سال و نیم و برای برنامه “به عبارت دیگر” به مدت چهار سال می باشد. حجم نمونه شامل ۲۵ برنامه مرتبط با اسلام – ۱۵ برنامه از برنامه ی “پرگار” و ۱۰ برنامه از برنامه ی “به عبارت دیگر”- است که به صورت غیراحتمالی و هدفمند انتخاب شدند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، نظریات شرق شناسی، چارچوب سازی، بازنمایی و برجسته سازی به عنوان چارچوب نظری و رویکردهای اسلام هراسی و ایران هراسی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان می دهد که شبکه ی بی بی سی فارسی میان اسلام و اسلام سیاسی تمایز قائل شده و اسلام سیاسی را پیوندخورده با خشونت و در صورت کسب قدرت مستبد معرفی می کند. نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سیاه نمایی شده و نظریه ولایت فقیه تخریب می شود. نهادهای سیاسی نظام اسلامی مورد هجمه قرار گرفته و جریان های سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه به عنوان چالش بازنمایی می شوند. مهدویت نظریه ای تدوین شده توسط علما و نه برآمده از آموزه های اسلام معرفی شده و یک نظریه غیر سیاسی دانسته می شود. آینده نهاد دینی مرجعیت در خطر معرفی شده و نهاد روحانیت مورد هجمه قرار می گیرد. ارزش های غربی از جمله سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر به عنوان معیار در نظر گرفته شده و اسلام از این منظر مورد ارزیابی قرار می گیرد. حقوق زنان براساس معیارهای غربی مورد مطالبه قرار گرفته و به دیدگاه اسلام در رابطه با هنر هجمه وارد می شود. همچنین در راستای ایران هراسی، جمهوری اسلامی ایران مورد اتهام های گسترده ای- در رابطه با زندان های ایران، فعالیت های هسته ای و حقوق بشر- قرار می گیرد.

مفاهیم کلیدی : اسلام، پرگار، به عبارت دیگر، بازنمایی، بی بی سی فارسی، تحلیل چارچوب سازی، برجسته سازی، شرق شناسی

العنوان: الإسلام فی برنامجَی “برجار” و”بعباره أخری” لقناه بی بی سی الفارسیه

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن بشیر

الأستاذ المساعد: الدکتور محمد هادی همایون

الطالب: امین امینی صدر

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الثقافه و الإعلام

الخلاصۀ: تعتبر وسائل الإعلام بولوجها فی المجالات السیاسیه ضمن عناصر القدره والسلطه، وأصبحت أداه تستخدمها الحکومات فی تنفیذ أعمالها وبرامجها. وتعتبر قناه بی بی سی التلفزیونیه التی تُبث باللغه الفارسیه ضمن هذه الوسائل الإعلامیه؛ حیث تمکنت خلال فتره قصیره من الزمن أن تُلفت انتباه مشاهدی القنوات الفضائیه وذلک باستخدامها الأسالیب المتقدمه فی المحادثات وبثّ الإشاعات، وبدعم إنجلیز المالی وحمایتها المادیه. قد خصّصت هذه القناه عدداً کبیراً من البرامج حول الموضوعات الإسلامیه وقد تطرقت من خلال ذلک إلی تقدیم صوره جدیده من  الدین الإسلامی وسعت إلی تشویه صوره الإسلام وإیران وإلی التخویف منهما. قام هذا البحث بدراسه وتحلیل برنامجَی “برجار” و”بعباره أخری” وذلک للحصول علی معرفه الدین الإسلامی من خلال وجهه نظر هذه القناه. قد تمّ اختیار العیّنات علی أساس ما بُث خلال ثلاث سنوات ونصف من برنامج “برجار” وما بُثّ خلال أربع سنوات من برنامج “بعباره أخری”. تشتمل العیّنات علی ۲۵ برنامج ترتبط بالدین الإسلامی – تم اختیار ۱۵ منها من برنامج “برجار”، والعشره الأخیره من برنامج ” بعباره أخری”، وقد کان الاختیار بصوره هادفه غیر عشوائیه. ومن أجل تحقیق أهداف الدراسه، قد تمّ التطرق فی قسم الدراسه النظریه للبحث إلی دراسه آراء المستشرقین، وعلم التأطیر، و مسأله إعاده تقدیم صوره (للإسلام)، ومسأله الترکیز علی أمور خاصه، ومسأله التخویف من الإسلام وإیران. تدلّ أهمّ النتائج علی أنّ قناه بی بی سی الفارسیه قد وضعت فارقاً بین الدین الإسلامی والإسلام السیاسی(أو السیاسیه فی الدین الإسلامی) وقد قدّمت تعریفاً یدلّ علی أنّ الإسلام السیاسی وثیق الصله بالعنف والظلم، فهو إذا توصّل إلی قدره سیاسیه فإنّه سیتبدّل إلی قوّه مغطرسه مستبدّه. هذا وقد شوّهت صوره الجمهوریه الإسلامیه والثوره الإسلامیه فی إیران ومسأله ولایه الفقیه. إنّها تهاجم الإدارات والمؤسسات السیاسیه فی الأنظمه الإسلامیه، وتعبّر عن الحرکات السیاسیه القائمه علی محور ولایه الفقیه بأنّها تحدیّ. وتری أنّ مسأله المهدویه هی موضوع طرحه العلماء ولم یکن قائماً علی أساس التعالیم الإسلامیه وأنّها موضوع لایمتّ بصله بالسیاسه. وتری مستقبل أصل المرجعیه مستقبلاً یتعرض بالخطر، وتهاجم علماء الدین. إنّها تقوم بتقدیم القیم الغربیه والأروبیه کمسأله العلمانیه، والدیمقراطیه، وحقوق الإنسان معیاراً أساسیّاً وتری بأنّه من اللازم تقییم الدین الإسلامی علی أساس هذا المعیار. إنّها تدرس حقوق المرأه علی أساس المعاییر الغربیه وتهاجم رأی الإسلام فی الفنّ. هذا وقد هاجمت إیران ونظام الجمهوریه الإسلامیه بتهمات واسعه وذلک فی مجال السجون الإیرانیه، والنشاطات النوویه وحقوق الإنسان.

المصطلحات الأساسیه: الإسلام، برنامجی”برجار” و”بعباره أخری”، إعاده تقدیم صوره (للإسلام)، قناه بی بی سی، دراسه علم التأطیر، الترکیز علی أمور خاصه

Abstract:

Through entering the realm of politics, mass media have been included in the list of the elements of power and, as a tool in the hands of governments, advance public officials’ programs. The BBC Persian television network is one of these media that uses the professional facilities of the BBC and the financial support of the British government and has been able, within a short period, to attract viewers of satellite networks. This network devotes a considerable number of its programs to Islamic issues and to representation of Islam, and acts towards creating Islamophobia and Iranophobia. In this research, the two programs “Calipers” and “In Other Words” were studied using the framework method to understand Islam from the viewpoint of this network. The statistical population of the “Calipers” program covers three and a half years, and that of the “In other Words” program four years, of broadcast programs. The sample volume contains 25 programs related to Islam (15 from the “Calipers” and 10 from the “In Other Words” programs) that were selected by using non-probability and purposive sampling techniques. Theories on Orientalism, framework, representation, and highlighting as the conceptual framework, and approaches on Islamophobia, and Iranophobia were used to achieve the goals of the research. Results of the analysis show that the BBC Persian Network differentiates Islam from political Islam and introduces the latter as a political entity linked with violence that, if it comes to power, will be despotic. The Theory of the Islamic Republic and the Islamic Revolution is painted black and the theory of velayat-e faqih is torn to pieces. The political institutions of the Islamic System are attacked and political movements that are based on velayat-e faqih are represented as challenges. Mahdaviat is introduced as a theory theclergy developed and not a teaching of Islam, and it is considered a non-political theory. The future of the religious institution of Marjaiyat is pictured in danger and the clerical establishment is attacked. Western values including secularism, democracy, and human rights are considered the benchmarks and Islam is evaluated from these perspectives. Women’s rights are demanded based on western benchmarks, and Islam’s viewpoint regarding arts is attacked. Moreover, in line with Iranophobia, a wide variety of accusations is leveled against the Islamic Republic of Iran in relation to the prisons in the country, nuclear activities, and human rights.

Keywords: Islam, “Calipers,” “In Other Words,” representation, BBC Persian, framework analysis, highlighting, Orientalism

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and communication

Continuous M.A. Thesis in Islamic Studies and Culture and Communication

Area: Policy Studies

Subject:

Islam in the BBC Persian Programs “Calipers” and “In Other Words”

Supervisor: Professor Hassan Bashir

Advisor: Professor Mohammad Hadi Homayoun

Student: Amin Aminisadr

October, 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر