پایان‌نامه: شبکه­ های اجتماعی مجازی و سبک زندگی مطالعه موردی: جامعه مجازی ایرانیان (کلوب)

رایگان

توضیحات

پایان­نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

شبکه­ های اجتماعی مجازی و سبک زندگی مطالعه موردی: جامعه مجازی ایرانیان (کلوب)

استاد راهنما:

دکتر حسین بشیر

استاد مشاور:

دکتر حسام‌الدین آشنا

نگارش:

محمد صادق افراسیابی

۱۳۹۰

چکیده:

در این پژوهش رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی با برخی از مقوله­های سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش مذکور با این فرض آغاز می­شود که اینترنت و فضای مجازی و به خصوص شبکه­های اجتماعی، امروزه با استقبال فراوانی از سوی جوانان مواجه شده و جوانان، بخش اعظمی از اوقات فراغت خود را در این شبکه­ها سپری می­کنند. در فضای جهانی شدن و با ظهور تکنولوژی­های ارتباطی (اینترنت) یک فضای مجازی در کنار فضای واقعی ایجاد شده است که این دو تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. در همین راستا برای سنجش ارتباط میان این دو فضا اعم از زمانی که افراد به اینترنت اختصاص می دهند و سایر تاثیرات فرهنگی عضویت در شبکه های اجتماعی، از روش پیمایش اینترنتی و ارسال پرسشنامه به صورت آنلاین برای کاربران فعال جامعه مجازی ایرانیان (کلوب) استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی امروزه بخش زیادی از اوقات فراغت جوانان را به خود اختصاص داده است؛ افراد با اهداف متنوعی عضو این شبکه­ها می­شوند که مهمترین این دلایل را سرگرمی عنوان کرده­اند. همچنین عضویت در جوامع اینترنتی تا حدودی بر نمادهای فرهنگی مرتبط با سیک زندگی نظیر نحوه پوشش و نوع محاره افراد اثر گذار بوده است. علاوه بر موارد مذکور شبکه های اجتماعی اینترنتی منجر به تغییراتی در سبک دوستیابی و ازدواج برخی افراد شده اند که این تاثیرات همگی در فصل تحلیل داده ها به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. نکته دیگری که در این پژوهش بدان پرداخته شده مضمون پیامهای فردی و گروهی افراد است. برای بررسی مضمون پیامهای شخصی از شیوه پرسشنامه استفاده شده و برای ارائه تصویری دقیق از پیامهای جمعی، محتوای کلیه مباحث مطرح شده در گروه های کشوری مرتبط با جوانان از طریق روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل محتوا نشان میدهد که پیامهای شخصی و جمعی منتشر شده در بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان دارای مضامین متفاوتی هستند و خود ناظر به نوعی از تغییر سبک زندگی محسوب میشوند.

واژگان کلیدی: جامعه مجازی ایرانیان، شبکه های اجتماعی، اینترنت، سبک زندگی، جوانان

الملخص

استعرض فی هذه الدراسه العلاقه بین استخدام الشبکات الاجتماعیه على الانترنت مع بعض الفئات أسلوب الحیاه. تبدأ الدراسه مع افتراض أن الیوم یرحب الشباب کثیرا بالإنترنت والفضاء الإلکترونی، والشبکات الاجتماعیه بشکل خاص و ینفقون جزءا کبیرا من اوقات فراغهم فی هذه الشبکات.

و فی الظروف التی تتزامن مع ظهور العولمه وتکنولوجیا الاتصالات (الإنترنت) قد خلقت الفضاء الإفتراضی فی جنب الفضاء الحقیقی، لهما التأثیر المتبادل على بعضها، و من هذا المنطلق استفدنا طریق مسح الإستبیان الانترنت عن الجماعه النشطه الإیرانیه (کلوب) لتقییم العلاقه بین الفضاء والوقت الذی یخصصه الناس إلى الإنترنت والتأثیرات الثقافیه الأخرى على الشبکات الاجتماعیه. أظهرت النتائج أن الإنترنت والشبکات الاجتماعیه الافتراضیه، الیوم یستحوذ کثیرا علی اوقات الفراغ للشباب.

ینظّم الناس لأسباب و الدوافع المختلفه الی هذه الشبکات أهمها الترفیه و التسلیه و کما أن الانضمام إلى الشبکات الإجتماعیه یؤثر علی الرموز الثقافیه المتعلقه بحیاه الناس مثل اسلوب الحوار و أزیاء و ملابسهم اضافه إلى ذلک أن الشبکات الاجتماعیه فی الإنترنت تؤدی إلى تغییرات فی أسالیب الصداقه و الزواج لبعض الناس التی قمنا بدراسه کل هذه التاثیرات فی قسم تحلیل البیانات، علما أن هذه الدراسه قد تناولت مضمون الرسائل الفردیه و الجماعیه للناس.

و تم استخدام طریقه الاستبیان لفحص محتوى الرسائل الخاصه، ولتقدیم صوره دقیقه من الرسائل الجماعیه، قمنا بدراسه تحلیل المحتوی لجمیع المناقشات التی جرت فی مجموعات التی ترتبط مع الشباب. أظهرت نتائج تحلیل مضمون أن لرسائل الشخصیه والجماعیه التی نشرت فی مجتمع ایران الإفتراضی (کلوب) مواضیع مختلفه التی تعتبر نوع من تغییر نمط الحیاه.

الکلمات الرئیسیه: مجتمع ایران الإفتراضی، و التواصل الاجتماعی، والإنترنت، ونمط الحیاه، والشباب.

Abstract:

The present study examines the relationship between using Internet social networks and some of the life style’s indices. The study relies on the assumption that the Internet and virtual space, particularly online social networks, have remarkably attracted young people nowadays so far as such networks have filled most of the youths’ leisure times. In the context of globalization and the advent of new communications technologies, a virtual space has emerged interacting with the real one. To measure the relationship between these two spaces, i.e. the time people allocate to the Internet and other cultural implications of being a member of social networks, the present research employs online survey and online questionnaires to collect data on the active users of Iranian Social Network, i.e. Cloob.com. The findings suggest that the Internet and online social networks fills most of the youths’ leisure time; people become the member of such networks with different goals of which amusement is the most significant. Furthermore, the networks membership would partially affect cultural symbols related to individuals’ everyday life including dressing and daily talks. Online social networks have, also, brought about changes in friend-making and marriage style which are all conclusively examined in chapter four (data analysis). The study also addresses the contents of private or group messages. To examine the contents of private messages, the research employs questionnaires and to depict a precise picture of group messages, it uses content analysis method to examine the content of all discussed issues by young people in the network. The results of the content analysis reveal that private and group messages communicated in the Iranian largest online social network, i.e. Cloob.com, have different contents indicating a change in people’s life style.

Keywords: Iranian Virtual Society, The Internet, Social Networks , Life Style, Youths

I.S.U

Internet  Social Networks and Youths’Life Style: case study: Iranian Virtual Society

A thesis presented for the Degree of Master in

Culture & Communication

Faculty of Islamic Studies & Culture & Communication

Mohammad Sadegh Afrasiabi

Supervisor:

Dr. Hasan Bashir

Advisors:

Dr. Hesamodin Ashna

Autumn. 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

گرایش تحصیلی